Very Happy  Sad  Ôm một cái  HuHu  Haha    bái phục bạn lun  Bó tay lun  Neutral            Hết tiền rùi  Thank nhé  flower  afro  lol!