Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Fri Aug 03, 2012 9:14 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Demo: http://codeforumotion.forumvi.com/h20-page

Bước 1:
Tạo 1 trang HTLM theo mẫu:

Spoiler:
Title * : Shop pet
HTML source *:

Code:
<html lang="vi">
<title>::Shop Pokemon::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
 
    #div1 {float:left;}#div2 {float:right;padding-right:20px}
#qui {color:MediumVioletRed ;font-size:12px}
  #lua { color:red;font-size:12px}
    #dien {color:gold;font-size:12px}
    #nuoc {color:blue;font-size:12px}
  #co {color:green;font-size:12px}
#con {color:olive;font-size:12px}
#bt {color:black;font-size:12px}
#bay {color:Fuchsia;font-size:12px}
#ro {color:Darkorange ;font-size:12px}
#tam {color:purple  ;font-size:12px}
#da {color:RosyBrown  ;font-size:12px}
    </style>
<body bgcolor="SlateGrey">
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></center>
<table border="0" width="100%" cellpadding="30" font face="Times New Roman" >
<td>

<table border="0" align="center"  cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<tr>
<td colspan="2">
<center>
<a target="_blank"href="/forum"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/h2-page"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/profile?mode=editprofile"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/h4-page"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>

</td>

<tr>

                            <!-- bat dau noi dung -->
<!- avatar -->
<td colspan="2"><div id="div1"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/bad-blood/yolks-2/128/yo-icon.png" width="100"></div>
<div id="div1"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin110.png"></td> <td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin210.png"></td> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin310.png"></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin410.png"> <img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin510.png"></td> <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff"><b>

Bạn nên xem hướng dẫn thật kỉ trước khi mua pet...chúc bạn vui vẻ.
</b>
<td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin610.png"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin710.png"></td> <td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin810.png"></td> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin910.png"></td> </tr> </table></div>
<!- Bang chu thich -->
 </div>
<div id="div2">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<td colspan="2"><center><font color="deeppink"><b> Chú Thích Hệ Pet</b></font></center></td>
<tr>
<td><div id="lua"><b>#-- Pet hệ Lửa</div>
<div id="nuoc"><b>#-- Pet hệ Nước</div>
<div id="dien"><b>#-- Pet hệ Ðiện</div>
<div id="da"><b>#-- Pet hệ Ðá</div>
<div id="ro"><b>#-- Pet hệ Rồng</div>
</td>
<td>
<div id="co"><b>#-- Pet hệ Cỏ</div>
<div id="tam"><b>#-- Pet hệ Tâm Linh</div>
<div id="bt"><b>#-- Pet hệ Bình Thường</div>
<div id="con"><b>#-- Pet hệ Côn Trùng</div>
<div id="bay"><b>#-- Pet hệ Bay</div>
<div id="qui"><img src="http://chiplove.biz/family/images/vip.gif"/><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"/><b>#-- Pet Quý Hiếm</div></td>
</div>

</table></div>
</td>
<tr>
                                <!- Bang so trang + bang sale - thang c?p-->
<td  colspan="2"><center>Trang <a href="http://11a6.forums.vg/h2-page" style="text-decoration:none"><font color="red"><b>(1)</b></font></a> - <a href="/h3-page" style="text-decoration:none">2</a></center></td>
<tr>

<tr>

                    <!--cot huong dan - list pet (phan lam 2 hang)-->

<tr>

                          <!-- cot chuyen muc pet -->
<td rowspan="2">
                          <!-- star B?ng (1)-->


<center><b>Bảng 1</b></center>
<table border="1" width="550" align="center">
<td width="170">

                                                    <!- #001 - Torchic -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="lua"><b>#001 - Torchic</b></div>
- Giá: 400 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>II - Combusken</b></div>
- TC: +250 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>III - Blaziken</b></div>
- TC: +300 xu
</td>
<tr>
<td>
                                                      <!- #002 - Pichu-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="dien"><b>#002 - Pichu</b></div>
- Giá: 500 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="dien"><b>II - Pikachu</b></div>
- TC: +350 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="dien"><b>III - Raichu</b></div>
- TC: +500 xu
</td>
<tr>
<td>                                                     
                                                        <!- #003 - Squirtle-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="nuoc"><b>#003 - Squirtle</b></div>
- Giá: 300 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="nuoc"><b>II - Wartortle</b></div>
- TC: +250 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="nuoc"><b>III - Blastoise</b></div>
- TC: +300 xu</td>
<tr>
<td>                                                     
                                                        <!- #004 - Bulbasaur-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="co"><b>#004 - Bulbasaur</b></div>
- Giá: 300 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>II - Ivysaur</b></div>
- TC: +250 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>III - Venusaur</b></div>
- TC: +360 xu</td>
<tr>
<td>                                                     
                                                        <!- #005 - Chikorita-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="co"><b>#005 - Chikorita</b></div>
- Giá: 300 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>II - Bayleef</b></div>
- TC: +250 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>III - Meganium</b></div>
- TC: +300 xu</td>
<tr>
<td>                                                     
                                                        <!- #006 - Wurmple-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="con"><b>#006 - Wurmple</b></div>
- Giá: 200 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="con"><b>II - Silcoon</b></div>
- TC: +340 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="con"><b>III - Beautifly</b></div>
- TC: +310 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #007 - Charmander -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="lua"><b>#007 - Charmander</b></div>
- Giá: 610 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>II - Charmeleon</b></div>
- TC: +450 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>III - Charizard</b></div>
- TC: +630 xu
</td>
<tr>
<td>
                                                      <!- #008 - Seedot-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="co"><b>#008 - Seedot</b></div>
- Giá: 300 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>II - Nuzleaf</b></div>
- TC: +350 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>III - Shiftry</b></div>
- TC: +200 xu
</td>

<tr>
<td>                                                     
                                                        <!- #009 - Igglybuff-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="bt"><b>#009 - Igglybuff</b></div>
- Giá: 100 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bt"><b>II - Jigglypuff</b></div>
- TC: +250 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bt"><b>III - Wigglytuff</b></div>
- TC: +300 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #010 - Togepi -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="bt"><b>#010 - Togepi</b></div>
- Giá: 530 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bt"><b>II - Togetic</b></div>
- TC: +450 xu
</td>
<td width="200">
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bt"><b>III - Togekiss</b></div>
- TC: +610 xu</td>
                            <!-- end B?ng h? l?a -->
</table>                     
</td>
<tr>
<td>

                                      <!-- star b?ng (2)-->
<center><b>Bảng 2</b></center>
<table border="1" width="550" align="center">
<td width="180">

                                                    <!- #011 - Elekid -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="dien"><b>#011 - Elekid</b></div>
- Giá: 450 xu


</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="dien"><b>II - Electabuzz</b></div>
- TC: +350 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="dien"><b>III - Electivire</b></div>
- TC: +510 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #012 - Chimchar -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="lua"><b>#012 - Chimchar</b></div>
- Giá: 570 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>II - Monferno</b></div>
- TC: +550 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>III - Infernape</b></div>
- TC: +520 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #013 - Mudkip -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="nuoc"><b>#013 - Mudkip</b></div>
- Giá: 370 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="nuoc"><b>II - Marshtomp</b></div>
- TC: +450 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="nuoc"><b>III - Swampert</b></div>
- TC: +620 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #014 - Pidgey -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="bay"><b>#014 - Pidgey</b></div>
- Giá: 290 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bay"><b>II - Pidgeotto</b></div>
- TC: +380 xu
</td>
<td width="180">
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="bay"><b>III - Pidgeot</b></div>
- TC: +420 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #015 - Treecko -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="co"><b>#015 - Treecko</b></div>
- Giá: 340 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>II - Grovyle</b></div>
- TC: +380 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="co"><b>III - Sceptile</b></div>
- TC: +420 xu</td>
<tr>
<td>

                                                    <!- #016- Scyther -->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="con"><b>#016- Scyther</b></div>
- Giá: 570 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="con"><b>II - Scizor</b></div>
- TC: +650 xu
</td>
<tr>

<td>                                                     
                                                        <!- #017 - Tepig-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="lua"><b>#017 - Tepig</b></div>
- Giá: 250 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>II - Pignite</b></div>
- TC: +150 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="lua"><b>III - Emboar</b></div>
- TC: +360 xu</td>
<tr>
<td>
                                                      <!- #018 - Dratini-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="ro"><b>#018 - Dratini</b></div>
- Giá: 400 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="ro"><b>II - Dragonair</b></div>
- TC: +450 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="ro"><b>III - Dragonite</b></div>
- TC: +820 xu</td>
<tr>
<td>
                                                      <!- #019 - Caterpie-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="con"><b>#019 - Caterpie</b></div>
- Giá: 200 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="con"><b>II - Metapod</b></div>
- TC: +310 xu
</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="con"><b>III - Butterfree</b></div>
- TC: +380 xu</td>

<tr>
<td>
                                                      <!- #020 - Corphish-->
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div>
<div id="nuoc"><b>#020 - Corphish</b></div>
- Giá: 380 xu

</td>
<td>
<div id="div1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></div><div id="nuoc"><b>II - Crawdaunt</b></div>
- TC: +510 xu
</td>


</table></td>

<tr>
<td><div id="bt">
<br>
<br>
Bản quyền © 2011 11a6.forums.vg
<br>
Design by Tikool.
</div>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>


</td>

</table>
</html>

Bước 2:
Tạo 1 trang HTLM theo mẫu:
Spoiler:
Title * : Huong dan
HTML source * :Code:
<html lang="vi">
<title>::Shop Pokemon::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
 
    #div1 {float:left;}#div2 {float:right;padding-right:20px}
  #red { color:red;font-size:14px}
    #nuoc {color:blue;font-size:12px}
  #co {color:green;font-size:14px}
#hong{color:deeppink;font-size:14px}
    </style>
<body bgcolor="SlateGrey">
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></center>
<table border="0" width="100%" cellpadding="30" font face="Times New Roman" >
<td>

<table border="0"  cellspacing="0" cellpadding="10" width="100%" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td></td>
<tr>
<td colspan="2">
<center><b>
<a target="_blank"href="/forum"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/h2-page"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/profile?mode=editprofile"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/h4-page"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
<a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a>
</center>
</td>
<tr>
       
                            <!-- bat dau noi dung -->
<!- avatar -->
<td colspan="2"><div id="div1"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/bad-blood/yolks-2/128/yo-icon.png" width="100"></div>
<div id="div1"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin110.png"></td> <td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin210.png"></td> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin310.png"></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin410.png"> <img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin510.png"></td> <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

Bạn nên xem hướng dẫn thật kỉ trước khi mua pet...chúc bạn vui vẻ.

<td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin610.png"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin710.png"></td> <td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin810.png"></td> <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin910.png"></td> </tr> </table>
</td>
<tr>
<td colspan="2"><center><b>Trang mua pet:<img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"/></b><a href="/h2-page" style="text-decoration:none">1</a> - <a href="/h3-page" style="text-decoration:none">2</a></center></td>

<tr>
                                    <!- huong dan mua-ban pet-->
<td rowspan="2" width="50%">
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></center>
<table border="1" cellpadding="3">
<td>
<br>
<div id="red"><b><img src="http://illiweb.com/itest/smilies/default/default42.gif"/> I - Mua Pet </b></div>
- Bạn muốn mua 1 trong số những pet được bán ở 2 trang (1) và (2), bạn chỉ cần click vào <a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a> để gửi tin nhắn yêu cầu mua pet.
<br>
<b>- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:</b>
<br>
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick của bạn]</font> -  <font color="blue">yêu cầu mua pet</b></font>.
<br>
+ Trong phần nội dung bạn nhập: <font color="blue"><b>[Mã số Pet]</font>.
<br>
 Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn mua con Chikorita với mã số #005 như hình dưới này.
<br>
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="350"/></center>
<br>
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
<br>
*Tiêu đề:<div id="hong"> <b>Tikool - Yêu cầu mua pet</b></div>
*Nội dung:<div id="hong">
 <b>#005</b>
 </div>
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
<br>
<div id="co">
<b>- Các bạn Lưu ý:</b>
<br>
+ Bạn chỉ mua được những pet có ghi mã số, đặc biệt với pet có chữ <img src="http://chiplove.biz/family/images/vip.gif"/> đứng trước tên pet thì shop chỉ có một con duy nhất. ai mua trước sẻ là độc quyền.
<br>

+ Pet của bạn sau khi mua thành công sẽ được hiện trong profile của bạn, vị trí như hình dưới.
</div>
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="300"/></center>
<br>
<div id="red"><b><img src="http://illiweb.com/itest/smilies/default/default42.gif"/> II - Bán Pet</b></div>
- Khi bạn không còn thích con pet mình đang sở hửu, bạn có thể bán pet lại cho shop, bằng cách click vào <a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a> để gửi tin nhắn bán pet.
<br>
<b>- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:</b>
<br>
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick của bạn]</font> -  <font color="blue">yêu cầu bán pet</b></font>.
<br>
+ Trong phần nội dung bạn nhập gì cũng được, đừng để trống nhé.
<br>

Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
<br>
<div id="co">
<b>- Các bạn Lưu ý:</b>
<br>
+ Đối với pet chưa thăng cấp và pet VIP giá bán lại sẽ bằng 1/2 giá mua lúc đầu, số tiền bán được sẽ được cộng vào số xu của bạn.
<br>
+ Đối với pet VIP, khi bán lại cho shop, shop sẽ dùng nó để bán lại cho người khác.

</div>
</td>
  </table>
<br>
<br>
<br>             
</td>
                                      <! end cot 1-->
<!- huong dan thang cap-->

<td width="50%">
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></center>
<table border="1" cellpadding="3">
<td>
<br>
<div id="red"><b><img src="http://illiweb.com/itest/smilies/default/default42.gif"/> I - Thăng Cấp</b></div>
- Bạn muốn thăng cấp cho pet của mình, đầu tiên bạn cần lưu ý các việc sau:
<br>
+ Bạn phải có đủ xu để thực hiện việc thăng cấp.
<br>
+ Pet của bạn phải thăng từ cấp nhỏ nhất lên cấp lớn nhất.
<br>
- Để thực hiện việc thăng cấp cho Pet bạn click vào <a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a> và gửi tin nhắn yêu cầu thăng cấp với nội dung như sau:
<br>
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick của bạn]</font> -  <font color="blue">yêu cầu thăng cấp pet</b></font>.
<br>
+ Trong phần nội dung bạn nhập gì cũng được, đừng để trống nhé.
<br>

Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
</td>
</table>
                             
</td>
<tr>

<!- Chuyen tien - tang pet -->
<td>
<center> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></center>

<table border="1" cellpadding="5">
<td>
<br>
<div id="red"><b><img src="http://illiweb.com/itest/smilies/default/default42.gif"/> I - Dịch vụ Chuyển Tiền</b></div>
- Khi bạn có nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản của mình sang một tài khoản khác trong diễn đàn bạn có thể dùng dịch vụ này của shop, cách sử dụng như sau:
<br>
- Bạn cần gửi tin nhắn yêu cầu, bằng cách click vào <a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a> để gửi yêu cầu.
<br>
<b>- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:</b>
<br>
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick của bạn]</font> -  <font color="blue">yêu cầu chuyển tiền</b></font>.
<br>
+ Trong phần nội dung bạn nhập: <font color="blue"><b>[Số tiền cần chuyển]</font> -  <font color="blue">[Tên nick người nhận]</b></font>.
<br>
 Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn chuyển 300xu đến tài khoản có tên nick là nguyentanpro21.
<br>
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
<br>
*Tiêu đề:<div id="hong">
 <b>Tikool - Yêu cầu chuyển tiền</b></div>
*Nội dung:<div id="hong">
<b>300xu - nguyentanpro21</b>
</div>
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
<br>
<div id="co">
<b>- Các bạn Lưu ý:</b>
<br>
+ Trong tài khoản của bạn phải có đủ tiền để chuyển.
<br>
+ Khi chuyển tiền, phí chuyển sẽ là 10% số tiền chuyển.
<br>
Vd: bạn chuyển đi 100xu, vậy phí chuyễn sẽ là 100xu x 10% = 10xu.</div>

<br>
<div id="red"><b><img src="http://illiweb.com/itest/smilies/default/default42.gif"/> II - Dịch vụ Tặng Pet</b></div>
- Khi bạn có nhu cầu tặng pet cho một tài khoản khác trong diễn đàn bạn có thể dùng dịch vụ này của shop, cách sử dụng như sau:
<br>
- Bạn cần gửi tin nhắn yêu cầu, bằng cách click vào <a target="_blank"href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></a> và gửi tin nhắn.
<br>
<b>- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:</b>
<br>
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick của bạn]</font> -  <font color="blue">yêu cầu tặng pet</b></font>.
<br>
+ Trong phần nội dung bạn nhập: <font color="blue"><b>[tên nick người nhận]</font> -  <font color="blue">[mã số pet]</b></font>.
<br>
 Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn tặng con Chikorita đến tài khoản có tên nick là nguyentanpro21.
<br>
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
<br>
*Tiêu đề:<div id="hong">
 <b>Tikool - Yêu cầu tặng pet</b></div>
*Nội dung:<div id="hong">
<b>nguyentanpro21 - #005</b>
</div>
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
<br>
<div id="co">
<b>- Các bạn Lưu ý:</b>
<br>
+ Ở dịch vụ  này ko tính phí.
<br>
+ Trong tài khoản của bạn phải có đủ tiền để mua pet.
<br>
</div>
</td>
</table>
</td>
                                      <! end cot 2-->
                                   
<tr>
                                  <!- Cot ban quyen->
<td colspan="2"><div id="bt">
<br>
<br>
Bản quyền © 2011 11a6.forums.vg
<br>
Design by Tikool.

</div>
</td>

</tr>
</table>


</td>

</table>
</html>Được sửa bởi Admin ngày Fri Aug 03, 2012 9:19 am; sửa lần 1.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Fri Aug 03, 2012 9:18 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Bước 3: Sửa code

Spoiler:
Vào trang HTLM shop pet tìm và thay:

-/h2-page: bằng link HTLM shop pet
-/h4-page: bằng link HTLM Huong danChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun May 26, 2013 7:01 pm

avatar

govjp2» Thàñh Vïêñ Mới

default
a

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Tue Feb 18, 2014 5:14 pm

avatar

BimSooCiu» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Sun Jun 08, 2014 9:03 pm

avatar

Pain» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Sun Jul 06, 2014 5:38 pm

avatar

goldenlotus» Thàñh Vïêñ Mới

default
xemmmmm

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Sun Aug 03, 2014 2:44 pm

avatar

tientran777» Thàñh Vïêñ Mới

default
zeeeeeeem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sun Aug 03, 2014 2:53 pm

avatar

tientran777» Thàñh Vïêñ Mới

default
ko coi dc

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Fri Dec 18, 2015 10:00 am

avatar

khakha1036» Thàñh Vïêñ Mới

default
nana

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết