Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Fri Apr 18, 2014 9:17 pm

avatar

duythanh7321» Thàñh Vïêñ Mới

Hỏi
Em có dùng viewtopic cua skin trasua ver...Nó có avatar gunny, thanh humor cầu vồng, profline,...Mà khi em chèn vào thì có những vấn đề như thế này:
-Thanh humor cầu vồng khi viết châm ngôn sống lên thì nó mất tiêu mấy đám mây nối lên với thanh humor cầu vồng đó, chữ có lúc chạy, có lúc không chạy.
- Avatar Gunny không hiển thị.
- Nút didlike, like không có
Em rất mong anh hay mọi người giúp em sửa lỗi 3 vấn đề này dùm em.
( Em muốn thanh humor nằm đúng vị trí trên avatar)
Viewtopic của em nè:
Code:
 <style>
    

    
 
.pun-crumbs {
background: #E7E7E7 url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/second11.png) repeat-x 0 0;
border: 1px solid #E6E6E6;
line-height: 36px;
max-height: 30px;
overflow: hidden;
text-shadow: white 0 1px 0;
border-radius: 3px;
}
.pun-crumbs p {
font-size: 0;
line-height: 30px;
margin: 0;
  color: #666;
}

.pun-crumbs a {
background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/second10.png) no-repeat 100% -2px;
font-size: 11px;
padding: 12px 17px 12px 4px;
}
    
    
    .Bav_postnumber span a {color:#FFF;}
             .Bav_postnumber {
background: url("http://i75.servimg.com/u/f75/14/65/61/19/img_po10.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
color: #C5ECFC;
font-size: 11px;
height: 89px;
padding-top: 30px;
position: absolute;
text-align: center;
width: 62px;
             margin-left: 937px;
}
             .Bav_postnumber span.number {
color: white;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
text-shadow: 1px 1px #157EC4;
}
             .Bav_postnumber {
color: #C5ECFC;
font-size: 11px;
text-align: center;
}
           </style>
<style>

    
.ribbon li {
border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-top-right-radius: 0px;
-webkit-border-top-right-radius: 0px;
-moz-border-radius-topright: 0px;
-khtml-border-top-right-radius: 0px;
-webkit-border-top-right-radius: 0px;
-moz-border-radius-topright: 0px;
-khtml-border-top-right-radius: 0px;
border-top-left-radius: 0px;
-webkit-border-top-left-radius: 0px;
-moz-border-radius-topleft: 0px;
-khtml-border-top-left-radius: 0px;
-webkit-border-top-left-radius: 0px;
-moz-border-radius-topleft: 0px;
-khtml-border-top-left-radius: 0px;
box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
-webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
-moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
-khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
-webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
-moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
-khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
padding: 1px;
position: relative;
margin-bottom: 5px;
}

.ribbon {
font-size: 12px;
font-weight: bold;
margin: -5px -5px -2px;
text-align: center;
  margin-bottom: -28px;
  width: auto;
}


.ribbon li:last-child {
margin-bottom: 0px;
}

.ribbonStaff {
background: rgb(0, 200, 250);
border: 1px solid #00C8FA;
color: white;
}
.ribbon li .left {
border-top-left-radius: 3px;
-webkit-border-top-left-radius: 3px;
-moz-border-radius-topleft: 3px;
-khtml-border-top-left-radius: 3px;
-webkit-border-top-left-radius: 3px;
-moz-border-radius-topleft: 3px;
-khtml-border-top-left-radius: 3px;
left: -1px;
}
.ribbon li div {
position: absolute;
top: -4px;
width: 4px;
height: 4px;
}
.ribbonStaff div {
background: rgb(138, 150, 150);
}
.ribbon li .right {
border-top-right-radius: 0px;
-webkit-border-top-right-radius: 3px;
-moz-border-radius-topright: 3px;
-khtml-border-top-right-radius: 3px;
-webkit-border-top-right-radius: 3px;
-moz-border-radius-topright: 3px;
-khtml-border-top-right-radius: 3px;
right: -1px;
}


</style>
  

  <script>$(function () {
  $.ajax({url: "/feed/?f={FORUM_ID}",success: function (a) {
  $(".post-entry:first").after('<ul id="cungchuyenmuc"><a href="/f{FORUM_ID}-forum" style="color:#333;text-decoration:none!important;font:bold 13px tahoma">Bài viết cùng chuyên mục :</a><div style="height:1px;background:url(http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/113.png)repeat-x left;margin:10px 0px;width:97%"></div>');
  22 < $(a).find("title").length ? so = 22 : so = $(a).find("title").length;for (i = 2; i < so; i++)
$('<li><span><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></span></li>").appendTo("#cungchuyenmuc")}})});</script>
<style>
ul#cungchuyenmuc{margin-top:3px;}
#cungchuyenmuc li{margin-left: 40px;list-style: decimal-leading-zero outside none;margin-top:2px;width:45%;float:left}
#cungchuyenmuc span{position: absolute;display:inline-block;width:380px;height:16px;overflow:hidden;margin-bottom:-3px;}
#cungchuyenmuc a{text-decoration:none!important;color:#333;font: 12px Tahoma;}
#cungchuyenmuc a:hover{color:#ba3814;}</style>
<script src="http://trasua.ace.st/31076.js " type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = 'http://illiweb.com/fa/empty.gif', multiquote_img_on = 'http://illiweb.com/fa/empty.gif', _atr = 'http://illiweb.com/rs3/34/frm/addthis/', _ati = 'http://illiweb.com/fa/addthis/', addthis_config = { ui_click: true, ui_language: "vi" }, addthis_localize = { share_caption: "Add to bookmarks / Share", email: "Email", email_caption: "Send to a friend", favorites: "Favourites", print: "Print", more: "More..." };
  $(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
  addthis_close();
  addthis_close();
  }});
 $(".thongtin:contains('Status:'),.thongtin:contains('dulieuava: '),.thongtin:contains('Ảnh Bìa: '),.thongtin:contains('tài sản: ')").remove();
  $(".coin").each(function () {
  $(this).html($(this).find("div:contains('Status:') div").html());
  });
  });function shop(a, c, st, s, v, x) {var rip = ('ban quyen thuoc ve thpthoaiduca.com');var rua = (v*10+x*5);var can = (rua/3000);var hda = Math.floor(can+parseInt(1));if(hda>60){(hda="60")};if (a.substr(a.indexOf('title="')+7,3) != 'Nam' && a.substr(a.indexOf('title="')+7,2) != 'Nữ') {var b = a.split('|');if (c.substr(c.indexOf('title="')+7,3) == 'Nam') {var dir = 'm';} else {var dir = 'f';}document.write('
  
  
  <embed src="http://vdic.us/forum/cngavst/profile.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="transparent" name="gnAvatar" menu="true" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" salign="" flashvars="wp=' + b[8] + '&_face=equip/' + dir + '/face/face' + b[0] + '/&_hair=equip/' + dir + '/hair/hair' + b[3] + '/&_cloth=equip/' + dir + '/cloth/cloth' + b[2] + '/&_eff=equip/' + dir + '/eff/eff' + b[5] + '/&_hat=equip/' + dir + '/head/head' + b[4] + '/&_glass=equip/' + dir + '/glass/glass' + b[1] + '/&_hide1=2&_hide2=1&_hide3=1&_hidewings=&_wing=wing' + b[6] + '&_cng=cng' + b[9] + '&_circle=circle' + b[7] + '&_suit=equip/' + dir + '/suits/suits120/&lvl=' + hda + '" type="application/x-shockwave-flash" height="230px" width="260px" align="middle">
  
  ');
    }
}
  
//]]>
</script><div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
     <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
    
  </p>
</div> 

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}


  
  
 
 
 
 
 
<div class="post">
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
    <div class="main-head" >
      
     <ul>
          
              
                      
     <h2>
              
              <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
            </h2>                      
      </ul>
         </div>
      
  
   
<table class="main-content" class="nenpro"  align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
  <tbody >
      <tr >
        <td >
                    <div class="user-ident" style="float:left;padding:10px;">
                        <div class="user-basic-info">
        
       <tr>
            <td class="alt2" style="padding:0px">

              
                <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
                    <tbody>
                        <tr>
                          
                          <div class="blast1"></div>
    <div class="blast">  
        <b><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="width: 750px;margin-left: -8px;">
         
          
                    <span class="coin">
            <!-- BEGIN profile_field --><div style="display:none">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<div>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>:{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div><!-- END profile_field -->
        </span>
          </marquee></b></div>
                                                    
                          
                          
<div class="Bav_postnumber">
<span class="number">
<a name="post1571" class="postcounter">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a><a id="postcount1571" name="2"></a>
</span>
</div>


    <td width="300px" align="center">    
<div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
  
                    <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <div class="user-info">
                           <div class="manuUserF">
                             <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong><div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a href="/h20-page" class="Umoney"><img alt="Vào Shop" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Vào Shop</a>
                           </div>


                                                    
                          </div>
                           <dl class="cl" style="float:right; width: 450px;">
                                                            <!-- BEGIN profile_field -->
<dt><div class="avadrop">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</div></dt>
                              <dd class="kichthuoc">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>


                              <!-- END profile_field -->                           </dl>
                           <div>
                              
                           </div>
                          
                       </div>
                     </div>
                     <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                      
           
                          </div>
                 {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
            
</div>
     <script type="text/javascript" src="http://trasua.ace.st/32439.js"></script>
                          </td>               


                            <td>


                          
<br/>


 <div class="user-basic-info" style="float:left;margin-left:10px">


  
  <div class="main-content stat-board po-rel" style="width: 190px;">
             <span class="natata"></span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>  
  
  
  
  
    <div style="padding:15px;"><center>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</center>
                                  <div class="rank" >{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>


</div></div>

<ul class="ribbon">
<li class="ribbonStaff">
<div class="left">
</div>
<div class="right"></div><em class="userTitle" itemprop="title">
<font size="2" face="Times New Roman"><b><fonts ize="1"  color="#ffffff" style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);">
<marquee scrollamount="3">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</marquee></font></b></font>

</em></li>

<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png"/></ul>
   </div>
                            
                           
                            </td>
                                
                          <td width="300px" align="center">
                            <div class="user-pet" style="margin-left: 15px;margin-top: -30px;">


          
          <div class="huanchuong">
            <script>shop(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
            
            
          </div>

          </div>
          <td valign="middle" nowrap="nowrap" width="20px">

    <span class="smallfont">
    <fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 4, 4); padding: 10px; width: 150px;">
    <legend> Ứng dụng </legend>
    <a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=#ff50fd>Gửi lời yêu thương</font>');" onmouseout="hidetip();" href="link chuyen mục">
    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/love-i10.png"/>
    </a>
   <a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=#e8ff4e>Thưởng thức âm nhạc</font>');" onmouseout="hidetip();" href="link chuyen mục">
    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/headph10.png" height="35" width="35"/>
    </a>
    <a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=#2bf50c>Mua sắm online</font>');" onmouseout="hidetip();" href="link chuyen mục">
    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/muasam10.jpg"/>
    </a>
    <a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=#0ce5f5>Ủng hộ diễn đàn</font>');" onmouseout="hidetip();" href="link chuyen mục">
    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/taitro10.jpg"/>
    </a>
   </fieldset>
    </span>
    

<span class="prone d{postrow.displayed.U_POST_ID}"><!-- BEGIN profile_field --><div class="thongtin" align="left">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<span class="kichthuocnho"><span class="dulieu">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></span>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div><!-- END profile_field --></span>
  </div>
</div>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
                            
                          
                          
                          
                          
                          <img src="http://i35.servimg.com/u/f35/14/65/61/19/thanhn10.png" border="0" width="100%" >
                         
                          
                          
                          
                         <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
        
          
  <tbody>
      <tr>
        <td>
          <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  </div>          
          
          
          
              <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="post-entry">
                    
                        
                      
                      
                      
  
                                 
             

                    <div class="uparrowdiv" style="padding: 10px;"><div class="entry-content"><b>{postrow.displayed.MESSAGE}</b></div></div>
<style>
.uparrowdiv, .downarrowdiv, .leftarrowdiv, .rightarrowdiv{width:97%;min-height:100%;background: #ffffff;background-position: top right;background-repeat: no-repeat;border:2px solid #3dbbff;-moz-border-radius:8px;box-shadow: 0 0 1em #b6b6b6;-webkit-border-radius:8px;position: relative;}.uparrowdiv:after{content:'';display:block;position:absolute;top:-20px; left:30px;width:0;height:0;border-color: transparent transparent #3dbbff transparent; border-style: solid;border-width: 10px;}</style>
 

 


  
          
                   <br/>
            
         
              
              
              
              
              
              </div>
              </div>
        
  
                
            
        
                
                    
                                              

  
     <!-- BEGIN switch_signature -->
                                  
            
                                  
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/signer10.png">
  <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                                  
                                
                                
            <!-- END switch_signature -->
            
 
                  
 
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


<style>
.dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:30px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
.vote-button{float:left;width:70px}
.c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:30px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
.c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;padding:5px 8px 5px 25px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:80px;text-align:left;}
.c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:80px;padding:5px 8px 5px 25px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}

  </style>

  </div>
                
               <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Thích Bài Viết Này">
         <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Không Thích Bài Viết Này">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không Thích</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                          
                                          </div>
             <div style="clear:both;"></div>
            </div>
        </div>
      <br/>
                          
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">

                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
  
<br/>
<!-- BEGIN switch_vote_active -->        
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>  

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
                        
  <div style="height:30px ; float:right" >
                    
                              
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}

  
                         </div>  
            </td>
        </tr>
                      
    </tbody>
</table>
        
                
      
        
  

 
 

  
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                          {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                    </div>
                  </div>
              </div>
          

              

                                
            
                            
                    </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />

</div>
      <div class="main-content topic">
        <div class="main-content1">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          
        
       <!-- END hidden -->
            
         
  
          
          
      <!-- END postrow -->
        </div>

</div>
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 <div class="main-foot clearfix" style="height:30px ">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        {S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
</div>

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript" src="http://www.xiteen.forum-viet.com/14005.js"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8">$(function() {jQuery('<p><font color="red">Bạn cần <a class="bvmedia" href="/profile.forum?mode=register"><input value="đăng kí và đăng nhập" type="button"/></a> để xem được ảnh này.</font></p>').insertBefore("div.postbody embed,div.postbody img,.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)");jQuery("div.postbody embed,div.postbody img:not(.bvmedia),div.postbody #bvvi, div.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)").remove();});</script><!-- END switch_user_logged_out -->
      
    
  <a name="bottomtitle"></a>
    
    
  
    
      

  <div class="paged-foot clearfix" >
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
    <p class="posting"  style=" float:right">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div><div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
     <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
</div>


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div id="pun-info" class="main">
<div class="main-content"><div id="stats">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">{RULE_MSG}</td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->  
    
    


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title"><h2><b>Bình luận về bài viết</b></h2></div></div><div class="main-content"><div style="padding-top:50px;padding-bottom:50px;"><center><h2><b>
Bạn cần <a href="/login"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập" /></a> để bình luận về bài viết</b></h2>
<br/>
<h2><b>
Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng <a href="/register"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Ký" /></a> tài khoản</b></h2>
</center></div> </div>

<!-- END switch_user_logged_out -->


    

 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="main-content1">
<div id="specificatii_center" align="center"><ul id="specificatii"><li>•  Không spam. Xem rõ nội quy chung <a href="/t9-topic" rel="nofollow"><strong>Tại Đây</strong></a></li><li>• Thể hiện văn hóa bằng cách bấm Like với các bài viết bạn thích.</li></ul><img id="inchide_specificatii" align="right" onclick="$('#specificatii_center').hide('slow');" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/erase10.png"></div>
    
<a name="quickreply"></a>
<iframe style="display:none;" class="post_vds" name="guinhanhz"></iframe>
<div class="tbpost"></div>
<div  class="imgloadpost"  style="display:none;"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"/>Đang gửi....</div>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  

<!-- END switch_user_logged_in -->
  
  
  
  
  

<div class="fmviToggle" style="width: 336px">
    <div class="main"><div class="main-head">
         Quyền hạn của bạn:
        </div>
        <div id="onlinelist" style="border: 1px solid #DDD;box-shadow:-3px 3px 3px #c8c8c8;">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>    
    
    
    


<script type="text/javascript">
  var banquyen= "ban quyen cua code nay thuoc vandonstar minh coppy sang dung mong ban bo qua cho nhe";
  $('.imgloadpost').clone().appendTo('.frm-buttons');
 $('input[name=preview]').one('click', function () {
    ktgui = 0;
    $("form[action='/post']").submit(function () {
        if (kiemtragui()) {
            $("input[type='submit']").hide();
            $('.frm-buttons .imgloadpost').show();
            setTimeout('xemtruoc();', 200);
        } else {
            return false;
        };
    });
});
$("input.xoabai").click(function(){
  $(this).parents(".baigui").html('<div id=tbpost align=center>Đã xóa khỏi cơ sở dữ liệu</div>');
 
 });
  
function xemtruoc() {
    if (ktgui == 0) {
        if ($('.post_vds').contents().find('.post').length) {
            $('.tbpost').html('<br><hr>');
            $('.post_vds').contents().find('.post:first').appendTo('.tbpost');
            $('.post_vds').contents().empty();
            $('.tbpost').css({
                'color': 'black',
                'background-color': 'white'
            }).slideDown();
            $('.frm-buttons .imgloadpost').hide();
            $('input[name=post],input[name=preview]').show();
            return false;
        } else setTimeout('xemtruoc();', 200);
    };
};
  
  $('input[name=post]').one('click', function () {
    ktgui = 1;
    $("form[action='/post']").submit(function () {
        if (kiemtragui()) {
            guibainhanh();
        } else {
            return false;
        };
    });
});
$("form[action='/post']").attr('target','guinhanhz');
function kiemtragui() {
    min = 5;
    kt = $('textarea#text_editor_textarea').val().replace('<br>', '').replace(/ /gi, '').length;
    if (kt < min) {
        $('.tbpost').html('Bài viết quá ngắn!<br>Số ký tự tối thiểu là ' + min + ' ký tự.<br>Bạn cần viết thêm ' + (min - kt) + ' ký tự nữa mới có thể gửi bài.');
        $('.tbpost').slideDown();
        $('textarea#text_editor_textarea').focus();
        return false;
    } else {
        return true;
    };
};

function guibainhanh() {
    $("input[type='submit']").hide();
    $('.tbpost').slideUp();
    $('.frm-buttons .imgloadpost').show();
    setTimeout('guibaiviet(ktgui);', 200);
};

function guibaiviet(ktgui) {
    if (ktgui == 1) {
        if ($('.post_vds').contents().find('.message:contains(Bài của bạn đã được chuyển)').length || $('.post_vds').contents().find('.message:contains(Your message has been entered successfully)').length) {
            chenbai();
            $("form[action='/post']").hide();
            $('.tbpost').text('Thành công, Bài viết của bạn đã được gửi. Ấn F5 Load lại để xem lại cảm nhận bạn vừa viết ^^');
            $('.tbpost').slideDown().css('color', 'green');
            $('.post_vds').remove();
            return false;
        } else if ($('.post_vds').contents().find("form[action='/post']").length && $('.post_vds').contents().find('.p-hidden:contains(A new message has been posted while you were writing your response. Please)').length) {
            chenbai();
            $('.main-content.frm:first').empty();
            $('.post_vds').contents().find("form[action='/post']").appendTo('.main-content.frm:first');
            $("form[action='/post']").attr('target', 'guinhanhz');
            $('.imgloadpost').clone().appendTo('.frm-buttons');
            $('.tbpost').text('Thông báo, Chủ đề này vừa có người gửi bài trước bạn. Bạn có muốn tiếp tục gửi bài?');
            $('.post_vds').contents().empty();
            $('.tbpost').css({
                'color': 'red',
                'background-color': 'wheat'
            }).slideDown();
            $('input[name=prevent_modif]').hide();
            $("form[action='/post']").focus().submit(function () {
                guibainhanh();
            });
            return false;
        } else if ($('.post_vds').contents().find('.main .main-content p:contains(Flood control is active on this forum, please wait)').length) {
            $('.tbpost').text($('.post_vds').contents().find('.main .main-content p:contains(Flood control is active on this forum, please wait)').text());
            $('.post_vds').contents().empty();
            $('.tbpost').text($('.tbpost').text().replace('second(s) before replying or posting', 'giây(s) trước khi trả lời hoặc gửi bài').replace('Flood control is active on this forum, please wait', 'Phát hiện bạn gửi bài quá nhanh, xin đợi'));
            $('.tbpost').css({
                'color': 'red',
                'background-color': 'wheat'
            }).slideDown();
            $('.frm-buttons .imgloadpost').hide();
            $('input[name=post]').show();
            return false;
        } else {
            setTimeout('guibaiviet(ktgui);', 200);
        };
    };
};


function chenbai() {
    if ($('.main-head.clearfix:contains(Thông điệp) strong:eq(0)').text() == $('.main-head.clearfix:contains(Thông điệp) strong:eq(1)').text()) {
        gtlink = $('.baigui:last .posthead h2 strong:eq(0)').text();
    } else {
        gtlink = parseInt($('.main-head.clearfix:contains(Thông điệp) strong:eq(1)').text()) * 10 - 9;
    };
    link = location.href.replace('http://a1-annhon3.forumvi.com', '').split("-")[0].split("p")[0] + 'p' + gtlink + '-topic';
$('<div class=postcuoi><div  align=center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"/>Đang gửi bài viết.....</div></div>').appendTo('.toanbo:last').load(link + ' .toanbo .baigui:last',function(){ hehe();});
};

  </script>


  
    


<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
        
        <script type="text/javascript">function chvote(a, b) {"Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";return votetrans(b)}$(".c3zvau").each(function () {var a = $(this).text();$(this).html(votetrans(a))});function votetrans(a) {if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",b = Math.round(100 * b);return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"}$(".lvote").click(function () {"c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");var a = $(this).attr("target"),b = $(this).attr("alt"),d = $("." + a).attr("title");$("#" + a).show();$("." + a).html(chvote(b, d));$("#" + a).fadeIn("slow").animate({opacity: 1}, 1500).fadeOut("slow", function () {$("." + a).fadeOut("slow").animate({opacity: 1}, 1E3).fadeIn()});$("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")});</script>
<script src="http://12b6.forum-viet.com/h15-page" type="text/javascript"></script>

 <script type="text/javascript" src="https://mainhatinhban.googlecode.com/files/cfvietlight.js"></script>

Mọi người nếu rảnh thì giúp em nha!!! Em cảm ơn!!! Thank nhé

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sat Apr 19, 2014 7:55 pm

avatar

duythanh7321» Thàñh Vïêñ Mới

Hỏi
Sao không ai giúp mình hết vậy?

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết