Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Mon Oct 22, 2012 8:56 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Gần đến tết rồi phải không nào, cùng sửa soạn đón xuân với trang chủ tết 2013

Demo+code:

Code:
http://codeforumotion.forumvi.com/h64-pageChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Nov 04, 2012 4:26 pm

bachcaohan2293» Thàñh Vïêñ Mới

default
ban cho minh code huong dan cu the tj dj

Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Nov 04, 2012 4:32 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
vào HTLM tạo 1 trang HTML theo mẫu:

Title * : Tùy ý

Do you wish to use your forum header and footer ? không

Use this page as homepage ?

HTML source * :

Code:

<script>
<!--
document.write(unescape("%3C%21DOCTYPE%20html%20PUBLIC%20%22-//W3C//DTD%20XHTML%201.0%20Strict//EN%22%20%22http%3A//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd%22%3E%0A%3Chtml%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/1999/xhtml%22%20dir%3D%22ltr%22%20lang%3D%22en-US%22%3E%0A%3Chead%3E%0A%3Ctitle%3EDi%u1EC5n%20%u0111%E0n%20L%u1EDBp%2012a3%20tr%u01B0%u1EDDng%20THPT%20s%u1ED1%202%20Ph%F9%20M%u1EF9-%20B%ECnh%20%u0110%u1ECBnh%20Kho%E1%2005-08%3C/title%3E%0A%3Clink%20rel%3D%22shortcut%20icon%22%20href%3D%22http%3A//i36.servimg.com/u/f36/14/76/87/20/icon2011.gif%22%20/%3E%0A%3Cmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text/html%3B%20charset%3DUTF-8%22%3E%0A%3CSTYLE%3E%0A@media%20all%20%7B%0A%20%20%20IE%5C%3AHOMEPAGE%20%7Bbehavior%3Aurl%28%23default%23homepage%29%7D%0A%7D%0A%3C/STYLE%3E%0A%3CSCRIPT%3E%0Avar%20txt%3D%22wWwcodeforumotion.forumvi.com%20%7C%20Ch%FAc%20m%u1EEBng%20n%u0103m%20m%u1EDBi%202012%20-%20N%u0103m%20Nh%E2m%20Th%ECn%20-%20-%20-%20%22%3B%0Avar%20espera%3D200%3B%0Avar%20refresco%3Dnull%3B%0Afunction%20rotulo_title%28%29%20%7Bdocument.title%3Dtxt%3B%0Atxt%3Dtxt.substring%281%2Ctxt.length%29+txt.charAt%280%29%3B%0Arefresco%3DsetTimeout%28%22rotulo_title%28%29%22%2Cespera%29%3B%0A%7Drotulo_title%28%29%3B%0A%3C/script%3E%0A%0A%3CIE%3AHOMEPAGE%20ID%3D%22oHomePage%22%20/%3E%0A%3Cscript%20language%3D%22javascript%22%3E%0Afunction%20setpage%28%29%0A%7B%0Aif%28document.all%29%0A%7B%0AoHomePage.setHomePage%28%22http%3A//codeforumotion.forumvi.com/forum%22%29%3B%0A%7D%0A%7D%0A%0Aself.focus%28%29%3B%0Asetpage%28%29%3B%0A%3C/script%3E%0A%3Cscript%3E%0Avar%20pictureSrc%20%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/hoa10.png%22%3B%20//the%20location%20of%20the%20snowflakes%0Avar%20pictureWidth%20%3D%2030%3B%20//the%20width%20of%20the%20snowflakes%0Avar%20pictureHeight%20%3D%2030%3B%20//the%20height%20of%20the%20snowflakes%0Avar%20numFlakes%20%3D%2010%3B%20//the%20number%20of%20snowflakes%0Avar%20downSpeed%20%3D%200.01%3B%20//the%20falling%20speed%20of%20snowflakes%20%28portion%20of%20screen%20per%20100%20ms%29%0Avar%20lrFlakes%20%3D%2010%3B%20//the%20speed%20that%20the%20snowflakes%20should%20swing%20from%20side%20to%20side%0A%0A%0Aif%28%20typeof%28%20numFlakes%20%29%20%21%3D%20%27number%27%20%7C%7C%20Math.round%28%20numFlakes%20%29%20%21%3D%20numFlakes%20%7C%7C%20numFlakes%20%3C%201%20%29%20%7B%20numFlakes%20%3D%2010%3B%20%7D%0A%0A//draw%20the%20snowflakes%0Afor%28%20var%20x%20%3D%200%3B%20x%20%3C%20numFlakes%3B%20x++%20%29%20%7B%0Aif%28%20document.layers%20%29%20%7B%20//releave%20NS4%20bug%0Adocument.write%28%27%3Clayer%20id%3D%22snFlkDiv%27+x+%27%22%3E%3Cimgsrc%3D%22%27+pictureSrc+%27%22%20height%3D%22%27+pictureHeight+%27%22width%3D%22%27+pictureWidth+%27%22%20alt%3D%22*%22%20border%3D%220%22%3E%3C/layer%3E%27%29%3B%0A%7D%20else%20%7B%0Adocument.write%28%27%3Cdiv%20style%3D%22position%3Aabsolute%3B%22id%3D%22snFlkDiv%27+x+%27%22%3E%3Cimg%20src%3D%22%27+pictureSrc+%27%22height%3D%22%27+pictureHeight+%27%22%20width%3D%22%27+pictureWidth+%27%22%20alt%3D%22*%22border%3D%220%22%3E%3C/div%3E%27%29%3B%0A%7D%0A%7D%0A%0A//calculate%20initial%20positions%20%28in%20portions%20of%20browser%20window%20size%29%0Avar%20xcoords%20%3D%20new%20Array%28%29%2C%20ycoords%20%3D%20new%20Array%28%29%2C%20snFlkTemp%3B%0Afor%28%20var%20x%20%3D%200%3B%20x%20%3C%20numFlakes%3B%20x++%20%29%20%7B%0Axcoords%5Bx%5D%20%3D%20%28%20x%20+%201%20%29%20/%20%28%20numFlakes%20+%201%20%29%3B%0Ado%20%7B%20snFlkTemp%20%3D%20Math.round%28%20%28%20numFlakes%20-%201%20%29%20*%20Math.random%28%29%20%29%3B%0A%7D%20while%28%20typeof%28%20ycoords%5BsnFlkTemp%5D%20%29%20%3D%3D%20%27number%27%20%29%3B%0Aycoords%5BsnFlkTemp%5D%20%3D%20x%20/%20numFlakes%3B%0A%7D%0A%0A//now%20animate%0Afunction%20flakeFall%28%29%20%7B%0Aif%28%20%21getRefToDivNest%28%27snFlkDiv0%27%29%20%29%20%7B%20return%3B%20%7D%0Avar%20scrWidth%20%3D%200%2C%20scrHeight%20%3D%200%2C%20scrollHeight%20%3D%200%2C%20scrollWidth%20%3D%200%3B%0A//find%20screen%20settings%20for%20all%20variations.%20doing%20this%20every%20time%20allows%20for%20resizing%20and%20scrolling%0Aif%28%20typeof%28%20window.innerWidth%20%29%20%3D%3D%20%27number%27%20%29%20%7B%20scrWidth%20%3D%20window.innerWidth%3B%20scrHeight%20%3D%20window.innerHeight%3B%20%7D%20else%20%7B%0Aif%28%20document.documentElement%20%26%26%20%28document.documentElement.clientWidth%20%7C%7Cdocument.documentElement.clientHeight%20%29%20%29%20%7B%0AscrWidth%20%3D%20document.documentElement.clientWidth%3B%20scrHeight%20%3D%20document.documentElement.clientHeight%3B%20%7D%20else%20%7B%0Aif%28%20document.body%20%26%26%20%28%20document.body.clientWidth%20%7C%7C%20document.body.clientHeight%20%29%20%29%20%7B%0AscrWidth%20%3D%20document.body.clientWidth%3B%20scrHeight%20%3D%20document.body.clientHeight%3B%20%7D%20%7D%20%7D%0Aif%28%20typeof%28%20window.pageYOffset%20%29%20%3D%3D%20%27number%27%20%29%20%7B%20scrollHeight%20%3D%20pageYOffset%3B%20scrollWidth%20%3D%20pageXOffset%3B%20%7D%20else%20%7B%0Aif%28%20document.body%20%26%26%20%28%20document.body.scrollLeft%20%7C%7Cdocument.body.scrollTop%20%29%20%29%20%7B%20scrollHeight%20%3D%20document.body.scrollTop%3BscrollWidth%20%3D%20document.body.scrollLeft%3B%20%7D%20else%20%7B%0Aif%28document.documentElement%20%26%26%20%28document.documentElement.scrollLeft%20%7C%7Cdocument.documentElement.scrollTop%20%29%20%29%20%7B%20scrollHeight%20%3Ddocument.documentElement.scrollTop%3B%20scrollWidth%20%3Ddocument.documentElement.scrollLeft%3B%20%7D%20%7D%0A%7D%0A//move%20the%20snowflakes%20to%20their%20new%20position%0Afor%28%20var%20x%20%3D%200%3B%20x%20%3C%20numFlakes%3B%20x++%20%29%20%7B%0Aif%28%20ycoords%5Bx%5D%20*%20scrHeight%20%3E%20scrHeight%20-%20pictureHeight%20%29%20%7B%20ycoords%5Bx%5D%20%3D%200%3B%20%7D%0Avar%20divRef%20%3D%20getRefToDivNest%28%27snFlkDiv%27+x%29%3B%20if%28%20%21divRef%20%29%20%7B%20return%3B%20%7D%0Aif%28%20divRef.style%20%29%20%7B%20divRef%20%3D%20divRef.style%3B%20%7D%20var%20oPix%20%3D%20document.childNodes%20%3F%20%27px%27%20%3A%200%3B%0AdivRef.top%20%3D%20%28%20Math.round%28%20ycoords%5Bx%5D%20*%20scrHeight%20%29%20+%20scrollHeight%20%29%20+%20oPix%3B%0AdivRef.left%20%3D%20%28%20Math.round%28%20%28%20%28%20xcoords%5Bx%5D%20*%20scrWidth%20%29%20-%20%28pictureWidth%20/%202%20%29%20%29%20+%20%28%20%28%20scrWidth%20/%20%28%20%28%20numFlakes%20+%201%20%29%20*%204%20%29%20%29%20*%20%28Math.sin%28%20lrFlakes%20*%20ycoords%5Bx%5D%20%29%20-%20Math.sin%28%203%20*%20lrFlakes%20*%20ycoords%5Bx%5D%29%20%29%20%29%20%29%20+%20scrollWidth%20%29%20+%20oPix%3B%0Aycoords%5Bx%5D%20+%3D%20downSpeed%3B%0A%7D%0A%7D%0A%0A//DHTML%20handlers%0Afunction%20getRefToDivNest%28divName%29%20%7B%0Aif%28%20document.layers%20%29%20%7B%20return%20document.layers%5BdivName%5D%3B%20%7D%20//NS4%0Aif%28%20document%5BdivName%5D%20%29%20%7B%20return%20document%5BdivName%5D%3B%20%7D%20//NS4%20also%0Aif%28%20document.getElementById%20%29%20%7B%20return%20document.getElementById%28divName%29%3B%20%7D%20//DOM%20%28IE5+%2C%20NS6+%2C%20Mozilla0.9+%2C%20Opera%29%0Aif%28%20document.all%20%29%20%7B%20return%20document.all%5BdivName%5D%3B%20%7D%20//Proprietary%20DOM%20-%20IE4%0Areturn%20false%3B%0A%7D%0A%0Awindow.setInterval%28%27flakeFall%28%29%3B%27%2C100%29%3B%3C/script%3E%20%0A%0A%0A%0A%0A%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E%0A%3C%21--%0Afunction%20MM_swapImgRestore%28%29%20%7B%20//v3.0%0A%20%20var%20i%2Cx%2Ca%3Ddocument.MM_sr%3B%20for%28i%3D0%3Ba%26%26i%3Ca.length%26%26%28x%3Da%5Bi%5D%29%26%26x.oSrc%3Bi++%29%20x.src%3Dx.oSrc%3B%0A%7D%0Afunction%20MM_preloadImages%28%29%20%7B%20//v3.0%0A%20%20var%20d%3Ddocument%3B%20if%28d.images%29%7B%20if%28%21d.MM_p%29%20d.MM_p%3Dnew%20Array%28%29%3B%0A%20%20%20%20var%20i%2Cj%3Dd.MM_p.length%2Ca%3DMM_preloadImages.arguments%3B%20for%28i%3D0%3B%20i%3Ca.length%3B%20i++%29%0A%20%20%20%20if%20%28a%5Bi%5D.indexOf%28%22%23%22%29%21%3D0%29%7B%20d.MM_p%5Bj%5D%3Dnew%20Image%3B%20d.MM_p%5Bj++%5D.src%3Da%5Bi%5D%3B%7D%7D%0A%7D%0A%0Afunction%20MM_findObj%28n%2C%20d%29%20%7B%20//v4.01%0A%20%20var%20p%2Ci%2Cx%3B%20%20if%28%21d%29%20d%3Ddocument%3B%20if%28%28p%3Dn.indexOf%28%22%3F%22%29%29%3E0%26%26parent.frames.length%29%20%7B%0A%20%20%20%20d%3Dparent.frames%5Bn.substring%28p+1%29%5D.document%3B%20n%3Dn.substring%280%2Cp%29%3B%7D%0A%20%20if%28%21%28x%3Dd%5Bn%5D%29%26%26d.all%29%20x%3Dd.all%5Bn%5D%3B%20for%20%28i%3D0%3B%21x%26%26i%3Cd.forms.length%3Bi++%29%20x%3Dd.forms%5Bi%5D%5Bn%5D%3B%0A%20%20for%28i%3D0%3B%21x%26%26d.layers%26%26i%3Cd.layers.length%3Bi++%29%20x%3DMM_findObj%28n%2Cd.layers%5Bi%5D.document%29%3B%0A%20%20if%28%21x%20%26%26%20d.getElementById%29%20x%3Dd.getElementById%28n%29%3B%20return%20x%3B%0A%7D%0A%0Afunction%20MM_swapImage%28%29%20%7B%20//v3.0%0A%20%20var%20i%2Cj%3D0%2Cx%2Ca%3DMM_swapImage.arguments%3B%20document.MM_sr%3Dnew%20Array%3B%20for%28i%3D0%3Bi%3C%28a.length-2%29%3Bi+%3D3%29%0A%20%20%20if%20%28%28x%3DMM_findObj%28a%5Bi%5D%29%29%21%3Dnull%29%7Bdocument.MM_sr%5Bj++%5D%3Dx%3B%20if%28%21x.oSrc%29%20x.oSrc%3Dx.src%3B%20x.src%3Da%5Bi+2%5D%3B%7D%0A%7D%0A//--%3E%0A%0A%3C/script%3E%0A%0A%3C/head%3E%0A%3CDIV%20id%3DLayer2%20style%3D%22Z-INDEX%3A%201%3Bright%3D200px%3Bwidth%3D0px%3B%20POSITION%3A%20absolute%3B%20TOP%3A%207px%3B%20left%3A%20-10px%22%3E%3COBJECT%20height%3D180%3E%3Cembed%20src%3D%22http%3A//www.coo.vn/out/users/quangtrung_it/8.swf%22%20quality%3D%22high%22%20pluginspage%3D%22http%3A//www.macromedia.com/go/getflashplayer%22%20%3B%20type%3D%22application/x-shockwave-flash%22%20menu%3D%22false%22%20wmode%3D%22transparent%22%20width%3D%22300%22%3E%3C/OBJECT%3E%3C/DIV%3E%3Cdiv%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Bleft%3A0px%3Btop%3A0px%3Bwidth%3A340px%3Bheight%3A340px%3Btext-align%3Aleft%3Boverflow%3Ahidden%3B%22%3E%3Cembed%20src%3D%22http%3A//www.todaytv.vn/upload/hoaroileft.swf%22%20menu%3Dfalse%20quality%3Dhigh%20width%3D%22340%22%20height%3D%22340%22%20wmode%3Dtransparent%20TYPE%3D%22application/x-shockwave-flash%22%20PLUGINSPAGE%3D%22http%3A//www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi%3FP1_Prod_Version%3DShockwaveFlash%22%3E%3C/embed%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Bright%3A0px%3Btop%3A0px%3Bwidth%3A150px%3Bheight%3A434px%3Btext-align%3Aleft%3Boverflow%3Ahidden%3B%22%3E%3Cembed%20src%3D%22http%3A//www.coo.vn/out/users/quangtrung_it/rightmainew.swf%22%20menu%3Dfalse%20quality%3Dhigh%20wmode%3Dtransparent%20width%3D%22150%22%20height%3D%22434%22%20TYPE%3D%22application/x-shockwave-flash%22%20PLUGINSPAGE%3D%22http%3A//www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi%3FP1_Prod_Version%3DShockwaveFlash%22%3E%3C/embed%3E%3C/div%3E%0A%0A%3Cbody%20bgcolor%3D%22%23ff611a%22%20leftmargin%3D%220%22%20topmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%20onLoad%3D%22MM_preloadImages%28%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_11.gif%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_12.gif%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_13.gif%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_14.gif%27%2C%27http%3A//i39.servimg.com/u/f39/17/59/85/75/dienda10.jpg%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_16.gif%27%29%22%3E%0A%3C%21--%20ImageReady%20Slices%20%28Untitled-1.psd%29%20--%3E%0A%3Ctable%20width%3D%22985%22%20height%3D%22591%22%20border%3D%220%22%20align%3D%22center%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20id%3D%22Table_01%22%3E%0A%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%2215%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i39.servimg.com/u/f39/17/59/85/75/201310.jpg%22%20width%3D%22984%22%20height%3D%2247%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%2247%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%224%22%20rowspan%3D%223%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_18.gif%22%20width%3D%22272%22%20height%3D%2246%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%226%22%3E%3Ca%20href%3D%22/h103-%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image53%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_19.gif%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_20.gif%22%20name%3D%22Image53%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%22228%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20colspan%3D%226%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_21.gif%22%20width%3D%22252%22%20height%3D%228%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%226%22%3E%3Ca%20href%3D%22/h26-%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image54%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_22.gif%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_23.gif%22%20name%3D%22Image54%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%22228%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20colspan%3D%223%22%20rowspan%3D%222%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_24.gif%22%20width%3D%22274%22%20height%3D%2232%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%228%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%222%22%20rowspan%3D%222%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_25.gif%22%20width%3D%2245%22%20height%3D%2238%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%222%22%20rowspan%3D%222%22%20background%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_26.gif%22%3E%0A%09%09%09%3Cobject%20classid%3D%22clsid%3AD27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000%22%20codebase%3D%22http%3A//download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab%23version%3D7%2C0%2C19%2C0%22%20width%3D%22153%22%20height%3D%2238%22%3E%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22http%3A//static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf%3Fxmlurl%3Dhttp%3A//mp3.zing.vn/blog/%3FOS81Mi85NTI1YzA0N2IzZjk2MzU3OWQ5N2VjZDkyYmQ4MjljNy5cUIbaBmUsICDN8SGFwmUsICHkgTmV3IFllYXJ8TmV3IERKIDIwMDZ8dHJ1ZXw%22%20/%3E%3Cparam%20name%3D%22quality%22%20value%3D%22high%22%20/%3E%3Cparam%20name%3D%22wmode%22%20value%3D%22transparent%22%20/%3E%3Cembed%20width%3D%22153%22%20height%3D%2238%22%20src%3D%22http%3A//static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf%3Fxmlurl%3Dhttp%3A//mp3.zing.vn/blog/%3FOS81Mi85NTI1YzA0N2IzZjk2MzU3OWQ5N2VjZDkyYmQ4MjljNy5cUIbaBmUsICDN8SGFwmUsICHkgTmV3IFllYXJ8TmV3IERKIDIwMDZ8dHJ1ZXw%22%20quality%3D%22high%22%20wmode%3D%22transparent%22%20type%3D%22application/x-shockwave-flash%22%3E%3C/embed%3E%3C/object%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%222%22%20rowspan%3D%222%22%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_27.gif%22%20width%3D%2254%22%20height%3D%2238%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%2224%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%227%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_28.gif%22%20width%3D%2299%22%20height%3D%22511%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%222%22%3E%3Ca%20href%3D%22/h31-%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image52%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_29.gif%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_30.gif%22%20name%3D%22Image52%22%20width%3D%22164%22%20height%3D%22162%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20rowspan%3D%227%22%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_31.gif%22%20width%3D%2211%22%20height%3D%22511%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%2214%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%226%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_32.gif%22%20width%3D%2216%22%20height%3D%22497%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%222%22%20rowspan%3D%222%22%3E%3Ca%20href%3D%22/h100-%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image51%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_33.gif%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_34.gif%22%20name%3D%22Image51%22%20width%3D%22158%22%20height%3D%22150%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20rowspan%3D%225%22%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_35.gif%22%20width%3D%2298%22%20height%3D%22210%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%225%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_36.gif%22%20width%3D%2223%22%20height%3D%22210%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%224%22%20rowspan%3D%224%22%3E%3Ca%20href%3D%22/h106-%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image55%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i39.servimg.com/u/f39/17/59/85/75/dienda10.jpg%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i44.servimg.com/u/f44/15/44/78/93/index_11.gif%22%20name%3D%22Image55%22%20width%3D%22201%22%20height%3D%22201%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20rowspan%3D%226%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_38.gif%22%20width%3D%2228%22%20height%3D%22497%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%22148%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%225%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_39.gif%22%20width%3D%22164%22%20height%3D%22349%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%222%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%222%22%20rowspan%3D%223%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_40.gif%22%20width%3D%22158%22%20height%3D%2260%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%2232%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%222%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_41.gif%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%2228%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20rowspan%3D%223%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_42.gif%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%22315%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%2219%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%224%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_43.gif%22%20width%3D%22201%22%20height%3D%229%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%229%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_44.gif%22%20width%3D%22100%22%20height%3D%22287%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%20colspan%3D%226%22%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A//www.Teenmyphuong.forumvi.com/%22%20onMouseOut%3D%22MM_swapImgRestore%28%29%22%20onMouseOver%3D%22MM_swapImage%28%27Image56%27%2C%27%27%2C%27http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_45.gif%27%2C1%29%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_46.gif%22%20name%3D%22Image56%22%20width%3D%22344%22%20height%3D%22287%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%20colspan%3D%222%22%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/index_47.gif%22%20width%3D%22129%22%20height%3D%22287%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%221%22%20height%3D%22287%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%09%3Ctr%3E%0A%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2216%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%22100%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2258%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2298%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2223%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2222%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2250%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%22103%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2226%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2228%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2293%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2299%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%22164%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%0A%09%09%09%3Cimg%20src%3D%22http%3A//i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/spacer10.gif%22%20width%3D%2211%22%20height%3D%221%22%20alt%3D%22%22%3E%3C/td%3E%0A%09%09%3Ctd%3E%3C/td%3E%0A%09%3C/tr%3E%0A%3C/table%3E%0A%0A%3C%21--%20End%20ImageReady%20Slices%20--%3E%0A%3C/body%3E%0A%3C/html%3E"));
//-->
</script>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>
Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Tue Nov 06, 2012 9:29 pm

avatar

quocduong» Thàñh Vïêñ Mới

default
tks trang năm mới hót hót

Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Thu Nov 08, 2012 11:10 am

avatar

prolata333vn» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem nao

Không biết thì hỏi đừng rụt rè
Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Fri Nov 23, 2012 2:20 pm

avatar

tomsmile» Thàñh Vïêñ Mới

default
Tuấn Anh đã viết:Gần đến tết rồi phải không nào, cùng sửa soạn đón xuân với trang chủ tết 2013

Demo+code:

Code:
http://codeforumotion.forumvi.com/h64-page

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Sat Nov 24, 2012 9:51 am

avatar

nhoccuro33» Thàñh Vïêñ Mới

default
code dau anh zai oi va chi em cạch chen code vao muc nao nha anh !
thank anh nhiu lam

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Wed Jan 02, 2013 10:26 am

avatar

manhtung1» Thàñh Vïêñ Mới

default
share code nay` lam` sao sua? lai. dc........ nhin` le'' mat'' lun

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Thu Jan 03, 2013 11:10 pm

avatar

phongpro» Thàñh Vïêñ Mới

default
Sửa lại cái chỗ vào diễn đàn ấy ? sữa sao ? k hướng dẫn gì cả @@

Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Wed Jan 16, 2013 9:00 pm

avatar

procp» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Fri Jan 18, 2013 10:31 pm

avatar

phong212121» Thàñh Vïêñ Mới

default
K hướng dẫn biết d9g` nào mà vào diễn đàn

Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Fri Jan 18, 2013 11:38 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
rê chuột vào trang chủ sẽ có màChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Sun Jan 27, 2013 7:09 pm

avatar

kess2018» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Sun Feb 10, 2013 4:10 pm

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

default
Xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Thu Mar 20, 2014 5:09 pm

avatar

aduadu» Thàñh Vïêñ Mới

default
aaaaaaaaaaaaaa

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết