Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 7 trang]

#1on Mon Dec 10, 2012 10:13 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Viewtopic bao gồm:
+Shop avatar anime Click
+Thanh LV hình người Click
......

Khi làm 2 code trên các bước khác cứ làm bình thường đến bước thay code vào viewtopic thì không thay (Trong đây có sẵn rùi)

CSS:
Code:
.alt4, .alt4Active
{
background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/17/59/85/75/untitl27.jpg');
color: #000000;
}
.thongtintv {
background-color: #FFFFFF;
margin:1px 3px 2px 1px;
padding:1px 5px;
border:2px solid #000;
}
.thongtintv:hover {
left:10px;
opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;
transform: scale(1.2); -webkit-transform: scale(1.2); -moz-transform: scale(1.2);
}Được sửa bởi Tuấn Anh ngày Fri Dec 14, 2012 9:59 am; sửa lần 1.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Tue Dec 11, 2012 5:31 am

avatar

KenDy Nguyễn» Thàñh Vïêñ Mới

default
like

Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Tue Dec 11, 2012 10:44 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
like!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Tue Dec 11, 2012 10:51 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
ad ơi, ad chèn cái shop và cái thanh level đó sẵn trong viewtopic đi, vì mình ko biết chèn chỗ nào hiển thị như đây!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Tue Dec 11, 2012 4:57 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Có sẵn rùi mà bạn. Mình bảo các bước khác cứ làm bình thường đến bước thay code vào view topic thì ko thayChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Tue Dec 11, 2012 5:49 pm

avatar

KenDy Nguyễn» Thàñh Vïêñ Mới

default
eo~ làm xong rồi bây h lại mất cái lv hình người a vào xem dum e đi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Wed Dec 12, 2012 9:41 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
vậy à...thanks ad!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sat Dec 15, 2012 10:06 am

bachcaohan2293» Thàñh Vïêñ Mới

default
dfgdfg hay

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Sun Dec 16, 2012 12:35 pm

avatar

pemi3012» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Sun Dec 16, 2012 1:03 pm

avatar

conan@2k» Mõd™

default
chèn thêm cái thanh level nữa ko?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Sun Dec 16, 2012 2:07 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Nếu bạn thích thì chèn ngay dưới RANK imgChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Mon Dec 17, 2012 11:19 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
Giúp nè:
Đây là view:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><h1 class="cattitle"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--
google_ad_section_end --></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<div class="normal" style="float:right">

    <a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>Bài Viết Số  {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b>
</a></div></span></td></tr>

  <tr class="post">
      <td class="alt4" valign="top" width="200" colspan="3">
               
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt4">

                                  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
                                  <td style="padding: 0px">
                                    <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td></tr><tr><td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "><td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
        <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div id="myphuong" class="bvavatar">
  <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
 <script>        $(function() {
         
          if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
         
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
              $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
          };
 
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
                $(this).hide();
          $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
            });
            $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
            });
 

        });
 

        </script>
</td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></tr><tr><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></table></center>
                            <td align="left" width="100%">
 
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
<strong><font color=blue>Thành Viên- </font><b class="{POSTER.ROW_CLASS}" onmouseover="showtip('Châm ngôn sống <br>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}')" onmouseout="hidetip()">{postrow.displayed.POSTER_NAME}-</b>
<table width="200px">
<tr>
<td>

<fieldset class="fieldset"><legend>Danh hiệu cá nhân</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(255, 0,0), 0px 0px 5px rgb(255, 0,0);" color="#F5F518">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>
</font></strong>
        <span class="smallfont">

      <br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}   
            </span>
         
<input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>        <input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>
<table width="60" bgcolor="#FFF000"> Hiện đang: {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</table>

                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
<div class="levelhinhnguoi" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->

</span></div>
<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->

<span class="smallfont">
<fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 4, 4); padding: 10px; width: auto;">
<legend> Ứng dụng </legend>
<a class="ungdung" <span onmouseover="showtip('<font color=red>Vườn ước nguyện</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://conan.forum7.net/f23-forum">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/headph10.png" height="35" width="35"/>
</a>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Bản đăng ký kết hôn</font>');" onmouseout="hidetip();" href="/h2-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/muasam10.jpg" height="35" width="35"/>
</a>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Hát Karaoke Online</font>');" onmouseout="hidetip();" href="/h9-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/love-i10.png" height="35" width="35"/>
</a>
 
</fieldset>
</span>
 
<td width="40%">
<span class="smallfont">
<fieldset>
  <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/73/81/42/untitl12.jpg"/>
            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;" class="fmviPro5" >
<span class="hidenfield"><div class="thongtintv" style="padding: 1px; border: 1px dashed rgb(0,34,255);">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT} {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
</span>
</div>
<!-- END profile_field -->
</fieldset> 

  </span>
                            <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width="100%" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan="3">
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG}  {postrow.displayed.WWW_IMG}

              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">

  <!--Cầu vòng humor -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td colspan="5">
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="100%">
        <tr>
          <td width="30px">
            <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blast_10.gif"/>
          </td>
          <td align="left">
            <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastb10.png) repeat-x top left; height: 61px;">
              <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastl10.png) no-repeat top left; height: 61px;">
                <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastr10.png) no-repeat top right; height: 61px;">
                  <table style="width: 95%; height: 100%; " align="center">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td align="center">
                          <span class="gen">
                            <font color=red><i><marquee>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</marquee></i></font>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </div>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<!--Cầu vòng humor -->
 <!-- google_ad_section_start -->

  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin110.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin210.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin310.png"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin410.png">
<img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin510.png"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
 
  <BLINK><STRONG><center><font onmouseover="showtip('Thời Gian Gửi: <font color=red>{postrow.displayed.POST_DATE}</font>')" onmouseout="hidetip()" face="Times New Roman" size="3" style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255,0, 255), 0px 0px 5px rgb(255,0,255), 0px 0px 5px rgb(255,0,255);" color="#ffffff">{TOPIC_TITLE}</font></center></STRONG></BLINK><br><br>
<br/>

  <font color="blue"><span class="tuananh_img"><div class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</div></span></font>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
 
 
  <p align="center">

  <!-- google_ad_section_end -->
          <a class="a2a_dd" href="http://conan.forum7.net/share_save#url=http://conan.forum7.net{TOPIC_URL}"><img title="Share" src="http://i.imgur.com/kQkQh.png" alt="Share" border="0"/></a><script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/share.js"></script>
<span class="loadFMvi">
  <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
  />
</span>
<div class="voteTopic">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
      <!-- BEGIN switch_bar -->
      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
      </div>
      <!-- END switch_bar -->
      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
        ----
      </div>
      <!-- END switch_no_bar -->
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
</div>
<!-- sig -->
<div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
</div></div></div>
 <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài Sản của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
        <span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span></fieldset>
<div class="sig"><div style="width:100%;">
          <div>
<fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function showSlidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}(){
$("#slidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}").animate({"height": "toggle"}, { duration: 1000 });
}
//]]>
</script>
   
<div class="proline" style="width: 100%; max-height:450px; overflow: auto;"><fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0;"><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0"/>Chữ kí của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</left></legend>
<span style='font-size:7pt; color:gray'> {postrow.displayed.SIGNATURE}</span></div><br/>
</div></div><!--
 show inventory --></fieldset></span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       
                </div>

            </div>
        </div>

<div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
</div></div></div>
      <!-- / sig -->

<div align="center"  style="padding-top: 20px"><img src="http://i10.servimg.com/u/f10/12/70/60/52/ym_cop10.gif" /><br/>
<font onmouseover="showtip('Tiêu đề: {TOPIC_TITLE}<br> Gửi cho bạn bè giùm mình nha, yên tâm không có virus đâu')" onmouseout="hidetip()" color="blue"><textarea style="border:1px dashed #A2273E; width: 600; height: 150; font-weight:bold ;font-size:7pt; color: #7F7F7F; text-align:center" rows="1" name="embedhtml" cols="92" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">http://conan.forum7.net{TOPIC_URL}</textarea></font>
                  </div>

        </table>
<br><br>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
</td>

  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 
<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

              <td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle"><font color="white"><b><table border="1" background="#FFFFFF" width="auto">{TOPIC_TITLE}</table></b></font></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt4" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
<table class="forumline" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
        <td class="thead" height="25">
            <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top">
                        <h1>
<b><font color="white"> <center> Bài viết mới cùng chuyên mục</font></b></center>
                        </h1>
                    </td>

                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="thead" height="25">
            <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top">
                        <h1>
<center>    <b> <font color="white">Bài viết liên quan </center></b></font>
                        </h1>
                    </td>

                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
        </td>
    </tr>
</table>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
});
</script>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green"><center>*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.*</br>
          * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.*</br>
        * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*</br></font>
  <font color="blue">Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.</center></font>
<center>{QUICK_REPLY_FORM}<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="850"/></center><br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
  <tr>
        <td class="tcat" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>


                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
   

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>

</table>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">


<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
<script src="/h4-page" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">$(function(){$(".hidenfield:contains('avatar-dulieu')").css('display','none');})</script>
<script type="text/javascript">$(function(){$(".hidenfield:contains('Châm ngôn')").css('display','none');})</script>
<script type="text/javascript" src="http://conan.forum7.net/h7-page"></script> 
 <script type="text/javascript">

$(function(){$("<div style=\"display:inline!important\" id=\"text_editor_select_controls\"><div style=\"visibility:hidden\" class=\"select\" id=\"notes\"><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=warning2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/error10.png\">Warning</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=lock2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/lock10.png\">Lock</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=yes2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/accept10.png\">Yes</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=tag2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/link_a10.png\">Tag</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=move2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/page_w10.png\">Move</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=ban2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/set_se10.png\">Band</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=tum2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/thumb_10.png\">Tum</button><hr>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notewarning][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/warn10.png\">Warning note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteimportant][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/imp10.png\">Important note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notehelp][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/help10.png\">Help note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteclassic][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/note10.png\">Classic note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notetip][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/tip10.png\">Tip note</button>
<hr><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteinfo][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k11.png\">Info note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notesuccess][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k13.png\">Success note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteerror][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k12.png\">Error note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notevalidation][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_kn10.png\">Validation note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notesuggest][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k10.png\">Suggest note</button>
</div></div><button class=\"button2\" onclick=\"selectWysiwyg(this,'notes')\" onmouseover=\"helpline('BBcode notes')\" type=\"button\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/inote10.gif\" /></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\"> ").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");
$(".noteclassic, .noteimportant, .notewarning, .notetip, .notehelp, .noteinfo, .notesuccess, .noteerror, .notevalidation, .notesuggest").css({"width":"95%","border-radius":"10px 10px","-moz-border-radius":"10px 10px","-webkit-border-radius":"10px 10px","padding":"25px 20px 15px 80px","margin":"10px 0px 15px 5px","-webkit-box-shadow":"2px 2px 3px #999","-moz-box-shadow":"2px 2px 3px #999","min-height":"40px","height":"auto !important","height":"40px","overflow":"visible","position":"relative","top":"6px","left":"5px","border":"1px solid #999999","background-position":"20px 50%","background-repeat":"no-repeat","text-align":"justify"});$(".noteclassic").css({"background-color":"#EEF","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/note10.png)"});$(".noteimportant").css({"background-color":"#FFC","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/import10.png)"});$(".notewarning").css({"background-color":"#FDD","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/warnin10.png)"});$(".notetip").css({"background-color":"#E4F6F8","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/tip10.png)"});$(".notehelp").css({"background-color":"#D8F3C9","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/help10.png)"});$(".noteinfo").css({"background-color":"#BDE5F8","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_i10.png)"});$(".notesuccess").css({"background-color":"#DFF2BF","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_v10.png)"});$(".noteerror").css({"background-color":"#FFBABA","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_r10.png)"});$(".notevalidation").css({"background-color":"#FFCCBA","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_c10.png)"});$(".notesuggest").css({"background-color":"#F1AF84","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_h10.png)"})});
</script>
<style type="text/css">
.voteTopic {
    padding: 4px;
    background: #fff;
    color: #000;
    border:1px solid # a0b0c0;
    font - size: 12px;
    font - weight: bold;
    margin: 0 10px;
    height: 17px;
    display: inline;
}
.voteTopic a {
    cursor: default;
    vertical - align:
    middle;
}
.voteTopic span, .voteTopic a {
    display: inline;
}
.voteTopic .plusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.voteTopic .xplusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.xminusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.voteTopic .minusFMvi{
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.loadFMvi, .vote {
    display:none;
    margin: 0;
}
</style>         
<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
  $(this).prev().attr('alt', 'vote'+index);
  $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
  $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
  var altthis = $(this).attr('alt'); 
  var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
    var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
    if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
  $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
  $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
    };
    if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
        var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
        var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
        var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
        c = String(Math.round(n * m));
        d = String(n - c);
        $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
        $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
    }; 
    $('.plusFMvi').click(function () {
        var altcong = $(this).attr('alt');
        var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
        $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
        });
    });
    $('.minusFMvi').click(function () {
        var alttru = $(this).attr('alt');
        var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
        });
    });
});
</script>
Còn code hiển thị thanh level:
Code:
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
Mình muốn chèn thanh level như thế này/:

Gíup!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Mon Dec 17, 2012 12:16 pm

avatar

rongcon12348» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Mon Dec 17, 2012 1:19 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
conan@2k đã viết:Giúp nè:
Đây là view:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><h1 class="cattitle"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--
google_ad_section_end --></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<div class="normal" style="float:right">

    <a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>Bài Viết Số  {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b>
</a></div></span></td></tr>

  <tr class="post">
      <td class="alt4" valign="top" width="200" colspan="3">
               
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt4">

                                  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
                                  <td style="padding: 0px">
                                    <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td></tr><tr><td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "><td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
        <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div id="myphuong" class="bvavatar">
  <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
 <script>        $(function() {
         
          if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
         
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
              $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
          };
 
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
                $(this).hide();
          $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
            });
            $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
            });
 

        });
 

        </script>
</td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></tr><tr><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></table></center>
                            <td align="left" width="100%">
 
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
<strong><font color=blue>Thành Viên- </font><b class="{POSTER.ROW_CLASS}" onmouseover="showtip('Châm ngôn sống <br>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}')" onmouseout="hidetip()">{postrow.displayed.POSTER_NAME}-</b>
<table width="200px">
<tr>
<td>

<fieldset class="fieldset"><legend>Danh hiệu cá nhân</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(255, 0,0), 0px 0px 5px rgb(255, 0,0);" color="#F5F518">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>
</font></strong>
        <span class="smallfont">

      <br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}   
            </span>
         
<input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>        <input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>
<table width="60" bgcolor="#FFF000"> Hiện đang: {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</table>

                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
<div class="levelhinhnguoi" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->

</span></div>
<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->

<span class="smallfont">
<fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 4, 4); padding: 10px; width: auto;">
<legend> Ứng dụng </legend>
<a class="ungdung" <span onmouseover="showtip('<font color=red>Vườn ước nguyện</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://conan.forum7.net/f23-forum">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/headph10.png" height="35" width="35"/>
</a>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Bản đăng ký kết hôn</font>');" onmouseout="hidetip();" href="/h2-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/muasam10.jpg" height="35" width="35"/>
</a>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Hát Karaoke Online</font>');" onmouseout="hidetip();" href="/h9-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/love-i10.png" height="35" width="35"/>
</a>
 
</fieldset>
</span>
 
<td width="40%">
<span class="smallfont">
<fieldset>
  <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/73/81/42/untitl12.jpg"/>
            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;" class="fmviPro5" >
<span class="hidenfield"><div class="thongtintv" style="padding: 1px; border: 1px dashed rgb(0,34,255);">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT} {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
</span>
</div>
<!-- END profile_field -->
</fieldset> 

  </span>
                            <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width="100%" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan="3">
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG}  {postrow.displayed.WWW_IMG}

              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">

  <!--Cầu vòng humor -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td colspan="5">
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="100%">
        <tr>
          <td width="30px">
            <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blast_10.gif"/>
          </td>
          <td align="left">
            <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastb10.png) repeat-x top left; height: 61px;">
              <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastl10.png) no-repeat top left; height: 61px;">
                <div style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/blastr10.png) no-repeat top right; height: 61px;">
                  <table style="width: 95%; height: 100%; " align="center">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td align="center">
                          <span class="gen">
                            <font color=red><i><marquee>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</marquee></i></font>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </div>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<!--Cầu vòng humor -->
 <!-- google_ad_section_start -->

  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin110.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin210.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin310.png"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin410.png">
<img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin510.png"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
 
  <BLINK><STRONG><center><font onmouseover="showtip('Thời Gian Gửi: <font color=red>{postrow.displayed.POST_DATE}</font>')" onmouseout="hidetip()" face="Times New Roman" size="3" style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255,0, 255), 0px 0px 5px rgb(255,0,255), 0px 0px 5px rgb(255,0,255);" color="#ffffff">{TOPIC_TITLE}</font></center></STRONG></BLINK><br><br>
<br/>

  <font color="blue"><span class="tuananh_img"><div class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</div></span></font>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
 
 
  <p align="center">

  <!-- google_ad_section_end -->
          <a class="a2a_dd" href="http://conan.forum7.net/share_save#url=http://conan.forum7.net{TOPIC_URL}"><img title="Share" src="http://i.imgur.com/kQkQh.png" alt="Share" border="0"/></a><script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/share.js"></script>
<span class="loadFMvi">
  <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
  />
</span>
<div class="voteTopic">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
      <!-- BEGIN switch_bar -->
      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
      </div>
      <!-- END switch_bar -->
      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
        ----
      </div>
      <!-- END switch_no_bar -->
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
</div>
<!-- sig -->
<div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
</div></div></div>
 <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài Sản của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
        <span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span></fieldset>
<div class="sig"><div style="width:100%;">
          <div>
<fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function showSlidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}(){
$("#slidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}").animate({"height": "toggle"}, { duration: 1000 });
}
//]]>
</script>
   
<div class="proline" style="width: 100%; max-height:450px; overflow: auto;"><fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0;"><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0"/>Chữ kí của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</left></legend>
<span style='font-size:7pt; color:gray'> {postrow.displayed.SIGNATURE}</span></div><br/>
</div></div><!--
 show inventory --></fieldset></span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       
                </div>

            </div>
        </div>

<div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
</div></div></div>
      <!-- / sig -->

<div align="center"  style="padding-top: 20px"><img src="http://i10.servimg.com/u/f10/12/70/60/52/ym_cop10.gif" /><br/>
<font onmouseover="showtip('Tiêu đề: {TOPIC_TITLE}<br> Gửi cho bạn bè giùm mình nha, yên tâm không có virus đâu')" onmouseout="hidetip()" color="blue"><textarea style="border:1px dashed #A2273E; width: 600; height: 150; font-weight:bold ;font-size:7pt; color: #7F7F7F; text-align:center" rows="1" name="embedhtml" cols="92" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">http://conan.forum7.net{TOPIC_URL}</textarea></font>
                  </div>

        </table>
<br><br>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
</td>

  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 
<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

              <td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle"><font color="white"><b><table border="1" background="#FFFFFF" width="auto">{TOPIC_TITLE}</table></b></font></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt4" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
<table class="forumline" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
        <td class="thead" height="25">
            <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top">
                        <h1>
<b><font color="white"> <center> Bài viết mới cùng chuyên mục</font></b></center>
                        </h1>
                    </td>

                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="thead" height="25">
            <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top">
                        <h1>
<center>    <b> <font color="white">Bài viết liên quan </center></b></font>
                        </h1>
                    </td>

                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
        </td>
    </tr>
</table>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
});
</script>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green"><center>*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.*</br>
          * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.*</br>
        * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*</br></font>
  <font color="blue">Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.</center></font>
<center>{QUICK_REPLY_FORM}<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="850"/></center><br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
  <tr>
        <td class="tcat" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>


                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
   

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>

</table>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">


<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
<script src="/h4-page" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">$(function(){$(".hidenfield:contains('avatar-dulieu')").css('display','none');})</script>
<script type="text/javascript">$(function(){$(".hidenfield:contains('Châm ngôn')").css('display','none');})</script>
<script type="text/javascript" src="http://conan.forum7.net/h7-page"></script> 
 <script type="text/javascript">

$(function(){$("<div style=\"display:inline!important\" id=\"text_editor_select_controls\"><div style=\"visibility:hidden\" class=\"select\" id=\"notes\"><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=warning2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/error10.png\">Warning</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=lock2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/lock10.png\">Lock</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=yes2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/accept10.png\">Yes</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=tag2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/link_a10.png\">Tag</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=move2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/page_w10.png\">Move</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=ban2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/set_se10.png\">Band</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=tum2][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/thumb_10.png\">Tum</button><hr>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notewarning][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/warn10.png\">Warning note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteimportant][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/imp10.png\">Important note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notehelp][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/help10.png\">Help note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteclassic][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/note10.png\">Classic note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notetip][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/tip10.png\">Tip note</button>
<hr><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteinfo][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k11.png\">Info note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notesuccess][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k13.png\">Success note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteerror][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k12.png\">Error note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notevalidation][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_kn10.png\">Validation note</button>
<button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notesuggest][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/rsz_2k10.png\">Suggest note</button>
</div></div><button class=\"button2\" onclick=\"selectWysiwyg(this,'notes')\" onmouseover=\"helpline('BBcode notes')\" type=\"button\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/inote10.gif\" /></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\"> ").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");
$(".noteclassic, .noteimportant, .notewarning, .notetip, .notehelp, .noteinfo, .notesuccess, .noteerror, .notevalidation, .notesuggest").css({"width":"95%","border-radius":"10px 10px","-moz-border-radius":"10px 10px","-webkit-border-radius":"10px 10px","padding":"25px 20px 15px 80px","margin":"10px 0px 15px 5px","-webkit-box-shadow":"2px 2px 3px #999","-moz-box-shadow":"2px 2px 3px #999","min-height":"40px","height":"auto !important","height":"40px","overflow":"visible","position":"relative","top":"6px","left":"5px","border":"1px solid #999999","background-position":"20px 50%","background-repeat":"no-repeat","text-align":"justify"});$(".noteclassic").css({"background-color":"#EEF","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/note10.png)"});$(".noteimportant").css({"background-color":"#FFC","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/import10.png)"});$(".notewarning").css({"background-color":"#FDD","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/warnin10.png)"});$(".notetip").css({"background-color":"#E4F6F8","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/tip10.png)"});$(".notehelp").css({"background-color":"#D8F3C9","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/help10.png)"});$(".noteinfo").css({"background-color":"#BDE5F8","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_i10.png)"});$(".notesuccess").css({"background-color":"#DFF2BF","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_v10.png)"});$(".noteerror").css({"background-color":"#FFBABA","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_r10.png)"});$(".notevalidation").css({"background-color":"#FFCCBA","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_c10.png)"});$(".notesuggest").css({"background-color":"#F1AF84","background-image":"url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_h10.png)"})});
</script>
<style type="text/css">
.voteTopic {
    padding: 4px;
    background: #fff;
    color: #000;
    border:1px solid # a0b0c0;
    font - size: 12px;
    font - weight: bold;
    margin: 0 10px;
    height: 17px;
    display: inline;
}
.voteTopic a {
    cursor: default;
    vertical - align:
    middle;
}
.voteTopic span, .voteTopic a {
    display: inline;
}
.voteTopic .plusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.voteTopic .xplusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.xminusFMvi {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.voteTopic .minusFMvi{
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
    padding: 0 12px;
}
.loadFMvi, .vote {
    display:none;
    margin: 0;
}
</style>         
<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
  $(this).prev().attr('alt', 'vote'+index);
  $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
  $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
  var altthis = $(this).attr('alt'); 
  var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
    var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
    if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
  $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
  $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
    };
    if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
        var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
        var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
        var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
        c = String(Math.round(n * m));
        d = String(n - c);
        $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
        $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
    }; 
    $('.plusFMvi').click(function () {
        var altcong = $(this).attr('alt');
        var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
        $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
        });
    });
    $('.minusFMvi').click(function () {
        var alttru = $(this).attr('alt');
        var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
        });
    });
});
</script>
Còn code hiển thị thanh level:
Code:
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
Mình muốn chèn thanh level như thế này/:

Gíup!

Tìm:
Code:
Hiện đang: {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
Chèn code hiển thị thanh LV vào ngay duoi nóChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Mon Dec 17, 2012 2:27 pm

avatar

conan@2k» Mõd™

default
mình muốn avatar có hiệu ứng xoay tròn....thì làm sao? mình đã chèn mấy hiệu ứng nhưng đều ko được!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#16on Mon Dec 17, 2012 7:29 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Vào viewtopic_body tìm:
Code:
<div id="myphuong"
xóa nó đi và thay bằng code khácChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#17on Tue Dec 18, 2012 4:34 pm

avatar

conan@2k» Mõd™

default
sao viewtopic của em xuất hiện đoan này:
Code:
Gửi cho bạn bè giùm mình nha, yên tâm không có virus đâu')" onmouseout="hidetip()" color="blue">
Đoạn trên này nó nằm dưới
Gíup!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#18on Tue Dec 18, 2012 4:48 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Reset lại trình duyệt là đượcChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#19on Wed Dec 19, 2012 10:52 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
ok
sao nó lại bị như thế hả tuấn anh/?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#20on Thu Dec 20, 2012 9:50 pm

avatar

phạm văn hà» Thàñh Vïêñ Mới

default
gggggggggggggggggg

cùng tham gia cộng đồng tin cùng tui nha ::
http://www.vietteen9x.com/

[center]

[/center]
Trả lời trích dẫnTrả lời

#21on Thu Dec 27, 2012 5:14 pm

avatar

phuanhqc» Thàñh Vïêñ Mới

default
like

Trả lời trích dẫnTrả lời

#22on Thu Dec 27, 2012 10:16 pm

avatar

zinteen» Thàñh Vïêñ Mới

default
đẹp

Trả lời trích dẫnTrả lời

#23on Fri Dec 28, 2012 1:40 pm

avatar

vietabank» Thàñh Vïêñ Mới

default
view

Trả lời trích dẫnTrả lời

#24on Mon Dec 31, 2012 2:28 pm

avatar

KayJay Z» Thàñh Vïêñ Mới

default
Đẹp :">

Nhưng khi add code vào thì view topic mình nó bị phình ra và lấn ra ngoài body của skin luôn. Bây giờ làm sao cho nó khít và vừa vào body của skin đây :-?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#25on Mon Dec 31, 2012 3:04 pm

avatar

xacthuao1998» Thàñh Vïêñ Mới

default
sads

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 7 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết