Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Sun Dec 16, 2012 8:51 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
m úp lên facbook trang forum mình mà trong cái ô đó có đoạn bị lỗi, nhờ chỉ chỗ sửa giúp với

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Dec 16, 2012 8:54 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
mình có thấy lỗi gì đâuChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Dec 16, 2012 9:17 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:mình có thấy lỗi gì đâu
ý m là có mấy cái code đi kèm ấy. m ví dụm đăng trang maikhongquen lên thì nó ko có đoạn loằng ngoằng đó,
chỉ m chỗ sửa với

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sun Dec 16, 2012 9:28 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
chắc là do lỗi code chia sẻ bạn up lên đây nếu sửa được mình sẽ sửa choChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Sun Dec 16, 2012 9:34 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
thế ko sửa đc à b. tuởng b sửa đc, định đi quảng cáo cái mà nó hiện cái đó củ chuối quá, hi,
đó ko phải topic chia sẻ, m đưa cả trang mà. b cứ thử đưa cái của b nó hiện cái chứ "tex thử nào" ấy ??/

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Sun Dec 16, 2012 9:41 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
bạn send code chia sẻ của bạn lên đây mình sửa cho.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Sun Dec 16, 2012 9:49 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:bạn send code chia sẻ của bạn lên đây mình sửa cho.
code trong view topic body á, đây m đưa cả đây. b chỉ chỗ sửa cho m nhé,
Code:
<div class="xemnhanhtpvds">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
           

<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt2">


<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
  <tr>
    <td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td>
    <td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td>
    <td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td>
    <td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont">
      <em id="vbstatus_11698847" style="color:blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
</em>
  </td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td>
    <td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td>
  </tr>
</table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td>
  </tr>

  <tr>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>
      <td>
        <span class="avatarxt"><span class="poster-profile">    <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
      <!-- BEGIN profile_field -->
      <span class="fmviShopauto">
          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
      </span>
      <!-- END profile_field -->
         

    </div>
    <div class="bvavatar">
      <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
          </div>
    <script>        $(function() {
       
          if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
       
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
              $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
          };
 

      $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
                $(this).hide();
          $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
            });
            $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
            });
 

      });
 

      </script> </span>
</span>
      <input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>        <input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>
 
</td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td>
<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td>
  </tr>
  <tr>

      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td>
</table>
</td>
                            <td align="left" width="100%">
 

<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>


<strong><font color=blue><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/l.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/m.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/i.gif" border="0"></a>-</font>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<font color=red>
  <table width="230px">
<tr>
<td>
<div class="">
<fieldset class="fieldset"><legend>Danh Hiệu</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>

  </font></strong>


        <span class="smallfont">

      <br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                      </span>
<table cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
    
                         
<td width="40%">
<span
class="smallfont">
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">


 
 
    <!-- BEGIN profile_field -->
    <div class="fmviPro5">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    </div>
    <!-- END profile_field -->
 
{postrow.displayed.POSTER_RPG}<!-- sig -->
            <div>
                <fieldset><legend><left><img src="http://sinhvienit.net/@forum/images/galaga/s_yellow.gif" border="0"> Level: {postrow.displayed.POSTER_AGE}</legend> </left>
       
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Kinh nghiệm: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}%</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/blue.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS} - "%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>

<span style='font-size:7pt; color:gray'>Sinh mệnh: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}/100</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Pháp lực: {postrow.displayed.POSTER_AGE}/100<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
</fieldset></div>
        <!-- / sig -->
</span></div>
                      <table width="150">
<tr><td>
    <fieldset><legend><left><b>Profile {postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></legend> </left>
     
<span class="smallfont">


            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #0900FF dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
<!-- END profile_field -->

</p>
</td>
</div>
</table>

</fieldset></div>

</span>
</b>
</span>

        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width=100% background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
   
<!--start post cam on you hack-->


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/post_t10.gif" id="Thanks button" border="0" alt="C?m on ngu?i n?y" vspace="1" /></a>

</a>

</div>

<!-- END switch_vote -->
             
       
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button">
 <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
    </div>
 
    <b><font color=red>Sử dụng nút CẢM ƠN đi bạn:</font></b> <b><font color=red>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
  <br>         
  <!-- END switch_vote_active -->
           
           
  <!--end post c?m on you hack-->
           

         
           

{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">
 
 
 
  <!-- google_ad_section_start -->
 
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_11.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_12.gif">
<img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_13.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
<STRONG><font color=GREEN>Tiêu đề:</font></STRONG><BLINK><STRONG><FONT COLOR=RED> {TOPIC_TITLE}</FONT></STRONG></BLINK><br><br>

<div class="postbody">

{postrow.displayed.MESSAGE}
<div class="postbody">
             
                  </div>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
 
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="http://lamchanhai.123.st/forum" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>
 
 
<!-- sig -->
<div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
</div></div></div>

<div class="sig"><div style="width:100%;">
          <div>
<fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">


 

<div class="proline" style="width: 100%; max-height:450px; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài San cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span><br/></div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function showSlidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}(){
$("#slidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}").animate({"height": "toggle"}, { duration: 1000 });
}
//]]>
</script><div class="proline" style="width: 100%; height:auto; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Chu kí cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'> <center>{postrow.displayed.SIGNATURE}</center></span><br/></div><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   
                </div>

            </div>
        </div>

<div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
</div></div></div>
      <!-- / sig -->
<fieldset style="background:#FFFFFF; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 5px 5px 5px 5px; width:210px; height: 130px; padding: 10px; text-align: center; float: right;">

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<div class="a2a_kit a2a_default_style">
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share</a>
<span class="a2a_divider"></span>
<a class="a2a_button_facebook"></a>
<a class="a2a_button_twitter"></a>
<a class="a2a_button_email"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<br>
<center>

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<a title="G?i qua yahoo" href="ymsgr:im?+&msg=Xem%20b%C3%A0i%20n%C3%A0y%20hay%20l%E1%BA%AFm%20n%C3%A8: ~~>http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i.imgur.com/CdL9G.jpg" border="0"></a>
<br>
<a title="Bookmark l?i bài này" href="javascript:bookmarksite('', 'http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}')"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/favori10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên Google" target="_blank" href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add&bkmk={http://lamchanhai.123.stTOPIC_URL}&title=&annotation="><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/google10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên FaceBook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/Singer.Lam.Chan.Hai{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/facebo10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên TangVn" target="_blank" href="http://www.tagvn.com/submit?url=http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/tagvn10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên ZingMe" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u={http://lamchanhai.123.stTOPIC_URL}&t=&desc=N?u b?n thích thì b?n  có th? ghé qua Di?n Ðàn c?a chúng tôi ^^!  Dien Dan Gioi Tre noi giao luu, k?t b?n, h?c h?i gi?a các sinh viên. Noi k?t n?i các th? h? h?c sinh t? tru?c d?n nay.."><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/zing10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="In trang này" href="javascript:window.print()"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/print10.gif" border="0"></a>

<div style="height: 15px; width: 24px; display: inline-block; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none;" id="___plusone_0"><iframe allowtransparency="true" hspace="0" id="I1_1310636406212" marginheight="0" marginwidth="0" name="I1_1310636406212" src="https://plusone.google.com/u/0/_/+1/button?hl=vi&jsh=r%3Bgc%2F22326474-d7ea9837#url=http://itvui.net{TOPIC_URL}%3Fp%3D50770&size=small&count=false&id=I1_1310636406212&parent=http://itvui.net&rpctoken=349233623&_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe" style="position: static; left: 0pt; top: 0pt; width: 24px; height: 15px; visibility: visible;" tabindex="-1" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" width="100%"></iframe></div>

</fieldset>


 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->


<!-- Code Blog poster -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 
<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

              <td width="9%"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết mới cùng chuyên mục
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết liên quan
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
    });
    </script>
<!-- END promot_trafic -->
 
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green">
<center>* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. <br>

* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.<br>

* Tránh spam nếu không Sẽ Bị XÓA .</font><br>
<font size="2" face="tahoma" color="red"><b>Yêu cầu bài viết có dấu.</font></center><br>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
  <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">

<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng dang nhap de thay link(hoac code)");
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
 
  }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
 
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
 
                 
<span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài vi?t này chua du?c c?m on.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Ðuoc cam on:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','l?n.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viet này chua duoc cam on.')
{str='Ðuoc cam on: 1 lan';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="B?n chua c?m on ngu?i này" vspace="1" /></a>
</span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
<iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>
</div>

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sun Dec 16, 2012 9:54 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
à hình như bên trong phần này hay sao ý.
Code:

        </div>
    </div>
</div>

</form>
</body>
</html>

<script>var txt="  *¨°º©º°¨*(¯`'•.¸-:¦:-°« Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Fans clubs fc Lâm Chấn Hải »°-:¦:-¸.•'´¯)*¨°º©º°¨*";var espera=200;var refresco=null;function rotulo_title() {document.title=txt;txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}rotulo_title();</script><style>HTML,BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/rainbow-ani.gif"), auto;}</style>

<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>

<SCRIPT language=JavaScript>
 
 puchtit=")--(Da07tt.forum-2007.com - Chuc cac ban vui ve)--(";
 
 letrero2="*?.?.??*?._.?*"
 
 letrero1="*?.?.??*?._.?*-Haitac261189";ultimo1=letrero1.length-1;
 
 ultimo2=letrero2.length-1;
 
 tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
 

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Sun Dec 16, 2012 10:04 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Code:
<div class="xemnhanhtpvds">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
           

<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt2">


<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
  <tr>
    <td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td>
    <td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td>
    <td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td>
    <td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont">
      <em id="vbstatus_11698847" style="color:blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
</em>
  </td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td>
    <td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td>
  </tr>
</table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td>
  </tr>

  <tr>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>
      <td>
        <span class="avatarxt"><span class="poster-profile">    <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
      <!-- BEGIN profile_field -->
      <span class="fmviShopauto">
          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
      </span>
      <!-- END profile_field -->
         

    </div>
    <div class="bvavatar">
      <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
          </div>
    <script>        $(function() {
       
          if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
       
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
              $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
          };
 

      $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
                $(this).hide();
          $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
            });
            $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
            });
 

      });
 

      </script> </span>
</span>
      <input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>        <input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>
 
</td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td>
<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td>
  </tr>
  <tr>

      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td>
</table>
</td>
                            <td align="left" width="100%">
 

<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>


<strong><font color=blue><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/l.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/m.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/i.gif" border="0"></a>-</font>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<font color=red>
  <table width="230px">
<tr>
<td>
<div class="">
<fieldset class="fieldset"><legend>Danh Hiệu</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>

  </font></strong>


        <span class="smallfont">

      <br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                      </span>
<table cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
    
                         
<td width="40%">
<span
class="smallfont">
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">


 
 
    <!-- BEGIN profile_field -->
    <div class="fmviPro5">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    </div>
    <!-- END profile_field -->
 
{postrow.displayed.POSTER_RPG}<!-- sig -->
            <div>
                <fieldset><legend><left><img src="http://sinhvienit.net/@forum/images/galaga/s_yellow.gif" border="0"> Level: {postrow.displayed.POSTER_AGE}</legend> </left>
       
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Kinh nghiệm: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}%</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/blue.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS} - "%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>

<span style='font-size:7pt; color:gray'>Sinh mệnh: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}/100</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Pháp lực: {postrow.displayed.POSTER_AGE}/100<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
</fieldset></div>
        <!-- / sig -->
</span></div>
                      <table width="150">
<tr><td>
    <fieldset><legend><left><b>Profile {postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></legend> </left>
     
<span class="smallfont">


            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #0900FF dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
<!-- END profile_field -->

</p>
</td>
</div>
</table>

</fieldset></div>

</span>
</b>
</span>

        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width=100% background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
   
<!--start post cam on you hack-->


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/post_t10.gif" id="Thanks button" border="0" alt="C?m on ngu?i n?y" vspace="1" /></a>

</a>

</div>

<!-- END switch_vote -->
             
       
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button">
 <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
    </div>
 
    <b><font color=red>Sử dụng nút CẢM ƠN đi bạn:</font></b> <b><font color=red>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
  <br>         
  <!-- END switch_vote_active -->
           
           
  <!--end post c?m on you hack-->
           

         
           

{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">
 
 
 
  <!-- google_ad_section_start -->
 
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_11.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_12.gif">
<img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_13.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
<STRONG><font color=GREEN>Tiêu đề:</font></STRONG><BLINK><STRONG><FONT COLOR=RED> {TOPIC_TITLE}</FONT></STRONG></BLINK><br><br>

<div class="postbody">

{postrow.displayed.MESSAGE}
<div class="postbody">
             
                  </div>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
 
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="http://lamchanhai.123.st/forum" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>
 
 
<!-- sig -->
<div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
</div></div></div>

<div class="sig"><div style="width:100%;">
          <div>
<fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">


 

<div class="proline" style="width: 100%; max-height:450px; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài San cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span><br/></div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function showSlidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}(){
$("#slidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}").animate({"height": "toggle"}, { duration: 1000 });
}
//]]>
</script><div class="proline" style="width: 100%; height:auto; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Chu kí cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'> <center>{postrow.displayed.SIGNATURE}</center></span><br/></div><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   
                </div>

            </div>
        </div>

<div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
</div></div></div>
      <!-- / sig -->
<fieldset style="background:#FFFFFF; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 5px 5px 5px 5px; width:210px; height: 130px; padding: 10px; text-align: center; float: right;">

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<div class="a2a_kit a2a_default_style">
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share</a>
<span class="a2a_divider"></span>
<a class="a2a_button_facebook"></a>
<a class="a2a_button_twitter"></a>
<a class="a2a_button_email"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<br>
<center>

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<a class="a2a_dd" href="http://lamchanhai.123.st/share_save#url=http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<a title="G?i qua yahoo" href="ymsgr:im?+&msg=Xem%20b%C3%A0i%20n%C3%A0y%20hay%20l%E1%BA%AFm%20n%C3%A8: ~~>http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i.imgur.com/CdL9G.jpg" border="0"></a>
<br>
<a title="Bookmark l?i bài này" href="javascript:bookmarksite('', 'http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}')"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/favori10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên Google" target="_blank" href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add&bkmk={http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}&title=&annotation="><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/google10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên FaceBook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/Singer.Lam.Chan.Hai{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/facebo10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên TangVn" target="_blank" href="http://www.tagvn.com/submit?url=http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/tagvn10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên ZingMe" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u={http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}&t=&desc=N?u b?n thích thì b?n  có th? ghé qua Di?n Ðàn c?a chúng tôi ^^!  Dien Dan Gioi Tre noi giao luu, k?t b?n, h?c h?i gi?a các sinh viên. Noi k?t n?i các th? h? h?c sinh t? tru?c d?n nay.."><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/zing10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="In trang này" href="javascript:window.print()"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/print10.gif" border="0"></a>

<div style="height: 15px; width: 24px; display: inline-block; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none;" id="___plusone_0"><iframe allowtransparency="true" hspace="0" id="I1_1310636406212" marginheight="0" marginwidth="0" name="I1_1310636406212" src="https://plusone.google.com/u/0/_/+1/button?hl=vi&jsh=r%3Bgc%2F22326474-d7ea9837#url=http://itvui.net{TOPIC_URL}%3Fp%3D50770&size=small&count=false&id=I1_1310636406212&parent=http://itvui.net&rpctoken=349233623&_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe" style="position: static; left: 0pt; top: 0pt; width: 24px; height: 15px; visibility: visible;" tabindex="-1" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" width="100%"></iframe></div>

</fieldset>


 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->


<!-- Code Blog poster -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 
<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

              <td width="9%"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết mới cùng chuyên mục
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết liên quan
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
    });
    </script>
<!-- END promot_trafic -->
 
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green">
<center>* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. <br>

* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.<br>

* Tránh spam nếu không Sẽ Bị XÓA .</font><br>
<font size="2" face="tahoma" color="red"><b>Yêu cầu bài viết có dấu.</font></center><br>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
  <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">

<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng dang nhap de thay link(hoac code)");
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
 
  }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
 
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
 
                 
<span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài vi?t này chua du?c c?m on.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Ðuoc cam on:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','l?n.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viet này chua duoc cam on.')
{str='Ðuoc cam on: 1 lan';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="B?n chua c?m on ngu?i này" vspace="1" /></a>
</span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
<iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>
</div>
Mà sao fm của bạn nhiều share quá vậy 1 share được rồiChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Sun Dec 16, 2012 10:19 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:
Code:
<div class="xemnhanhtpvds">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
           

<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt2">


<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
  <tr>
    <td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td>
    <td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td>
    <td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td>
    <td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont">
      <em id="vbstatus_11698847" style="color:blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
</em>
  </td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td>
    <td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td>
    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td>
  </tr>
</table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td>
  </tr>

  <tr>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>
      <td>
        <span class="avatarxt"><span class="poster-profile">    <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
      <!-- BEGIN profile_field -->
      <span class="fmviShopauto">
          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
      </span>
      <!-- END profile_field -->
         

    </div>
    <div class="bvavatar">
      <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
          </div>
    <script>        $(function() {
       
          if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
       
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
              $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
          };
 

      $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
                $(this).hide();
          $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
            });
            $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
        $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
                $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
            });
 

      });
 

      </script> </span>
</span>
      <input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>        <input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>
 
</td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td>
<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td>
  </tr>
  <tr>

      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6">
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td>
</table>
</td>
                            <td align="left" width="100%">
 

<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>


<strong><font color=blue><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/l.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/m.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/41/i.gif" border="0"></a>-</font>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<font color=red>
  <table width="230px">
<tr>
<td>
<div class="">
<fieldset class="fieldset"><legend>Danh Hiệu</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>

  </font></strong>


        <span class="smallfont">

      <br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                      </span>
<table cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
    
                         
<td width="40%">
<span
class="smallfont">
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">


 
 
    <!-- BEGIN profile_field -->
    <div class="fmviPro5">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    </div>
    <!-- END profile_field -->
 
{postrow.displayed.POSTER_RPG}<!-- sig -->
            <div>
                <fieldset><legend><left><img src="http://sinhvienit.net/@forum/images/galaga/s_yellow.gif" border="0"> Level: {postrow.displayed.POSTER_AGE}</legend> </left>
       
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Kinh nghiệm: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}%</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/blue.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS} - "%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>

<span style='font-size:7pt; color:gray'>Sinh mệnh: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}/100</span><br/><div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Pháp lực: {postrow.displayed.POSTER_AGE}/100<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
</fieldset></div>
        <!-- / sig -->
</span></div>
                      <table width="150">
<tr><td>
    <fieldset><legend><left><b>Profile {postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></legend> </left>
     
<span class="smallfont">


            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #0900FF dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
<!-- END profile_field -->

</p>
</td>
</div>
</table>

</fieldset></div>

</span>
</b>
</span>

        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width=100% background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
   
<!--start post cam on you hack-->


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/post_t10.gif" id="Thanks button" border="0" alt="C?m on ngu?i n?y" vspace="1" /></a>

</a>

</div>

<!-- END switch_vote -->
             
       
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button">
 <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
    </div>
 
    <b><font color=red>Sử dụng nút CẢM ƠN đi bạn:</font></b> <b><font color=red>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
  <br>         
  <!-- END switch_vote_active -->
           
           
  <!--end post c?m on you hack-->
           

         
           

{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">
 
 
 
  <!-- google_ad_section_start -->
 
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_11.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_12.gif">
<img src="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_13.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
<STRONG><font color=GREEN>Tiêu đề:</font></STRONG><BLINK><STRONG><FONT COLOR=RED> {TOPIC_TITLE}</FONT></STRONG></BLINK><br><br>

<div class="postbody">

{postrow.displayed.MESSAGE}
<div class="postbody">
             
                  </div>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
 
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="http://lamchanhai.123.st/forum" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>
 
 
<!-- sig -->
<div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
</div></div></div>

<div class="sig"><div style="width:100%;">
          <div>
<fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">


 

<div class="proline" style="width: 100%; max-height:450px; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài San cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span><br/></div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function showSlidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}(){
$("#slidingDiv{postrow.displayed.U_POST_ID}").animate({"height": "toggle"}, { duration: 1000 });
}
//]]>
</script><div class="proline" style="width: 100%; height:auto; overflow: auto;">
<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Chu kí cua {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
<span style='font-size:7pt; color:gray'> <center>{postrow.displayed.SIGNATURE}</center></span><br/></div><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   
                </div>

            </div>
        </div>

<div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
</div></div></div>
      <!-- / sig -->
<fieldset style="background:#FFFFFF; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 5px 5px 5px 5px; width:210px; height: 130px; padding: 10px; text-align: center; float: right;">

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<div class="a2a_kit a2a_default_style">
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share</a>
<span class="a2a_divider"></span>
<a class="a2a_button_facebook"></a>
<a class="a2a_button_twitter"></a>
<a class="a2a_button_email"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<br>
<center>

<!-- Lockerz Share BEGIN -->
<a class="a2a_dd" href="http://lamchanhai.123.st/share_save#url=http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a>
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>
<!-- Lockerz Share END -->
<a title="G?i qua yahoo" href="ymsgr:im?+&msg=Xem%20b%C3%A0i%20n%C3%A0y%20hay%20l%E1%BA%AFm%20n%C3%A8: ~~>http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i.imgur.com/CdL9G.jpg" border="0"></a>
<br>
<a title="Bookmark l?i bài này" href="javascript:bookmarksite('', 'http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}')"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/favori10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên Google" target="_blank" href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add&bkmk={http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}&title=&annotation="><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/google10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên FaceBook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/Singer.Lam.Chan.Hai{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/facebo10.png" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title=" Ðang lên TangVn" target="_blank" href="http://www.tagvn.com/submit?url=http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/tagvn10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="Ðang lên ZingMe" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u={http://lamchanhai.123.st{TOPIC_URL}&t=&desc=N?u b?n thích thì b?n  có th? ghé qua Di?n Ðàn c?a chúng tôi ^^!  Dien Dan Gioi Tre noi giao luu, k?t b?n, h?c h?i gi?a các sinh viên. Noi k?t n?i các th? h? h?c sinh t? tru?c d?n nay.."><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/zing10.gif" border="0"></a>
<font color="#ffffff">_</font>
<a title="In trang này" href="javascript:window.print()"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/print10.gif" border="0"></a>

<div style="height: 15px; width: 24px; display: inline-block; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none;" id="___plusone_0"><iframe allowtransparency="true" hspace="0" id="I1_1310636406212" marginheight="0" marginwidth="0" name="I1_1310636406212" src="https://plusone.google.com/u/0/_/+1/button?hl=vi&jsh=r%3Bgc%2F22326474-d7ea9837#url=http://itvui.net{TOPIC_URL}%3Fp%3D50770&size=small&count=false&id=I1_1310636406212&parent=http://itvui.net&rpctoken=349233623&_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe" style="position: static; left: 0pt; top: 0pt; width: 24px; height: 15px; visibility: visible;" tabindex="-1" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" width="100%"></iframe></div>

</fieldset>


 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->


<!-- Code Blog poster -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 
<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

              <td width="9%"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết mới cùng chuyên mục
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết liên quan
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
    });
    </script>
<!-- END promot_trafic -->
 
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green">
<center>* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. <br>

* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.<br>

* Tránh spam nếu không Sẽ Bị XÓA .</font><br>
<font size="2" face="tahoma" color="red"><b>Yêu cầu bài viết có dấu.</font></center><br>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
  <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">

<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng dang nhap de thay link(hoac code)");
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
 
  }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
 
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
 
                 
<span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài vi?t này chua du?c c?m on.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Ðuoc cam on:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','l?n.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viet này chua duoc cam on.')
{str='Ðuoc cam on: 1 lan';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="B?n chua c?m on ngu?i này" vspace="1" /></a>
</span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
<iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>
</div>
Mà sao fm của bạn nhiều share quá vậy 1 share được rồi
hihi. m cop linh tinh nên nó thế, hề ,
m sửa rồi, ko đc bạn à. hình như ko phải trong đó.
b sửa trong đoạn này cho m đi
Code:

        </div>
    </div>
</div>

</form>
</body>
</html>

<script>var txt="  *¨°º©º°¨*(¯`'•.¸-:¦:-°« Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Fans clubs fc Lâm Chấn Hải »°-:¦:-¸.•'´¯)*¨°º©º°¨*";var espera=200;var refresco=null;function rotulo_title() {document.title=txt;txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}rotulo_title();</script><style>HTML,BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/rainbow-ani.gif"), auto;}</style>

<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>

<SCRIPT language=JavaScript>
 
 puchtit=")--(Da07tt.forum-2007.com - Chuc cac ban vui ve)--(";
 
 letrero2="*?.?.??*?._.?*"
 
 letrero1="*?.?.??*?._.?*-Haitac261189";ultimo1=letrero1.length-1;
 
 ultimo2=letrero2.length-1;
 
 tiempo=setTimeout("scroll()",.100);

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Sun Dec 16, 2012 10:26 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Mình thấy code trên có lỗi gì đâu
Code:
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
Là bộ gõ của diễn đàn mà.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Sun Dec 16, 2012 10:38 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:Mình thấy code trên có lỗi gì đâu
Code:
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
Là bộ gõ của diễn đàn mà.
thế à. hihi, m ko biết, tại ngu quá. thanks nhé. Thank nhé

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết