Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Tue Dec 25, 2012 11:20 am

bachcaohan2293» Thàñh Vïêñ Mới

default

TUẤN ANH giúp mình chỉnh sửa cái index với
1.bạn thu hẹp khoảng cách giữa 2 cái hình 2 bên góc lại được ko
,bỏ dòng DucThong.COM - Thông báo: lun
2.vào trang chủ tao cái nút nằm ở giữa
thanks pạn giúp mình
3.cài này nữa giúp người thì giúp cho trót lun há
thêm cái nữa bạn cho mình cái nhạc nền vào với
:))
ai giúp mình có gì liên hệ 0963229397
mình sẽ hậu tạ
thanks

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Tue Dec 25, 2012 11:45 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Bạn đưa code trang chủ cho mình, để mình là lun cho, chứ nói thì bạn ko hiểu đâuChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Wed Dec 26, 2012 10:14 am

bachcaohan2293» Thàñh Vïêñ Mới

default
Code:
<html>
   <head>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX,FOLLOW">
      <title>Chuyển tiếp - SinhVienIT.Net</title>
      <link rel="shortcut icon" href="http://sinhvienit.net/favicon.ico">
      <link href="vtlai_img/toolbar.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <script src="http://sinhvienit.net/@forum/vtlai_js/vt.lai.js" type=text/javascript></script>
<!-- BEGIN FRONTPAGE -->
                     <div id="jv-coolshowwrap">
                <div id="jv-coolshow">
                    <div id="jv_animation52">
   <div id="jv_snowarea52" class="snowarea52"> </div>
   <div class="jv_running1 png running152"><div class="jv_running2 png running252"><div class="jv_running3 png running352 jv_mouse_interactive"> </div></div></div>
   <div class="jv-button-wrapper52">
      <div class="jv-button-inner">
         <div class="jv_ani_wrap1 png snowman52"> </div>
         <div class="jv_button52"><a href="/forum" class="button52" title="Home">Vào FORUM</a></div>
      </div>
   </div>

</div>
<script type="text/javascript">
      var jv_ani = new JVAnimation($('jv_animation52'),$('jv_snowarea52'),{
        images: [],
      running_img1: 'http://2.bp.blogspot.com/-T3A9qXxyObI/TuB7UX0RR8I/AAAAAAAAAoU/nMPnbo7gZGc/s1600/moon.png',
      running_img2: 'http://4.bp.blogspot.com/-_TXnNBhu_7s/TuB7Relt7FI/AAAAAAAAAn8/GaivVN9A4cY/s1600/clould.png',
      direct_img2: 'left',
        running_img3: 'http://2.bp.blogspot.com/-PTfN31tlahI/TuB7Vp8CxxI/AAAAAAAAAoc/uDYDxitMLtA/s1600/mountain.png',
      direct_img3: 'none',
      snowman_img: 'http://1.bp.blogspot.com/-44bUCONKAJo/TuB7Wp5JvRI/AAAAAAAAAok/yfrJ1RplbsQ/s1600/snowman.png',
        snow_img: '.',
      bg_pos: 0,
      speed: 80,
      snow_effect: true,
      num_snow: 30
      });
 
</script>
                </div>
            </div>
                       
                        <div id="jv-frontboxwrap">
                <div id="jv-frontbox">
               
                                                             
                   
            <!-- END FRONTPAGE -->
 
      <style type="text/css">
      <!--
      #vtlai_uploader_loading
      {
         background: #000;
         background: rgba(0, 0, 0, 0.65);
         filter: alpha(opacity = 65);
         -moz-border-radius: 4px;
         -webkit-border-radius: 4px;
         border-radius: 4px;
         -moz-background-clip: padding;
         -webkit-background-clip: padding-box;
         background-clip: padding-box;
         font-family: Tahoma;
         font-size: 12px;
         width:200px;
         left:50%;
         top:50%;
         margin-left:-100px;
         margin-top:-33px;
         color:#FFF;
         text-align:center;
         padding:10px;
         position: fixed;
      }
      -->
      </style>
      <script>
         var loaded=0;
         function close_loader()
         {
            loaded=1;
            vtlai_uploader_loading.style.display='none';
         }
         function autoRedirect()
         {
            if(!loaded)
               window.location.replace('http://www.DucThong.COM');
         }
         setTimeout('autoRedirect()',10000);
      </script>
         <script language="javascript">
      var sinhvienit=0;
      var firstwin=null;
      var urls=[];
      function getCookie(Name){
         var cookies=document.cookie.split('; ');
         for(var i=0;i<cookies.length;i++)
         {
            if(cookies[i].indexOf(Name+'=')==0)
            {
               return cookies[i].replace(Name+'=','');
            }
         }
         return '';
      }

      function setCookie(name, value){
         document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; path=/";
      }
      
      function getURL()
      {
         if(typeof(urls)!='undefined' && urls.length>0)
         {
            var key=Math.ceil(Math.random()*urls.length)-1;
            return urls[key];
         }
         return '';
      }
      
      function vtlai_popup()
      {
            var url=getURL();
            if(url=='')
               return true;
            
            var cookie_popup = getCookie('vtlai_popupx');
            if(cookie_popup!='')
               return true;
               
           if(sinhvienit==0)
            {
               var params = 'width=' + '800';
               params += ', height=' + '600';
               params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';               
               
               var pop=window.open(url, '_blank',params);
               if(pop)
               {
                  sinhvienit=1;
                  setCookie('vtlai_popupx','1');
                  window.focus();
                  pop.blur();
               }
               return true;
            }
      }
   
   </script>
   </head>
<body style="margin: 0px;">
<div id="vtlai_uploader_loading">
   <img border="0" src="http://sinhvienit.net/@forum/vtlai_img/vtlai_uploader_loading.gif"><br>
   Đang tải dữ liệu...
</div>
<center>
   
   <iframe onload="close_loader()" onerror="close_loader()" name="cwindow" style="border: 0pt none;" src="http://www.DucThong.COM" rel="nofollow" height="100%" scrolling="AUTO" width="100%">
   <p>.</p>
   </iframe>
</center>


                        </div>
                    </div>
         
               <div class="itemRight">
                        <div class="sinhvienitToolbar_divider"></div>
                    </div>
                </div>               
            </div>
            <div class="sinhvienit_toolbar_sideRight" style="">
                <div class="sinhvienit_toolbar_right_gradian"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
   <div style="display: none;">
      <SCRIPT type='text/javascript' language='JavaScript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/t/b?url=sinhvienit.net'></SCRIPT>
   </div>

   <!-- / Begin Google Analytics Codes -->
   <script type="text/javascript">
      var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
      document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
   </script>
   <script type="text/javascript">
      try {
      var pageTracker = _gat._getTracker("UA-8172215-1");
      pageTracker._trackPageview();
      } catch(err) {}
   </script>
   <!-- / End Google Analytics Codes -->
</body>
</html>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
nay ban giup minh voi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Wed Dec 26, 2012 12:43 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
sửa
Code:
 width="100%">
xuống để 80 % thôi
muốn bỏ cái nào thì xóa nó đi là đc mà ?
2 cái này b nói m ko hiểu.
2.vào trang chủ tao cái nút nằm ở giữa
thanks pạn giúp mình
3.cài này nữa giúp người thì giúp cho trót lun há
thêm cái nữa bạn cho mình cái nhạc nền vào với
:))

chắc ad hiểu ad giúp. hi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Wed Dec 26, 2012 1:18 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Code:
<html>
  <head>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX,FOLLOW">
      <title>Tết 2013</title>
      <link rel="shortcut icon" href="http://sinhvienit.net/favicon.ico">
      <link href="vtlai_img/toolbar.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <script src="http://sinhvienit.net/@forum/vtlai_js/vt.lai.js" type=text/javascript></script>
<!-- BEGIN FRONTPAGE -->
                    <div id="jv-coolshowwrap">
                <div id="jv-coolshow">
                    <div id="jv_animation52">
  <div id="jv_snowarea52" class="snowarea52"> </div>
  <div class="jv_running1 png running152"><div class="jv_running2 png running252"><div class="jv_running3 png running352 jv_mouse_interactive"> </div></div></div>
  <div class="jv-button-wrapper52">
      <div class="jv-button-inner">
        <div class="jv_ani_wrap1 png snowman52"> </div>
      </div>
      </div>
  </div>

</div>
<script type="text/javascript">
      var jv_ani = new JVAnimation($('jv_animation52'),$('jv_snowarea52'),{
        images: [],
      running_img1: 'http://2.bp.blogspot.com/-T3A9qXxyObI/TuB7UX0RR8I/AAAAAAAAAoU/nMPnbo7gZGc/s1600/moon.png',
      running_img2: 'http://4.bp.blogspot.com/-_TXnNBhu_7s/TuB7Relt7FI/AAAAAAAAAn8/GaivVN9A4cY/s1600/clould.png',
      direct_img2: 'left',
        running_img3: 'http://2.bp.blogspot.com/-PTfN31tlahI/TuB7Vp8CxxI/AAAAAAAAAoc/uDYDxitMLtA/s1600/mountain.png',
      direct_img3: 'none',
      snowman_img: 'http://1.bp.blogspot.com/-44bUCONKAJo/TuB7Wp5JvRI/AAAAAAAAAok/yfrJ1RplbsQ/s1600/snowman.png',
        snow_img: '.',
      bg_pos: 0,
      speed: 80,
      snow_effect: true,
      num_snow: 30
      });
 
</script>
                </div>
            </div>
                       
                        <div id="jv-frontboxwrap">
                <div id="jv-frontbox">
               
                                                             
                   
            <!-- END FRONTPAGE -->
 
      <style type="text/css">
      <!--
      #vtlai_uploader_loading
      {
        background: #000;
        background: rgba(0, 0, 0, 0.65);
        filter: alpha(opacity = 65);
        -moz-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
        border-radius: 4px;
        -moz-background-clip: padding;
        -webkit-background-clip: padding-box;
        background-clip: padding-box;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        width:200px;
        left:50%;
        top:50%;
        margin-left:-100px;
        margin-top:-33px;
        color:#FFF;
        text-align:center;
        padding:10px;
        position: fixed;
      }
      -->
      </style>
      <script>
        var loaded=0;
        function close_loader()
        {
            loaded=1;
            vtlai_uploader_loading.style.display='none';
        }
        function autoRedirect()
        {
            if(!loaded)
              window.location.replace('http://codeforumotion.forumvi.com/h103-page');
        }
        setTimeout('autoRedirect()',10000);
      </script>
        <script language="javascript">
      var sinhvienit=0;
      var firstwin=null;
      var urls=[];
      function getCookie(Name){
        var cookies=document.cookie.split('; ');
        for(var i=0;i<cookies.length;i++)
        {
            if(cookies[i].indexOf(Name+'=')==0)
            {
              return cookies[i].replace(Name+'=','');
            }
        }
        return '';
      }

      function setCookie(name, value){
        document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; path=/";
      }
     
      function getURL()
      {
        if(typeof(urls)!='undefined' && urls.length>0)
        {
            var key=Math.ceil(Math.random()*urls.length)-1;
            return urls[key];
        }
        return '';
      }
     
      function vtlai_popup()
      {
            var url=getURL();
            if(url=='')
              return true;
           
            var cookie_popup = getCookie('vtlai_popupx');
            if(cookie_popup!='')
              return true;
             
          if(sinhvienit==0)
            {
              var params = 'width=' + '800';
              params += ', height=' + '600';
              params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';             
             
              var pop=window.open(url, '_blank',params);
              if(pop)
              {
                  sinhvienit=1;
                  setCookie('vtlai_popupx','1');
                  window.focus();
                  pop.blur();
              }
              return true;
            }
      }
 
  </script>
  </head>
<body style="margin: 0px;"><div id="vtlai_uploader_loading">
  <img border="0" src="http://sinhvienit.net/@forum/vtlai_img/vtlai_uploader_loading.gif"><br>
  Đang tải dữ liệu...
</div>
<center>
 
  <iframe onload="close_loader()" onerror="close_loader()" name="cwindow" style="border: 0pt none;" src="http://codeforumotion.forumvi.com/h103-page" rel="nofollow" height="100%" scrolling="AUTO" width="100%">
  <p>  </p>

  </iframe>
</center>


                        </div>
                    </div>
         
              <div class="itemRight">
                        <div class="sinhvienitToolbar_divider"></div>
                    </div>
                </div>             
            </div>
            <div class="sinhvienit_toolbar_sideRight" style="">
                <div class="sinhvienit_toolbar_right_gradian"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
  <div style="display: none;">
      <SCRIPT type='text/javascript' language='JavaScript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/t/b?url=sinhvienit.net'></SCRIPT>
  </div>

  <!-- / Begin Google Analytics Codes -->
  <script type="text/javascript">
      var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
      document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script>
  <script type="text/javascript">
      try {
      var pageTracker = _gat._getTracker("UA-8172215-1");
      pageTracker._trackPageview();
      } catch(err) {}
  </script>
  <!-- / End Google Analytics Codes -->
</body>
</html>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết