Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Wed Jan 02, 2013 10:39 am

avatar

manhtung1» Thàñh Vïêñ Mới

default
cho mih` xin cai viewtopic_body cua http://truyen12chomsao.forumvi.com/ de

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Wed Jan 02, 2013 6:29 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Của bạn đây:
Rip vội quá, nên thiếu cài gì thì tự thêm vào nha

Demo:
http://codeforumotion7.forumvi.com/t1-topic

Code:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class=" smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"><tr><td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="nav"></span></td><td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%"><span class="gensmall bold"><a class="" name="zm_share" type="text" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/zing10.png"></a><script src="http://wb.me.zing.vn/index.php?wb=LINK&t=js&c=share_button" type="text/javascript"></script>
<!--
 AddThis Button BEGIN --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=kenh8zone" class="addthis_button_compact">Chia sẻ bài viết</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div><script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_clickback":true};</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=kenh8zone"></script><!--
 AddThis Button END -->|<script type="text/javascript">//<![CDATA[
insert_plus_menu('f161&t=3211','', true);//]]></script></span></td></tr></table><!--
 social bookmarking links --><table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center"><tr><td class="thead">Bookmarks</td></tr><tr><td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/bookma10.gif" border="0" alt="Submit Thread to Google" class="inlineimg" /></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/bookma11.gif" border="0" alt="Submit Thread to del.icio.us" class="inlineimg" /></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/bookma12.gif" border="0" alt="Submit Thread to StumbleUpon" class="inlineimg" /></a><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/bookma13.gif" border="0" alt="Submit Thread to Digg" class="inlineimg" /></a><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fforum.hagiangvui.org%2Fshowthread.php%3Ft%3D314701" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/facebo10.gif" border="0" alt="Submit Thread to Face Book" class="inlineimg" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fforum.hagiangvui.org%2Fshowthread.php%3Ft%3D314701" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Face Book</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="https://login.yahoo.com/config/login?.intl=us&.src=smw&.pd=smw_ver%3d1&.done=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/yahoo10.png" border="0" alt="Submit Thread to Yahoo" class="inlineimg" /></a><a href="https://login.yahoo.com/config/login?.intl=us&.src=smw&.pd=smw_ver%3d1&.done=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://baihay.com/submit?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/baihay10.png" border="0" alt="Submit Thread to Bài hay" class="inlineimg" /></a><a href="http://baihay.com/submit?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Bài hay</a></li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:left; margin-top:6px"><a href="http://trumseo.com/submit.php?url=http://www.teenproqn.us.to/t3211-topic" target="socialbookmark"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/trumse10.png" border="0" alt="Submit Thread to Trùm SEO" class="inlineimg" /></a><a href="http://trumseo.com/submit.php?url=http://www.teenproqn.us.toc/t3211-topic" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Trùm SEO</a></li></ul><div style="clear:both"></div></td></tr></table><!--
 / social bookmarking links -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr align="right"><td colspan="2" height="30"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="9%" class="noprint"> </td><td align="center" class="t-title"><h1 class="cattitle"><font color=white> {TOPIC_TITLE}</font></h1></td><td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"><img src="http://illiweb.com/fa/m/arrows_left2.gif" alt="Xem chủ đề cũ hơn" /></a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"><img src="http://illiweb.com/fa/m/arrows_right2.gif" alt="Xem chủ đề mới hơn" /></a> <a href="#bottom"><img src="http://hitskin.com/themes/19/00/88/i_down_arrow.gif" alt="Go down" /></a> </td></tr></table></td></tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  height="20" colspan="3"><span class="smallfont">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<div class="normal" style="float:right">
</div></span></td></tr>
    <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" style="background-image: url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/userin11.gif);"><if condition="{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}"><tr><td colspan="4" align="right"><table><tr><td width="53"></td><td width="30"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/blast_11.png" width="30" height="56"></td><td class="blast" width="670" height="56"><div align="center"> {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</div></td></tr></table></td></tr></if><tr class="post"><td class="row1" valign="top" width="100%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg" align="center" width="20%"><span class="postdetails poster-profile"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto"><td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_010.png"></td><td style="padding: 0px" background="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_011.png"></td><td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_012.png"/></td></tr>
 


                            <td class="alt4">

                                  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
                                  <td style="padding: 0px">
                                    <img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "/></td></tr><tr><td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "><td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
   
  <span class="poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
</td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></tr><tr><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td><td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td></table></center>
                            <td align="left" width="100%">
 
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                              <center><b class="{POSTER.ROW_CLASS}"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/><font size="4">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></b>
                              </center>
                                <strong>
  <blink><center>
    <font size=5 face="times new roman" style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(355, 0, 0);" color="#ffffff">ღ{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></center></blink>
</strong>
        <span class="smallfont">

          <br />
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}   
            </span>
         
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">

         

  <!-- sig -->
                    <td align="center" width="50%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg">
                      <div><fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/mem11.gif" border="0"><b>Cấp bậc thành viên</b></legend> </left><br/><span style='font-size:7pt; color:gray'>Danh vọng:<br />Danh vọng:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/{TOTAL_POSTS}%</span><br/>    <div style='width:120px;align:center'>    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>    <tr>    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>    </tr>    </table>    </div>    <span style='font-size:7pt; color:gray'>Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%
 <div style='width:120px;align:center'>    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>    <tr>    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>    </tr>    </table>    </div>    <br/>    </fieldset></div>    <!-- / sig -->
                <div><fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/icon2310.gif" border="0"> <b>Liên lạc</b></legend> </left><div>  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}  </div></fieldset></div></td>       
                        <td width="40%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg"><span class="smallfont"><td align="center" width="50%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg"><td width="100%" align="right" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg"><P align="right"><table width="150"><tr><td><fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/admin11.gif" border="0"><b>Thông tin thành viên</b></legend> </left><span class="smallfont"><div style="margin:20px; margin-top:5px"><div style="font:12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande';margin-bottom:2px"><b></b> <input type="button"value="Xem thông tin"style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display!= '') {this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display= '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn thông tin'; } else {this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display= 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem lại thông tin'; }"/></div><div style="min-height: 0px; max-width: 160px;background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0pxinset;"><div style="display: none;">
                         

            <!-- BEGIN profile_field -->
<div class="khung">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT} {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                          </div>
  <!-- END profile_field -->
</div></table></fieldset></div></span></td> </tr></table></td></tr>
                      <td valign="top" width="100%" height="28" colspan="3"><table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td width="718" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/78/09/06/untitl13.png" height="24"> </td></tr></tbody></table>
                     

        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>

<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">


 {postrow.displayed.WWW_IMG}

              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">


 <!-- google_ad_section_start -->

  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin110.png"/></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin210.png"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin310.png"/></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin410.png">
  <img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin510.png"/></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
 


  <div class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

<!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif"></td>
</tr>
</table>
 
 
  <p align="center">

  <!-- google_ad_section_end -->
        <div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03"></div></div></div><div class="sig"><div style="width:100%;"><div><fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop"><span style=width:100;height:30;text-align:center;color:#000000;filter:glow(color=#000000)><font color="#CC3300">
  Chữ ký của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</font> <strong></strong></span></strong></legend><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"> </div></div>
<span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       
                </div>

            </div>
        </div>
</fieldset></span><span class="gensmall"></span></div></div></div><div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06"></div></div></div>

<div align="right" width="100%">      <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><div style="margin-top: 10px" align="right"></div><div align="right"><div align="right" width="100%">  </td></tr></p></table></td></tr></table><!--
 next / previous links -->
  <div class="smallfont" align="center"><strong>
    «</strong><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"><font size="3">Ðề Tài Trước</font></a>|<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"><font size="3">Ðề Tài Sau</font></a><strong>»</strong></div><!--
 / next / previous links -->
                          <br/>
                          <br />
                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><thead><tr><td  colspan="2"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('quickreply');"><img id="collapseimg_quickreply" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/collap11.gif" alt="" border="0" /></a>
                          Trả Lời Nhanh
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          <center>{QUICK_REPLY_FORM}</center>
                           
                            </td></tr></table>
                              <!-- END switch_user_logged_in -->
                            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td class="row2" valign="top" colspan="2" width="150"><span class="gensmall">
                              {PAGE_NUMBER}</td></tr>
      </td>
  </tr>
</td>

  </table>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" data="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?up_fishColor7=4088F4&up_fishColor1=59D9B7&up_fishColor8=F45540&up_fishColor2=588A1E&up_numFish=10&up_fishColor9=F45540&up_backgroundColor=FFFF66&up_foodColor=FCB347&up_fishColor10=F45540&up_fishColor6=A5D9A7&up_fishColor4=F440E8&up_backgroundImage=&up_fishColor3=8840F4&up_fishName=Fish&up_fishColor5=45231E&" width="60%" height="80"><param name="movie" value="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?up_fishColor7=4088F4&up_fishColor1=59D9B7&up_fishColor8=F45540&up_fishColor2=588A1E&up_numFish=10&up_fishColor9=F45540&up_backgroundColor=FFFF66&up_foodColor=FCB347&up_fishColor10=F45540&up_fishColor6=A5D9A7&up_fishColor4=F440E8&up_backgroundImage=&up_fishColor3=8840F4&up_fishName=Fish&up_fishColor5=45231E&"><param name="AllowScriptAccess" value="always"><param name="wmode" value="opaque"><param name="scale" value="noscale"><param name="salign" value="tl"></object></p></div><iframe src="http://truyen12chomsao.forumvi.com/h1-page" height="300" width="100%" frameborder="0" scrolling=no></iframe></td><td valign="top" width="0"><div id="emptyidright"></div></td></tr></tbody></table></div></div>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
 
    

 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
     
       
       
<!-- END switch_user_logged_in -->
 
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
     
  <tr>
        <td class="tcat" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>


                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
               
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
   

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>

                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>

</table>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">


<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Thu Jan 03, 2013 8:52 am

avatar

manhtung1» Thàñh Vïêñ Mới

default
thanks Very Happy

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết