Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

#1on Fri Jan 18, 2013 7:03 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

wink
First topic message reminder :

Tuấn Anh Cho m xin cái code Index Box Giống Skin bướm và hoa đi

Chỉ cần Index Box và Css thích ứng thui

K cần chi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#26on Sun Jan 20, 2013 8:45 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

wink
Hazz !!

Thay mãi mà k dc Tuấn ơi

Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>

<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><strong><center>*¨°º©º°¨*<font color="white" size="3">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font>*¨°º©º°¨*</center></strong></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>

<div class="lbb_bg">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="800px" align="center">
<tr align="center">
      <td class="thead"> </td>
      <td class="thead" width="50%" align="left">Chuyên mục</td>
      <td class="thead" width="50%">Bài mới gởi</td>
</tr>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
            <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                    <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
            </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">
<tr align="center">

        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f3" bgcolor="#FFFFFF" onMouseOver="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'; " onMouseOut="this.style.backgroundColor='#FFFFFF';">

            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <a class="forumlink"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FC8DF5">
<b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FFFFFF"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif"></img>♥{catrow.forumrow.FORUM_NAME}♥<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif"></img></font></b>
</font></b></a></a></h{catrow.forumrow.LEVEL}><br />

              </span>
            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
  <br>
            <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
    <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              <div id="pun-visit">{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}</div>
                <!-- END switch_moderators_links -->
       
    <span class="gensmall">
             
              <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
            </span>
        </td>
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" width="40%">
<div class="smallfont" align="center">
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/forum_10.gif"/>
{catrow.forumrow.LAST_POST}
          </div><br >
<script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px"  onmouseover="showtip('chia sẻ trang này lên yahoo cho bạn bè')" onmouseout="hidetip()" href="ymsgr:im?+&msg=Xem trang này hay lắm nè: Dream World - ' + location.href + '"><img border="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYrzzy1gjJdmT6kprmDg80_0Zjo8DtOf9-QyTh3YBRdCt9NJnLNMn59A" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?url=' + location.href + '&t=Dream World&desc=&images=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&media=&width=0&height=0" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zing10.png" /></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://my.go.vn/GoShare.aspx?url=' + location.href + '&title=Dream World&picture=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&message=" title="Go.vn"><img src="http://static.gox.vn/media/notify/css/images/logo_mvn.png" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=' + location.href + '" title="Chia sẽ lên Facebook"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.png" /></a>')</script><br />
<div align="center"><div style="background-color: #fff;width: 270px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
<span class="genmed"><b>»</b> Chủ đề : <font size="1" color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> | <b>»</b> Số bài : <font size="2" color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>


</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr></tbody>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
      <div class="lbb_bottom"></div></div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --><br>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
            <a href="/forum" rel="nofollow">Tsubasa Chronicle Family</a>
        </strong></div></td>
    </tr>
</tbody>
</table>

Xem hộ m thử có bị lỗi gì k


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#27on Sun Jan 20, 2013 11:48 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

wink
Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>

<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><strong><center>*¨°º©º°¨*<font color="white" size="3">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font>*¨°º©º°¨*</center></strong></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>

<div class="lbb_bg">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="850px" align="center">
<tr align="center">
      <td class="thead"> </td>
      <td class="thead" width="50%" align="left">Chuyên mục</td>
      <td class="thead" width="50%">Bài mới gởi</td>
</tr>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
            <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                    <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
            </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">
<tr align="center">

        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f3" bgcolor="#FFFFFF" onMouseOver="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'; " onMouseOut="this.style.backgroundColor='#FFFFFF';">

            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <a class="forumlink"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FC8DF5">
<b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FFFFFF"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif"></img>♥{catrow.forumrow.FORUM_NAME}♥<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif"></img></font></b>
</font></b></a></a></h{catrow.forumrow.LEVEL}><br />

              </span>
            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
  <br>
            <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
    <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              <div id="pun-visit">{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}</div>
                <!-- END switch_moderators_links -->
       
    <span class="gensmall">
             
              <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
            </span>
        </td>
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" width="40%">
<div class="smallfont" align="center">
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/forum_10.gif"/>
{catrow.forumrow.LAST_POST}
          </div><br >
<script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px"  onmouseover="showtip('chia sẻ trang này lên yahoo cho bạn bè')" onmouseout="hidetip()" href="ymsgr:im?+&msg=Xem trang này hay lắm nè: Dream World - ' + location.href + '"><img border="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYrzzy1gjJdmT6kprmDg80_0Zjo8DtOf9-QyTh3YBRdCt9NJnLNMn59A" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?url=' + location.href + '&t=Dream World&desc=&images=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&media=&width=0&height=0" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zing10.png" /></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://my.go.vn/GoShare.aspx?url=' + location.href + '&title=Dream World&picture=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&message=" title="Go.vn"><img src="http://static.gox.vn/media/notify/css/images/logo_mvn.png" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=' + location.href + '" title="Chia sẽ lên Facebook"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.png" /></a>')</script><br />
<div align="center"><div style="background-color: #fff;width: 270px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
<span class="genmed"><b>»</b> Chủ đề : <font size="1" color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> | <b>»</b> Số bài : <font size="2" color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>


</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr></tbody>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
      <div class="lbb_bottom"></div></div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --><br>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
            <a href="/forum" rel="nofollow">Tsubasa Chronicle Family</a>
        </strong></div></td>
    </tr>
</tbody>
</table>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#28on Sun Jan 20, 2013 11:54 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

wink
Có thấy gì đâu Tuấn ơi

Chỉ thấy cái mục Chủ đề và số bài bị lệch ra ngoài khung

dù sao cũng vote cho Tuấn 1 phát vì công giúp


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#29on Sun Jan 20, 2013 12:05 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

wink
vào css tìm:
Code:
.lbb_bottom {
background: url(http://i31.servimg.com/u/f31/13/61/26/37/lbb_bo10.jpg) no-repeat;
height: 21px;
width: 830px;
      }
  .lbb_bg

{

background: url(http://i31.servimg.com/u/f31/13/61/26/37/lbb_bg10.jpg) repeat-y center;
width: 830px;

}
  .lbb_bg:hover > tbody {
opacity: 0.5;
}
.lbb_bg > tbody:hover {
opacity: 1;
}

Thay lại width: 830px cho phù hợpChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#30on Sun Jan 20, 2013 12:13 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

wink
Cái này m làm thử rồi , chỉnh luôn cả 2 cái Width

Thui , LikeTuấn phát , để m tự mày mò nghiên cứu

Tks nhá ^^


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#31on Sun Jan 20, 2013 12:28 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

wink
Bạn thử tìm trong index_box:

Code:
<td class="alt2" nowrap="nowrap" width="40%">

Tăng width lên xemChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
wink

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết