Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Sun Jan 20, 2013 10:06 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Tuấn a cho xin cái code và css thích ứng của cái đăng nhập nhanh trên cùng forum nhá

like và vote nhiệt liệt

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Jan 20, 2013 10:13 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Cho vào overall_header vào nơi muốn nó hiển thị sau
Code:
 {JAVASCRIPT}
Code:
  <!--begin login-->
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
      <tr>
           <td class="alt5" width="100%">
                  <div  style="font-size: 10pt;">
                    <strong><div class="nav">
                      <a class="nav" href="/forum">
                        <span onmouseover="showtip('Click để quay về trang chính nhé!');" onmouseout="hidetip();">
                          <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit10.gif"/>
                          ๖ۣۜF๖ۣۜO๖ۣۜR๖ۣۜU๖ۣۜM</span></a>
                      {NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</strong><div style="float:center;" class="addthis_toolbox addthis_default_style "><center><a href="#" title="Send to Facebook" class="addthis_button_preferred_1 addthis_button_facebook at300b"><span class="at300bs at15nc at15t_facebook"></span></a>
                      <a href="#" title="Tweet This" class="addthis_button_preferred_2 addthis_button_twitter at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_twitter"></span></a>
                      <a href="#" title="Email" class="addthis_button_preferred_3 addthis_button_email at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_email"></span></a>
                      <a href="#" title="Print" class="addthis_button_preferred_4 addthis_button_print at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_print"></span></a>
                      <a href="#" class="addthis_button_compact at300m">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_compact"></span></a>
                      <a style="display: block;" class="addthis_counter addthis_bubble_style">
                        <a style="" href="#" title="View more services" class="addthis_button_expanded"></a>
                        <a class="atc_s addthis_button_compact"><span></span></a></a></center><div class="atclear"></div></div><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e9cd8e678c9bf14"></script></div></td>

<td class="alt6" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
 
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
      Chào bạn, <b><span class="USERNAME"></span></b>
        <table cellpadding="1" cellspacing="3" border="0">
          <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
        <tr>
          <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tài khoản<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Tài Khoản" border="0"/></label></td>
            <td><input type="text" class="logininput"
name="username" id="username" value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
          </td>

          <td><input src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif" name="login" style="font-weight: bold;font-family: tahoma, verdana;font-size: 11px;color: #ffffff;padding: 2px;height:22px;width:70px;background: #749a25 url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif) ;" value="" type="submit"/></td></tr>
        <tr>
          <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Mật Khẩu" border="0"/></label></td>
          <td> <input type="password" class="passinput" name="password" id="password" value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';"/></td><td><a href="/register" rel="nofollow"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/regist10.gif" border="0" alt="Đăng Ký"/></a></td></tr>
          <tr><td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked"/>Ghi nhớ?</label></td></tr></table>
        <center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>
          </table>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br>
  <td class="alt6" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/user_b10.png">
  <span class="gensmall"><b>Chào  Mừng</b> <b><font color="blue" size="3"><span class="USERNAME"></span> !!</font></b></span><br />
    <span class="gensmall"> <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/clock210.png"/> <b><font size="1" color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font></b><br /> <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/calend10.png"><b><font size="1" color=red>{CURRENT_TIME}</font></b><br /><img src="http://r18.imgfast.net/users/1814/24/30/68/smiles/90216.gif"/><script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.forumvi.com/h95-page"></script><a><g:plusone size="small" annotation="inline" width="120">
    </g:plusone></a><br><form method="get" action="/search?search_where=11" id="search"><input name="search_keywords" id="keywords1" type="text" size="37" maxlength="150" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Gõ từ khóa vào đây...';" onfocus="if (this.value == 'Gõ từ khóa vào đây...') this.value = '';" value="Gõ từ khóa vào đây..." style="font-style:italic;color:#737373;width:151px;padding:2px 14px 2px 16px;height: 15px;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untitl28.png) no-repeat scroll center "/> <input type="submit" value="Tìm kiếm" bgcolor="#70B1EB"/></form></span><br>
                <!-- END switch_user_logged_in -->
    <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
        </form>
        <!-- / login form -->
      </div></td></tr></table>
 <script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
<style>
.alt6, .alt6Active
{
   background: #E0FFFF;
   color: #333333;
   border:solid 1px #99CCFF;
}</style>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Jan 20, 2013 10:17 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
tks nhá

nhưng mà {JAVASCRIPT} là gì thế ? đặc nó vào đâu

mà đóng khung lại dc hok

nó k có khung đóng gì hết


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sun Jan 20, 2013 10:31 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Code:
{JAVASCRIPT}

Có trong header mà bạn

Forum của bạn thì tim
Code:
{GENERATED_NAV_BAR}
</td></tr></table>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Mon Jan 21, 2013 12:01 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Tuấn đã viết:
Code:
{JAVASCRIPT}

Có trong header mà bạn

Forum của bạn thì tim
Code:
{GENERATED_NAV_BAR}
</td></tr></table>

m k hiểu

ý m là làm cách nào để đóng khung cái đó lại

còn nửa , hình như k có css thích ứng là nó bị lỗi

lúc đầu k sao

nhưng sau này log out thử thì thấy nó lỗi tè lè cốt chỉa hết


Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

 <script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
 

cái ban đầu lúc m chưa có , tuấn chỉnh lại toàn bộ xem ^^

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Mon Jan 21, 2013 4:36 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
cuả bạn đây
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

  <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
        <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>
    <!--begin login-->
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
      <tr>
           <td class="alt5" width="100%">
                  <div  style="font-size: 10pt;">
                    <strong><div class="nav">
                      <a class="nav" href="/forum">
                        <span onmouseover="showtip('Click để quay về trang chính nhé!');" onmouseout="hidetip();">
                          <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit10.gif"/>
                          ๖ۣۜF๖ۣۜO๖ۣۜR๖ۣۜU๖ۣۜM</span></a>
                      {NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</strong><div style="float:center;" class="addthis_toolbox addthis_default_style "><center><a href="#" title="Send to Facebook" class="addthis_button_preferred_1 addthis_button_facebook at300b"><span class="at300bs at15nc at15t_facebook"></span></a>
                      <a href="#" title="Tweet This" class="addthis_button_preferred_2 addthis_button_twitter at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_twitter"></span></a>
                      <a href="#" title="Email" class="addthis_button_preferred_3 addthis_button_email at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_email"></span></a>
                      <a href="#" title="Print" class="addthis_button_preferred_4 addthis_button_print at300b">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_print"></span></a>
                      <a href="#" class="addthis_button_compact at300m">
                        <span class="at300bs at15nc at15t_compact"></span></a>
                      <a style="display: block;" class="addthis_counter addthis_bubble_style">
                        <a style="" href="#" title="View more services" class="addthis_button_expanded"></a>
                        <a class="atc_s addthis_button_compact"><span></span></a></a></center><div class="atclear"></div></div><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e9cd8e678c9bf14"></script></div></td>

<td class="alt6" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
 
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
      Chào bạn, <b><span class="USERNAME"></span></b>
        <table cellpadding="1" cellspacing="3" border="0">
          <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
        <tr>
          <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tài khoản<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Tài Khoản" border="0"/></label></td>
            <td><input type="text" class="logininput"
name="username" id="username" value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
          </td>

          <td><input src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif" name="login" style="font-weight: bold;font-family: tahoma, verdana;font-size: 11px;color: #ffffff;padding: 2px;height:22px;width:70px;background: #749a25 url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif) ;" value="" type="submit"/></td></tr>
        <tr>
          <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Mật Khẩu" border="0"/></label></td>
          <td> <input type="password" class="passinput" name="password" id="password" value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';"/></td><td><a href="/register" rel="nofollow"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/regist10.gif" border="0" alt="Đăng Ký"/></a></td></tr>
          <tr><td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked"/>Ghi nhớ?</label></td></tr></table>
        <center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>
          </table>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br>
  <td class="alt6" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/user_b10.png">
  <span class="gensmall"><b>Chào  Mừng</b> <b><font color="blue" size="3"><span class="USERNAME"></span> !!</font></b></span><br />
    <span class="gensmall"> <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/clock210.png"/> <b><font size="1" color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font></b><br /> <img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/calend10.png"><b><font size="1" color=red>{CURRENT_TIME}</font></b><br /><img src="http://r18.imgfast.net/users/1814/24/30/68/smiles/90216.gif"/><script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.forumvi.com/h95-page"></script><a><g:plusone size="small" annotation="inline" width="120">
    </g:plusone></a><br><form method="get" action="/search?search_where=11" id="search"><input name="search_keywords" id="keywords1" type="text" size="37" maxlength="150" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Gõ từ khóa vào đây...';" onfocus="if (this.value == 'Gõ từ khóa vào đây...') this.value = '';" value="Gõ từ khóa vào đây..." style="font-style:italic;color:#737373;width:151px;padding:2px 14px 2px 16px;height: 15px;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untitl28.png) no-repeat scroll center "/> <input type="submit" value="Tìm kiếm" bgcolor="#70B1EB"/></form></span><br>
                <!-- END switch_user_logged_in -->
    <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
        </form>
        <!-- / login form -->
      </div></td></tr></table>
    <style>
.alt5, .alt5Active
{
background: #FFFFFF;
   color: #333333;
   border:solid 1px #99CCFF;
   line-height: 20px;
}
.alt6, .alt6Active
{
   background: #E0FFFF;
   color: #333333;
   border:solid 1px #99CCFF;
}
            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

 <script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
 Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Mon Jan 21, 2013 4:40 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
K có css thích ứng

nó bị lỗi hư khung @@


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Mon Jan 21, 2013 5:10 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Không có css nào đâu. Mình kiểm tra kĩ rùiChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Mon Jan 21, 2013 8:08 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Thế cảm ơn Tuấn nhá

Like phát

Đành ra cái Đăng nhập nhanh này k sử dụng dc cho Skin bt roài

Tks Tuấn nhiều nhá ^^


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết