Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Thu Jan 31, 2013 5:08 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default

demo:


đầu tiên bạn tìm đoạn này trong vewtopic

Code:
 //]]>

vew ngang sửa thành

Code:
  var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
  function level(Posts,Coins,Thanked,From){
  var o=(From);
  var d=(Posts*10+Coins*5);
  var a=(Posts*3/2);
  var v=(Coins*3/2);
  var p=(Thanked*4);
  var e=(d/1500);
  var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
  var k=Math.floor(e+parseInt(1));
  if(k<2){(k="Chẳng dùng gì sao mà cộng")};
  if(k<3){(k="Thêm dc cái giáp cho đẹp thui")};
  if(k<4){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006713.png'>Búa gỗ +100ATK")};
  if(k<5){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004956.png'>Rừu Bổ củi +150ATK")};
  if(k<6){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005877.png'>Côn điện +200ATK")};
  if(k<7){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006126.png'>Dao bầu +250ATK")};
  if(k<8){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004687.png'>Rừu ngọc +300ATK")};
  if(k<9){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006341.png'>kiếm sắt +350ATK")};
  if(k<10){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006342.png'>kiếm bạc +400ATK")};
  if(k<11){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006340.png'>kiếm vàng +450ATK")};
  if(k<12){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005004.png'>kiếm Khí +500ATK")};
  if(k<13){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006247.png'>kiếm Hải tặc +550ATK")};
  if(k<14){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005335.png'>kiếm Hero +600ATK")};
  if(k<15){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006241.png'>kiếm lửa +650ATK")};
  if(k<16){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006100.png'>kiếm sát thủ +700ATK")};
  if(k<17){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005791.png'>kiếm royal +750ATK")};
  if(k<18){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004427.png'>kiếm lửa xanh +800ATK")};
  if(k<19){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004195.png'>Đao đồng +800ATK")};
  if(k<20){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005793.png'>Đao bạc +800ATK")};
  if(20<k){(k="<img src='http://i.imm.io/TesQ.png'>Huyền Thoại +900ATK")&&(f="21")};
  var g=Math.floor(e+parseInt(1));
  if(g<2){(g="1 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/1.png'>")};
  if(g<3){(g="2 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/2.png'>")};
  if(g<4){(g="3 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/3.png'>")};
  if(g<5){(g="4 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/4.png'>")};
  if(g<6){(g="5 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/5.png'>")};
  if(g<7){(g="6 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/6.png'>")};
  if(g<8){(g="7 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/7.png'>]")};
  if(g<9){(g="8 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/8.png'>]")};
  if(g<10){(g="9 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/9.png'>]")};
  if(g<11){(g="10 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/10.png'>]")};
  if(g<12){(g="11 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/11.png'>]")};
  if(g<13){(g="12 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/12.png'>]")};
  if(g<14){(g="13 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/13.png'>]")};
  if(g<15){(g="14 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/14.png'>]")};
  if(g<16){(g="15 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/15.png'>]")};
  if(g<17){(g="16 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/16.png'>]")};
  if(g<18){(g="17 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/17.png'>]")};
  if(g<19){(g="18 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/18.png'>]")};
  if(g<20){(g="19 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/19.png'>]")};
  if(g<21){(g="20 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/20.png'>]")};
  if(g<22){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/21.png'>]")};
  if(g<23){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/22.png'>]")};
  if(g<24){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/23.png'>]")};
  if(g<25){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/24.png'>]")};
  if(g<26){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/25.png'>]")};
  if(g<27){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/26.png'>]")};
  if(g<28){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/27.png'>]")};
  if(g<29){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/28.png'>]")};
  if(g<30){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/29.png'>]")};
  if(g<31){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/30.png'>]")};
  if(g<32){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/31.png'>]")};
  if(g<33){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/32.png'>]")};
  if(g<34){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/33.png'>]")};
  if(g<35){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/34.png'>]")};
  if(g<36){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/35.png'>]")};
  if(g<37){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/36.png'>]")};
  if(g<38){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/37.png'>]")};
  if(g<39){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/38.png'>]")};
  if(g<40){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/39.png'>]")};
  if(g<41){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/40.png'>]")};
  if(g<42){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/41.png'>]")};
  if(g<43){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/42.png'>]")};
  if(g<44){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/43.png'>]")};
  if(g<45){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/44.png'>]")};
  if(g<46){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/45.png'>]")};
  if(g<47){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/46.png'>]")};
  if(g<48){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/47.png'>]")};
  if(g<49){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/48.png'>]")};
  if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
  if(g<51){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/50.png'>]")};
  if(g<52){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/51.png'>]")};
  if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/52.png'>]")};
  if(g<54){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
  if(g<55){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/54.png'>]")};
  if(g<56){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/55.png'>]")};
  if(g<57){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/56.png'>]")};
  if(g<58){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/57.png'>]")};
  if(g<59){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/58.png'>]")};
  if(g<60){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/59.png'>]")};
  if(60<g){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/60.png'>]")&&(f="99")};
  var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
  var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
  var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
  document.write('<fieldset style="width: 145px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;">
  <legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="thandavlv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend>
<b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset></div><a class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px"><span class="tooltip"><p class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px" > </p><p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/126.gif">Phòng Thủ:'+a+' </p> <p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/inv_sw10.png"> Sức Mạnh: '+v+' </p> <p><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/cung_l18.png"> Phép Thuật: '+p+' </p><hr><p> Bạn đang dùng vũ khí</p> <p> '+k+' </p> <hr>  </span> <a>')};
  //]]>

vew dọc sửa thành

Code:
  var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
  function level(Posts,Coins,Thanked,From){
  var o=(From);
  var d=(Posts*10+Coins*5);
  var a=(Posts*3/2);
  var v=(Coins*3/2);
  var p=(Thanked*4);
  var e=(d/1500);
  var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
  var k=Math.floor(e+parseInt(1));
  if(k<2){(k="Chẳng dùng gì sao mà cộng")};
  if(k<3){(k="Thêm dc cái giáp cho đẹp thui")};
  if(k<4){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006713.png'>Búa gỗ +100ATK")};
  if(k<5){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004956.png'>Rừu Bổ củi +150ATK")};
  if(k<6){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005877.png'>Côn điện +200ATK")};
  if(k<7){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006126.png'>Dao bầu +250ATK")};
  if(k<8){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004687.png'>Rừu ngọc +300ATK")};
  if(k<9){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006341.png'>kiếm sắt +350ATK")};
  if(k<10){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006342.png'>kiếm bạc +400ATK")};
  if(k<11){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006340.png'>kiếm vàng +450ATK")};
  if(k<12){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005004.png'>kiếm Khí +500ATK")};
  if(k<13){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006247.png'>kiếm Hải tặc +550ATK")};
  if(k<14){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005335.png'>kiếm Hero +600ATK")};
  if(k<15){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006241.png'>kiếm lửa +650ATK")};
  if(k<16){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1006100.png'>kiếm sát thủ +700ATK")};
  if(k<17){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005791.png'>kiếm royal +750ATK")};
  if(k<18){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004427.png'>kiếm lửa xanh +800ATK")};
  if(k<19){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1004195.png'>Đao đồng +800ATK")};
  if(k<20){(k="<img src='http://ton.tektek.org/thumbnail/1005793.png'>Đao bạc +800ATK")};
  if(20<k){(k="<img src='http://i.imm.io/TesQ.png'>Huyền Thoại +900ATK")&&(f="21")};
  var g=Math.floor(e+parseInt(1));
  if(g<2){(g="1 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/1.png'>")};
  if(g<3){(g="2 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/2.png'>")};
  if(g<4){(g="3 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/3.png'>")};
  if(g<5){(g="4 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/4.png'>")};
  if(g<6){(g="5 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/5.png'>")};
  if(g<7){(g="6 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/6.png'>")};
  if(g<8){(g="7 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/7.png'>]")};
  if(g<9){(g="8 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/8.png'>]")};
  if(g<10){(g="9 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/9.png'>]")};
  if(g<11){(g="10 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/10.png'>]")};
  if(g<12){(g="11 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/11.png'>]")};
  if(g<13){(g="12 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/12.png'>]")};
  if(g<14){(g="13 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/13.png'>]")};
  if(g<15){(g="14 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/14.png'>]")};
  if(g<16){(g="15 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/15.png'>]")};
  if(g<17){(g="16 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/16.png'>]")};
  if(g<18){(g="17 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/17.png'>]")};
  if(g<19){(g="18 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/18.png'>]")};
  if(g<20){(g="19 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/19.png'>]")};
  if(g<21){(g="20 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/20.png'>]")};
  if(g<22){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/21.png'>]")};
  if(g<23){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/22.png'>]")};
  if(g<24){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/23.png'>]")};
  if(g<25){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/24.png'>]")};
  if(g<26){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/25.png'>]")};
  if(g<27){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/26.png'>]")};
  if(g<28){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/27.png'>]")};
  if(g<29){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/28.png'>]")};
  if(g<30){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/29.png'>]")};
  if(g<31){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/30.png'>]")};
  if(g<32){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/31.png'>]")};
  if(g<33){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/32.png'>]")};
  if(g<34){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/33.png'>]")};
  if(g<35){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/34.png'>]")};
  if(g<36){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/35.png'>]")};
  if(g<37){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/36.png'>]")};
  if(g<38){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/37.png'>]")};
  if(g<39){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/38.png'>]")};
  if(g<40){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/39.png'>]")};
  if(g<41){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/40.png'>]")};
  if(g<42){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/41.png'>]")};
  if(g<43){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/42.png'>]")};
  if(g<44){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/43.png'>]")};
  if(g<45){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/44.png'>]")};
  if(g<46){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/45.png'>]")};
  if(g<47){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/46.png'>]")};
  if(g<48){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/47.png'>]")};
  if(g<49){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/48.png'>]")};
  if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
  if(g<51){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/50.png'>]")};
  if(g<52){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/51.png'>]")};
  if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/52.png'>]")};
  if(g<54){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
  if(g<55){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/54.png'>]")};
  if(g<56){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/55.png'>]")};
  if(g<57){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/56.png'>]")};
  if(g<58){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/57.png'>]")};
  if(g<59){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/58.png'>]")};
  if(g<60){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/59.png'>]")};
  if(60<g){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/60.png'>]")&&(f="99")};
  var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
  var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
  var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
  document.write('<fieldset style="width: 145px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;">
  <legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="thandavlv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend>
<b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset><a class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px"><span class="tooltip"><p class="DAV'+o+''+g+'" style="height: 150px;float:left;width:150px" > </p><p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/126.gif">Phòng Thủ:'+a+' </p> <p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/inv_sw10.png"> Sức Mạnh: '+v+' </p> <p><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/cung_l18.png"> Phép Thuật: '+p+' </p><hr><p> Bạn đang dùng vũ khí</p> <p> '+k+' </p> <hr>  </span> <a></div>')};
  //]]>

cho code sau vào vị trí cần hiện

Code:
<div class="davlvimg" style="float:left;"><script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>

tiếp theo cho code này vào cuối footer

Code:

<style type="text/css">
.DAVANGEL21  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL20  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL19  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAVANGEL18  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL17  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL16 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAVANGEL15  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL14  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL13  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL12 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL11 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL10 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL9 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL8 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL7 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL6 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL5 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL4 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL3 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL2 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVANGEL1 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
 
.DAVCENTAUR21  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR20  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAVCENTAUR19  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR18  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR17 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAVCENTAUR16  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR14  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR13  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR12 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR11 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR10 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR9 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR8 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR7 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR6 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR5 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.main-contentdav .DAVCENTAUR4 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR3 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR2 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVCENTAUR1 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}


.DAVBUTTERFLYBLUE21  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE20  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE19  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE18  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE17  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE16 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE15  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE14  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE13  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE12 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE11 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE10 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE9 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE8 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE7 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE6 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE5 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE4 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE3 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE2 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYBLUE1 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAVBUTTERFLYYELLOW21  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW20  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW19  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW18  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW17  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW16 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW15  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW14  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW13  {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW12 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW11 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW10 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW9 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW8 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW7 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.main-contentdav .DAVBUTTERFLYYELLOW6 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW5 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW4 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW3 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW2 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAVBUTTERFLYYELLOW1 {
background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}

.DAV11{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV12{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV13{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV14{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV15{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV16{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV17{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV18{background: transparent url(http://i.imm.io/TvKL.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV19{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV110{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV111{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV112{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV113{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV114{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV115{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV116{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV117{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV118 {background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV119{background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
.DAV121 {background: transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5740/tek50fba2136010c3045190.png) no-repeat scroll center top;margin-top: -29px;
}
                  /*tooltip*/
.tooltip span {
background: white;
border: 0;
border-top: 1px solid #ACA1A1;
border-right: 1px solid #ACA1A1;
width: 10px;
height: 10px;
margin-left: 15px;
margin-top: -30px;
display: block;
position: absolute;
-webkit-transform: rotate(-45deg);
-moz-transform: rotate(-45deg);
-o-transform: rotate(-45deg);
transform: rotate(-45deg);
-webkit-box-shadow: inset -1px 1px 0 white;
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;
-o-box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;
box-shadow: inset 0 1px 0 white;
display /*\**/: none9;
}
div > .tooltip, li > .tooltip, a > .tooltip, span > .tooltip {
opacity: 0;
margin-top: -10px;
visibility: hidden;
margin-left: -65px;
-webkit-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
-webkit-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
-moz-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
-moz-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
-moz-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
-o-transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
-o-transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
-o-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;
transition-property: opacity, margin-top, visibility, margin-left;
transition-duration: 0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;
transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in;}
div:hover > .tooltip, li:hover > .tooltip, a:hover > .tooltip, span:hover > .tooltip,a .tooltip:hover, span .tooltip:hover, li .tooltip:hover, div .tooltip:hover {
                width: auto;opacity: 1;visibility: visible;overflow: visible;margin-top: 30px;display: inline;margin-left: -10px;-webkit-transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;-webkit-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;-moz-transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;-moz-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s, 0.3s;  -moz-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;-o-transition-property:opacity, margin-top, margin-left;-o-transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.3s;  -o-transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;transition-property:opacity, margin-top, visibility, margin-left;transition-duration:0.5s, 0.3s, 0.5s;  transition-timing-function: ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out, ease-in-out;}
               
 
            .tooltip {
background: white;
background: -moz-linear-gradient(top, white 0%, white 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#FEFFFD), color-stop(100%,white));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#DBFFD0', endColorstr='#DBFFD0',GradientType=0 );
color: #04AF15;
border: 1px solid #A09797;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-o-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
padding: 10px;
margin-left: -40px;
position: absolute;
font-family: Arial;
font-size: 12px;
text-decoration: none;
font-style: normal;
color: #777;
text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.75);
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;
-o-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;
z-index: 10;
} </style>

vào acp>> quản lý nhóm>> profile>>
tạo thêm field

Type : A list
name: chủng tộc
Necessarily filled ?: có
Display : tích hết
Display this field for users that are at least : guests
kéo xuống dưới có cái A list
ở phần Actions tạo thêm 4 cái Label

trong đó tên 4 cái Label lần lượt là
BUTTERFLYBLUE
BUTTERFLYYELLOW
CENTAUR
ANGEL


trong đó có 1 dòng ghi là Default value thì bạn chọn 1 tộc làm mặc định


tiêp theo vào acp>> Quản lý người dùng & Quản lý nhóm >> profile >>
chỉnh sắp xếp theo đúng thứ tự
Posts>>Coins>>Thanked>>chủng tộc
khi sắp xếp xong
vào profile kick hoạt chủng tộc
bằng cách vào
Code:
link forum bạn/profile?mode=editprofile

Nguồn HotrofmChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Fri Feb 01, 2013 1:24 pm

avatar

conan@2k» Mõd™

default
phpbb2 à???

Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sat Feb 02, 2013 9:33 am

avatar

Ty Sso» Thàñh Vïêñ Mới

default
ó ò, nhưng cái phần chèn vô chỗ cần hiện là chèn chỗ nào

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sat Feb 02, 2013 10:36 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
thì bạn mún cho nó hiện chỗ nào thì bạn đặc chỗ đó


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết