Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Sun Feb 10, 2013 4:26 pm

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

default
Như trên đã nói. Ai có pm cho mình nhé!
yahoo: oanhon_tc@yahoo.com.vn
hoặc pm tại Topic này

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Feb 10, 2013 7:10 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
trong kho Skin

Skin King Game share rùi bn


Đây


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Mon Feb 11, 2013 10:49 am

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

default
Pya - Kun đã viết:trong kho Skin

Skin King Game share rùi bn


Đây


Link die rồi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Mon Feb 11, 2013 11:13 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
link nào die

bn click vào chữ Đây ấy


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Mon Feb 11, 2013 12:38 pm

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

default
Pya - Kun đã viết:link nào die

bn click vào chữ Đây ấy

Vào link đó rùi. Chọn Download ---> Mediafira -----> Link die

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Tue Feb 12, 2013 8:52 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
index body
Code:
  {JAVASCRIPT}
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
            <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
            <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
          <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
                                                        <thead>
                                              <tr valign="top">
                                        <td class="tcat"><font color=white>Forum VIETSHARE</font></td>
                                            </tr>
                                                </thead>
                                                    <tr>
                                                  <td width="100%">
                                                        <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
                                                          <thead>
                                                    <tr valign="top">
                                                                <td width="27%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
                                                              </tr>
                                                    <tr>
                                                          <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3">
    <div class="mainbox" style="margin-bottom: 5px;">   

   
   

   


   
   

   


   
   


    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
                                               
                                                </td></tr></table>

     
    <!-- BEGIN message_admin_index -->
    <div class="main">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <div class="main-head">
          <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
      </div>
      <!-- END message_admin_titre -->

      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <div id="pun-announcement">
          <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
      </div>
      <!-- END message_admin_txt -->
    </div>
    <!-- END message_admin_index -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
    <div class="main">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    </div>
    <!-- END switch_user_login_form_header -->

    {CHATBOX_TOP}
    {BOARD_INDEX}


    <!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <div id="pun-info" class="boxfmvi main">
      <div class="main-head">
          <div class="page-title">
            <h2>Tình hình di?n dàn</h2>
          </div>
      </div>
      <div class="main-content" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
          <div class="starsItem">
            <p class="starsTitle">
                <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
                <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai dang tr?c tuy?n?</a>
                <!-- END switch_viewonline_link -->
                <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->Ai dang tr?c tuy?n?
                <!-- END switch_viewonline_nolink -->
            </p>
            <div class="rightStats">
                <div class="leftStats">
                  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png" />
                </div>
                <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
                  <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
            </div>
          </div>
          <div class="starsItem">
            <p class="starsTitle">S? ki?n</p>
            <div class="rightStats">
                <div class="leftStats">
                  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/openso10.png" />
                </div>
                <p>{NEWEST_USER}</p>
                <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
            </div>
          </div>
          <div class="starsItem">
            <p class="starsTitle">Th?ng kê</p>
            <div class="rightStats">
                <div class="leftStats">
                  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
                </div>
                <p>{RECORD_USERS}
                  <br />{TOTAL_POSTS}
                  <br />{TOTAL_USERS}</p>
            </div>
          </div>
      </div>
      <div class="main-box clearfix" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
          <p align="center"></p>
      </div>
    </div>
    <!-- END disable_viewonline -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    <!-- END switch_user_login_form_footer -->

    <!-- BEGIN switch_legend -->
    <ul id="pun-legend">
      <li>

      </li>
    </ul>
    <!-- END switch_legend -->

    {AUTO_DST}

    <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_fb_index_login -->
                                                            </div>
    <div id="copyright"><div class="right"><i class="i-barcode"></i> Copyright © 2012 <a href="http://www.c3zone.net" target="_blank" title="B?n quy?n thu?c VIETSHARE">VIETSHARE</a>. <a href="#top"><i class="i-arrow-up"></i></a><br />VS punBB Theme : <a title="Giao di?n & các ch?c nang du?c th?c hi?n b?i Vi?t SHARE" href="mailto: NHOCK_ONLINE_VIBAN.com"><b>Vi?t SHARE</b></a></div>
    <div class="left">Icons: <a href="http://glyphicons.com/" target="_blank">Glyphicons</a><br />Base Theme: <a href="http://twitter.com/">Twitter</a></div></div>    <script type="text/javascript">$(".numtopF").each(function(){$(this).text($(this).text().match(/[0-9]+/))});</script>
    <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$.ajax({url: '/privmsg?folder=inbox',success: function(ajax) {count = $('img[src="http://i28.servimg.com/u/f28/13/58/60/43/i_fold11.png"]', ajax).length;if (count < 1) {$('a.mailbox').html('Không có tin nh?n m?i');}else {$('a.mailbox').html('<strong>'+count+'</strong> tin nh?n chua d?c');$.colorbox({html:'<div style="width: 333px; overflow-x: auto; overflow-y: auto; height: 200px; "><div id="ca3newmes"><div align="center" valign="middle" style="padding:10px"><b><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><br><font color="#000000">B?n có</font> <font color="red">'+count+' </font><font color="#000000">tin nh?n chua d?c ...</font><br><a href="/privmsg?folder=inbox">Click vào dây d? ki?m tra h?p thu !</a></b></div></div></div>'});}}});});jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});</script>


    <script type="text/javascript">
    document.getElementById('c3stats').innerHTML=document.getElementById('c3stats').innerHTML.replace(/Members connected during last (.+) hours/,'Thành viên truy c?p trong $1 gi?').replace(/Users having a birthday today/,'Thành viên có sinh nh?t hôm nay').replace(/No users have a birthday today/,'Không có thành viên có sinh nh?t vào hôm nay').replace(/Users with a birthday within the next (.+) days/,'Thành viên có sinh nh?t trong $1 ngày k? ti?p').replace(/No users are having a birthday in the upcoming (.+) days/,'Không có thành viên nào có sinh nh?t trong $1 ngày k? ti?p');
    </script>

    <script type="text/javascript">

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Tue Feb 12, 2013 8:53 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
footer_end
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
            <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
            <body>
            <div>
              <div>
                  <div>
                    <div>
                        <div>
                          <div>
                              <ul>
                                <li>
            <!-- END html_validation -->
                                </li>
                              </ul>
                              <ul>
                                    <li>
                                        <a id="skinfmvi2" name="bottom" class="copyright" href="http://www.fmvi.vn" rel="nofollow" target="_blank" title="FMvi">© <font color="green">FMvi</font> - Design by <font color="red">baivong</font></a>
                                    </li>
                              </ul>
                          </div>
                          <br />
                          <p class="center">
                              <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                          </p>
                        </div>
                        {PROTECT_FOOTER}
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
         
            <script src="http://www.fmvi.vn/36760.js" type="text/javascript"></script>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function () {
                    $("a[href^='/login']:not('.message a')").removeAttr("href").attr("href", "#loginFmvi");
                    $("#loginFmvi form").append('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />');
                    $("a[href='#loginFmvi']").fancybox({
                        fitToView: false,
                        width: 305,
                        minHeight: 63,
                        height: 63,
                        autoSize: false,
                        closeClick: false,
                        openEffect: 'elastic',
                        closeEffect: 'elastic'
                    });
                });
            </script>
            <div style="display:none">
                <div id="loginFmvi">
                    <form action="/login" method="post" name="form_login">
                        <div class="user_login_form main-box center">
                            <p>
                                <label>
                                    <span class="genmed" style="">Tài kho?n :</span>
                                    <input type="text" class="post" size="10" name="username"
                                    />
                                </label>
                                <label class="Rlogin">
                                    <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked"
                                    />
                                    <span class="gensmall">Ghi nh??</span>
                                </label>
                            </p>
                            <p>
                                <label>
                                    <span class="genmed">M?t kh?u : </span>
                                    <input type="password" class="post" size="10" name="password"
                                    />
                                </label>
                                <label class="Rlogin">
                                    <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Ðang nh?p"
                                    />
                                </label>
                            </p>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
            <!-- END switch_user_logged_out -->
         
            <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
            <div id="fb-root"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            FB.init({
              appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
                status: true,
                cookie: true,
                xfbml: true,
              oauth: true
            });
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_facebook_login -->
         
            <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
              if ($('a#logout'))
              {
                  var lien_redir = $('a#logout').attr('href');
         
                  if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
                  {
                    document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
                  }
              }
            });
         
            $(document).ready( function() {
              $('a#logout').click( function() {
                  FB.logout();
              } );
            } );
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->
         
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              fa_endpage();
            //]]>
            </script>

            </body>
            </html><!-- chatbox Pu --><style type="text/css">.Music {float:right;text-align:right;width:980px;height:470px; background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/55/90/36/chatkg10.png) no-repeat !important;display:block;right:-935px;padding:0;position:fixed;bottom: 10px;z-index:1002;}</style><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">jQuery.noConflict();jQuery(function (){jQuery(".Music").hover(function(){jQuery(".Music").stop(true, false).animate({right:"0"},"medium");},function(){jQuery(".Music").stop(true, false).animate({right:"-935"},"medium");},10);return false;});</script><div class="Music"><div style="padding:0 0 0 45px;"><iframe id="chatboxpop" src="/chatbox/index.forum?archives=1" style="width: 930px; height: 470px"></iframe></table></div></div><!-- /chatbox of pu -->
    <script src="http://vietshare.5forum.net/h6-page"></script>
        <script type="text/javascript">
              $("#new-message-link a[href^='/privmsg?mode=post_profile']").addClass("large_textbutton").html("<span>+</span> Vi?t lên tu?ng");
        </script>


Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Tue Feb 12, 2013 8:54 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
faq_body
Code:
<!-- BEGIN faq_block_link -->
            <div class="main">
              <div class="main-head">
                  <h1 class="page-title">{faq_block_link.BLOCK_TITLE}</h1>
              </div>
              <dl class="faq main-content">
                  <!-- BEGIN faq_row_link -->
                  <dt><a href="{faq_block_link.faq_row_link.U_FAQ_LINK}">{faq_block_link.faq_row_link.FAQ_LINK}</a></dt>
                  <!-- END faq_row_link -->
              </dl>
            </div>
            <!-- END faq_block_link -->
         
            <!-- BEGIN faq_block -->
            <div class="main">
              <div class="main-head">
                  <h2>{faq_block.BLOCK_TITLE}</h2>
              </div>
              <dl class="faq main-content">
              <!-- BEGIN faq_row -->
                  <dt><a name="{faq_block.faq_row.U_FAQ_ID}"></a><b>{faq_block.faq_row.FAQ_QUESTION}</b></dt>
                  <dd>
                    <p>{faq_block.faq_row.FAQ_ANSWER}</p>
                    <a href="#top" class="back-to-top">{L_BACK_TO_TOP} {L_BACK_TO_TOP_TEXT}</a>
                  </dd>
              <!-- END faq_row -->
              </dl>
            </div>
            <!-- END faq_block -->

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Tue Feb 12, 2013 8:56 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
message_body
Code:
  <div class="main">
              <div class="main-head">
                  <h1 class="page-title">{MESSAGE_TITLE}</h1>
              </div>
              <div class="main-content message">
                  <p class="message">{MESSAGE_TEXT}</p>
              </div>
            </div>


search_body
Code:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
            <div class="main">
            <form action="{S_SEARCH_ACTION}" method="get" name="searchform" class="frm-form">
              <div class="main-head">
                  <h1 class="page-title">{L_SEARCH_QUERY}</h1>
              </div>
         
              <div class="main-content">
                  <fieldset class="frm-set multi">
                    <dl>
                        <dt><label>{L_SEARCH_KEYWORDS}:</label></dt>
                        <dd><input type="text" name="search_keywords" style="width: 270px;" />
                          <input type="hidden" name="sid" value="{SID}" />
                          <input type="hidden" name="q" value="" />
                          <input type="hidden" name="domains" value="{SEARCH_FORUM_URL}" />
                          <input type="hidden" name="sitesearch" value="{SEARCH_FORUM_URL}" />
                          <input type="hidden" name="client" value="{GOOGLE_CODE}" />
                          <input type="hidden" name="forid" value="1" />
                          <input type="hidden" name="channel" value="3119321536" />
                          <input type="hidden" name="ie" value="{S_CONTENT_ENCODING}" />
                          <input type="hidden" name="oe" value="{S_CONTENT_ENCODING}" />
                          <input type="hidden" name="hl" value="{L_LANG_HL}" />
                          <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#{T_GOO_LINK};GL:1;DIV:#{T_TD_COLOR1};VLC:#{T_VISITED_LINK};AH:center;BGC:#{T_TR_COLOR1};LBGC:#{T_TD_COLOR1};ALC:#{T_ACTIVE_LINK};LC:#{T_GOO_LINK};T:#{T_GOO_TEXT};GFNT:#{T_GOO_LINK};GIMP:#{T_GOO_LINK};FORID:11" />
                          <input type="button" value="{L_SEARCH} Google" onclick="document.searchform.action='{U_GOOGLERESULTS}';document.searchform.q.value=document.searchform.search_keywords.value;document.searchform.submit()" />
                        </dd>
                        <dd><label for="any"><input id="any" type="radio" name="search_terms" value="any" checked="checked" /> {L_SEARCH_ANY_TERMS}</label></dd>
                        <dd><label for="all"><input id="all" type="radio" name="search_terms" value="all" /> {L_SEARCH_ALL_TERMS}</label></dd>
                    </dl>
                    <dl>
                        <dt><label>{L_SEARCH_AUTHOR}:</label></dt>
                        <dd><input type="text" name="search_author" /></dd>
                    </dl>
                  </fieldset>
                  <fieldset class="frm-set">
                    <dl>
                        <dt><label>{L_FORUM}:</label></dt>
                        <dd><select name="search_where">{S_FORUM_OPTIONS}</select></dd>
                    </dl>
         
                    <hr class="dashed" />
         
                    <dl>
                        <dt><label>{L_SEARCH_PREVIOUS}:</label></dt>
                        <dd><select name="search_time">{S_TIME_OPTIONS}</select></dd>
                    </dl>
                    <dl>
                        <dt><label>{L_DISPLAY_RESULTS}:</label></dt>
                        <dd><label for="topics"><input id="topics" type="radio" name="show_results" value="topics" checked="checked" />{L_TOPICS}</label><label for="posts"><input id="posts" type="radio" name="show_results" value="posts" />{L_POSTS}</label></dd>
                    </dl>
                    <dl>
                        <dt><label>{L_SORT_BY}:</label></dt>
                        <dd><select name="sort_by">{S_SORT_OPTIONS}</select></dd>
                        <dd><label for="ASC"><input id="ASC" type="radio" name="sort_dir" value="ASC" />{L_SORT_ASCENDING}</label> <label for="DESC"><input id="DESC" type="radio" name="sort_dir" value="DESC" checked="checked" />{L_SORT_DESCENDING}</label></dd>
                    </dl>
         
                    <div class="frm-buttons">
                        {S_HIDDEN_FIELDS}
                        <input type="hidden" name="google" value="" />
                        <input type="submit" value="{L_SEARCH}" onclick="document.searchform.google.value='';" />
                    </div>
                  </fieldset>
              </div>
            </form>
            </div>

Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Tue Feb 12, 2013 8:57 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
search_results_topics
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs">
          <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{L_SEARCH_TITLE}</strong>
      </p>
    </div>

    <div class="main paged">
    <form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();" class="frm-form">

      <div class="main-head">
          <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
      </div>

      <div class="main-content">
          <table class="table" cellspacing="0">
            <thead>
                <tr>
                  <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
                  <th class="tc2">{L_FORUM}</th>
                  <th class="tc3">{L_REPLIES}</th>
                  <th class="tc3">{L_VIEWS}</th>
                  <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody class="statused">
                <!-- BEGIN searchresults -->
                <tr>
                  <td class="tcl tdtopics search">
                      <span class="status">
                        <img src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
                      </span>

                      {searchresults.NEWEST_POST_IMG}
                      {searchresults.PARTICIPATE_POST_IMG}
                      {searchresults.TOPIC_TYPE}
                      <h2 class="topic-title">
                        <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
                        <div class="tooltipFMvi" style="display:none"><div style="padding:10px">
                            <p class="tiplFMvi">Tiêu d?:
                              <font color="#FFFF00">{searchresults.TOPIC_TITLE}</font>
                            </p>
                            <p>T?o ch? d?: {searchresults.TOPIC_AUTHOR}</p>
                            <p>Chuyên m?c:
                              <font color="#0099FF">{searchresults.FORUM_NAME}</font>
                            </p>
                            <p>Tr?ng thái:
                              <font color="#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</font>
                            </p>
                            <p>L?n xem:
                              <font color="#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</font>
                            </p>
                            <p class="tiplFMvi">Lu?t tr? l?i:
                              <font color="#009933">{searchresults.REPLIES}</font>
                            </p>
                            <p>Ngu?i g?i cu?i: {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}</p>
                            <p>Th?i gian g?i:
                              <font color="#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</font>
                            </p>
                                </div></div>
                                                    </h2>
                      {searchresults.GOTO_PAGE}
                      {searchresults.L_BY} {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
                  </td>
                  <td class="tc2"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></td>
                  <td class="tc3">{searchresults.REPLIES}</td>
                  <td class="tc3">{searchresults.VIEWS}</td>
                  <td class="tcr">{searchresults.LAST_POST_TIME} {searchresults.L_BY} {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}{searchresults.LAST_POST_IMG}</td>
                </tr>
                <!-- END searchresults -->
            </tbody>
          </table>
      </div>

      <div class="main-foot">
      </div>

      <div class="paged-foot clearfix">
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
      </div>
    </form>
    </div>

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Tue Feb 12, 2013 8:58 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
viewforum_body
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <li>
              <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
          </li>
          <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    {BOARD_INDEX}

    <div class="main paged">

      {TOPICS_LIST_BOX}

      <div class="paged-foot clearfix">
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <p class="posting"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></p>
          <!-- END switch_user_authpost -->
      </div>

    </div>
    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
    </div>

    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            {LOGGED_IN_USER_LIST}
          </div>
      </div>
    </div>
    <div class="fmviToggle" style="width: 300px">
        <div class="main">
            <div class="main-head clearfix">
                <p class="h2" style="width: 220px !important">Quy?n h?n c?a b?n:</p>
            </div>
            <div id="quanlylist">{S_AUTH_LIST}
                <p>{L_MODERATOR}:</p>{MODERATORS}
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_legend -->
    <ul class="pun-legend">
      <li><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_NEW_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</li>
    </ul>
    <ul class="pun-legend">
      <li><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" /> {L_FOLDER_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" /> {L_FOLDER_HOT_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" /> {L_FOLDER_LOCKED_IMG}</li>
    </ul>
    <ul class="pun-legend">
      <li><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" /> {L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" /> {L_FOLDER_STICKY_IMG}</li>
      <li><img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" /> {L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</li>
    </ul>
    <!-- END switch_legend -->


Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Tue Feb 12, 2013 8:58 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
fooder_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
            <div>
              <div>
                  <div>
                    <div>
                        <div>
                          <div>
                              <div>
                                <div>
            <!-- END html_validation -->
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="{ID_RIGHT}">
                        <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                        {giefmod_index2.MODVAR}
                        <!-- BEGIN saut -->
                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                        <!-- END saut -->
                        <!-- END giefmod_index2 -->
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
         
            <div id="pun-foot">
              <div id="pun-about" class="clearfix">
                  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
                    <fieldset style="float:left">
                        <p style="text-align:left"><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
                        {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
                    </fieldset>
                  </form>
                  <ul>
                    <li>
            <!-- BEGIN html_validation -->
                    </li>
                  </ul>
              </div>
            </div>
            <!-- END html_validation -->
    <script type="text/javascript" src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/punBB-fancybox2-FMvi.js"></script>
        <!--[if lte IE 6]>
          <style type="text/css">
                        .post-entry .entry-content img{display: block !important}
          </style>
        <![endif]-->
        <noscript>
          <style type="text/css">
                        .post-entry .entry-content img{display: block !important}
          </style>
        </noscript>

        <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function() {

                    $(".signin").click(function(e) {
                        e.preventDefault();
                        $("fieldset#signin_menu").toggle();
                        $(".signin").toggleClass("menu-open");
                    });

                    $("fieldset#signin_menu").mouseup(function() {
                        return false
                    });
                    $(document).mouseup(function(e) {
                        if($(e.target).parent("a.signin").length==0) {
                            $(".signin").removeClass("menu-open");
                            $("fieldset#signin_menu").hide();
                        }
                    });       

                });
        </script>


Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Tue Feb 12, 2013 8:59 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <!--[if lte IE 6]>
            <style type=&amp;amp;quot;text/css&amp;amp;quot;>
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                    body{background-color: #FFFFFF!important}
              #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
          </style>
      <![endif]-->
      <noscript>
            <style type="text/css">
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
              #left{display:none !important}
              .module .main-content{height: 12.3em !important}
              .toppost_width{width: 290px;}
              .recentWidth{width: 658px;}
              .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
              .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
          </style>
      </noscript>

      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
          function langEV() {
            if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                return true;
            } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                return false;
            }
          }
      </script>
      <script src="http://www.fmvi.vn/33629.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->
   
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
          <script type="text/javascript" src="http://scriptfm.googlecode.com/files/select.js"></script>
    </head>

    <body>
      <DIV id=flash style="LEFT: 100px; TOP: 10px; POSITION: absolute; "> <embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf" width=900 height=250 quality=high menu=false wmode=transparent></embed></DIV>
      <!--[if lte IE 6]>
          <div style=&amp;amp;quot;left: 50%; z-index: 9999; width: 500px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); top: 50%; position: absolute; padding: 10px; margin-left: -255px; text-align: justify; margin-top: -140px;&amp;amp;quot;>
              <img src=&amp;amp;quot;http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/chanie10.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;block-IE6&amp;amp;quot; style=&amp;amp;quot;float: left;padding-right:20px&amp;amp;quot; />
              <p>
                  <br />
            <strong>Di?n dàn <font color=&amp;amp;quot;red&amp;amp;quot;>www.FMvi.org</font> không h? tr? Internet Explorer 6.</strong>
                  <br />
                  <br />N?u b?n v?n mu?n tham gia di?n dàn, hãy s? d?ng trình duy?t khác, nhanh hon và b?o m?t t?t hon nhu:
                  <br />
                  <br />?
                  <a href='http://www.google.com/chrome'> Chrome</a>
                  <br />?
                  <a href='http://www.mozilla.com/'> Firefox</a>
                  <br />?
                  <a href='http://www.opera.com/download/'> Opera</a>
                  <br />?
                  <a href='http://www.apple.com/safari/download/'> Safari</a>
              </p>
          </div>
      <![endif]-->
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

          <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
        <div class="guestwarn">
          <form action="/login" method="post" name="form_login">
            <div class="user_login_form center"><p><label>
              <input type="text" class="post" size="10" name="username" value="Tên truy c?p" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên truy c?p';" onfocus="if(this.value=='Tên truy c?p') this.value='';"></label> <label>
              <input id="password" type="password" class="post" size="10" name="password" value="M?t kh?u" onblur="if(this.value=='') this.value='M?t kh?u';" onfocus="if(this.value=='M?t kh?u') this.value='';"></label>
              <label class="Rlogin">
                <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked"></label>
                <label class="Rlogin"><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Ðang nh?p"></label></p></div>
        <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
         
              </form></div>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
         
              <div class="minwidth_IE">
                  <div class="layout_IE">
                    <div class="container_IE">
                      <div class="pun"><div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="http://www.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/top10.gif"> </div><center><a href="/forum"><img src="http://nq7.upanh.com/b4.s30.d2/a0092bae2eb27c784ce0ab076609534d_48633927.untitled1.gif" border="0" alt="Di?n dàn VietShare.5Forum.Net"></a><a href="/forum" target="_blank"><img src="http://www.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/top10.gif" height="" width="70"></a></center><div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="http://www.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/top10.gif">  </div>
                                                       
                          <div id="pun-intro" class="clearfix">
                                                    <a class="toplinkfmvi" id="nav_background" href="javascript:vol(0)"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/nav_ba10.png" alt="Change background image" title="Change background image" /></a>
                                                    <a class="toplinkfmvi" href="javascript:if(document.all)window.external.AddFavorite(location.href,document.title); else if(window.sidebar)window.sidebar.addPanel (document.title,location.href,'');"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/bookma10.png" /></a>
                                                    <a class="toplinkfmvi" href="/rss"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/rss10.png" /></a>
                      <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>

                      <!-- BEGIN switch_h1 -->
                      <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                      <!-- END switch_h1 -->

                      <!-- BEGIN switch_desc -->
                      <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                      <!-- END switch_desc -->
                  </div>    <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                  <div id="content">                                                   
                                    <div class="boxfmvi main" style="margin: 1em 0;">
                                        <div class="navFMvi main-box">
                                          <p>
                                              <a onclick="history.back(1); return false;" href="#">
                                                <img border="0" alt="Quay l?i" src="http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/home-i10.png" title="Quay l?i" />                                            </a>
                                              <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> {NAV_CAT_DESC}</p>
                                          <p style="color: #3A3A3A; font-weight: bold">
                                              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit11.gif" /> {PAGE_TITLE}</p>
                                          <div id="loginFancy" class="main-box">
                                              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                              <form action="/login" method="post" name="form_login">
                                                <div class="user_login_form center">
                                                    <p>
                                                      <label>
                                                          <span class="genmed" style="color: #3A3A3A; font-weight: bold">Tài kho?n :</span>
                                                          <input type="text" class="post" size="10" name="username" />
                                                      </label>
                                                      <label class="Rlogin">
                                                          <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked" />
                                                          <span class="gensmall" style="color: #3A3A3A; font-weight: bold">Ghi nh??</span>
                                                      </label>
                                                    </p>
                                                    <p>
                                                      <label>
                                                          <span class="genmed" style="color: #3A3A3A; font-weight: bold">M?t kh?u : </span>
                                                          <input type="password" class="post" size="10" name="password" />
                                                      </label>
                                                      <label class="Rlogin">
                                                          <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Ðang nh?p" />
                                                      </label>
                                                    </p>
                                                </div>
                                                <script type="text/javascript">
                                                    document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')
                                                </script>
                                              </form>
                                              <!-- END switch_user_logged_out -->
                                              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                              <span class="logi">
                                                <p style="color:red">{LOGGED_AS}</p>
                                                <p style="color:green">{LAST_VISIT_DATE}</p>
                                                <p style="color:blue">{CURRENT_TIME}</p>
                                              </span>
                                              <!-- END switch_user_logged_in -->
                                          </div>
                                        </div>
                                    </div>
                  <div id="pun-head">
                      <div id="pun-navlinks">
                        <ul class="clearfix">
                            <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div>
    <center><a href="http://vietshare.5forum.net/contact" target="_blank"><img src="http://upsieu.vn/apr2012/HayKmQFq.jpg" width="900" height="130" /></a></center>
                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

           
                                    <div id="toggle_background" style="display: none;">
                                        <div id="custom_background">
                                          <span id="bg1"></span>
                                          <span id="bg6"></span>
                                          <span id="bg5"></span>
                                          <span id="bg2"></span>
                                          <span id="bg3"></span>
                                          <span id="bg4"></span>
                                          <div id="custom_url">
                                              <input type="text" placeholder=" Ch?n hình n?n khác b?ng cách nh?p m?t URL hình ?nh và nh?n [Thay d?i]" id="custom_input" />
                                              <strong id="custom_submit">Thay d?i</strong>
                                          </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div id="main">
                                        <div id="main-content">

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
                 
        <style>
        .side-sharebar {
            top: 175px;
            left: 50%;
            background-color: #EEE;
            border: 1px solid #CCC;
            border-right: none;
            position: fixed;
            -webkit-box-shadow: -6px 0 6px -6px rgba(0,0,0,0.25) inset,0 1px 0 #fff inset;
            -moz-box-shadow: -6px 0 6px -6px rgba(0,0,0,0.25) inset,0 1px 0 #fff inset;
            box-shadow: -6px 0 6px -6px rgba(0,0,0,0.25) inset,0 1px 0 #fff inset;
            -webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;
            -moz-border-radius: 3px 0 0 3px;
            border-radius: 3px 0 0 3px;
          padding:0px;
        }


        .side-sharebar .item {
            border-bottom: 1px solid #CCC;
            -webkit-box-shadow: 0 1px 0 #fff;
            -moz-box-shadow: 0 1px 0 #fff;
            box-shadow: 0 1px 0 #fff;
            padding: 10px 2px 10px 0;
            text-align: center;
          width: 76px;
        }


        .side-sharebar .item:last-child{
            border:none;
            -webkit-box-shadow:none;
            -moz-box-shadow:none;
            box-shadow:none;
            font-size:.8em;
            line-height:1.133em;
        }
        .side-sharebar .recentCount{
            display:block;
            text-align:center;
            width:58px;
            height:40px;
            padding:2px 0 0 0!important;
            background-color:#b7b7b8;
            background:none,-khtml-gradient(linear,left top,left bottom,from(#d7d8d9),to(#aaaaab));
            background:none,-moz-linear-gradient(top,#d7d8d9 0,#aaaaab 100%);
            background:none,-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#d7d8d9),color-stop(100%,#aaaaab));
            background:none,-webkit-linear-gradient(top,#d7d8d9 0,#aaaaab 100%);
            background:none,-o-linear-gradient(top,#d7d8d9 0,#aaaaab 100%);
            background:none,-ms-linear-gradient(top,#d7d8d9 0,#aaaaab 100%);
            background:none,linear-gradient(top,#d7d8d9 0,#aaaaab 100%);
            color:#39434c;
            border:1px solid #A7A7A8;
            -webkit-box-shadow:0 1px 0 #8b8b90,0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.4) inset;
            -moz-box-shadow:0 1px 0 #8b8b90,0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.4) inset;
            box-shadow:0 1px 0 #8b8b90,0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.4) inset;
            -moz-text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,0.65);
            -webkit-text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,0.65);
            -khtml-text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,0.65);
            text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,0.65);
            -webkit-border-radius:3px;
            -moz-border-radius:3px;
            border-radius:3px;
            font-size:10px;
            font-weight:bold;
            -webkit-box-shadow:0 2px 0 #8b8b90;
            -moz-box-shadow:0 2px 0 #8b8b90;
            box-shadow:0 2px 0 #8b8b90;
            position:relative;
            margin:0 auto;
          text-decoration: none;
        }

        .side-sharebar .recentCount .countNumber{
            font-size:1.8em;
        }

        .side-sharebar .recentCount:after{
            width:0;
            height:0;
            border-top:5px solid #aaaaab;
            border-bottom:5px solid transparent;
            border-right:5px solid #aaaaab;
            display:block;
            position:relative;
            bottom:-7px;
            position:absolute;
            right:10px;
        }

        .side-sharebar .recentCount:before{
            width:0;
            height:0;
            border-top:5px solid #8b8b90;
            border-bottom:5px solid transparent;
            border-right:5px solid #8b8b90;
            display:block;
            position:relative;
            bottom:-8px;
            position:absolute;
            right:10px;
        }


        #shareBar p.recentCount{
            font-weight:bold;
        }
        </style>

        <menu class="shareBar side-sharebar" id="shareBar" style="margin-left:-579px;">

          <div class="item">
            <iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://it4t.info/&send=false&layout=box_count&width=52&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font=arial&height=90&appId=297934043613585" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:52px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe>
          </div>
          <div class="item">
        <g:plusone size="tall"></g:plusone>
        <script type="text/javascript">
          window.___gcfg = {lang: 'vi'};

          (function() {
            var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
            po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
          })();
        </script>
            </div>
        </menu>
    <div id="divAdLeft" style="display: block; position: absolute;"><embed src="http://farm.esite.vn/1353/Adv/259/a74c4488-9819-4858-b6b4-77ab13804e51.swf" wmode="transparent" style="margin: 0px; padding-top: 0px;" height="600" width="130"><a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif"></a></div><div id="divAdRight" style="display: block; position: absolute;"><embed src="http://farm.esite.vn/1353/Adv/259/a74c4488-9819-4858-b6b4-77ab13804e51.swf" wmode="transparent" style="margin: 0px; padding-top: 0px;" height="600" width="130"><a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif"></a></div><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://congdongvip.com/ads/java.js"></script>


Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Tue Feb 12, 2013 9:01 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
index_box
Code:
<div class="main" style="border: 0pt none;">
    <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="boxfmvi">
          <div class="main-head">
            <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            <table class="table" cellspacing="1" cellpadding="5" border="0">
                <tbody class="statused">
      <!-- END tablehead -->
   
      <!-- BEGIN forumrow -->
                  <tr>
                   
                      <td class="tcl">
                        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                                                        <div class="hychi">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
                        <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                        {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                        <!-- END switch_moderators_links -->
                        <div class="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}</div>
                        <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                      </td>
                      <td class="tcr">
                        <span>
                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                        <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/icon110.gif"><a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                        <!-- END switch_topic_title -->
                        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                        </span>
                     
                     
                     
                     
                        <div align="center" style="border-style: dotted dotted dotted solid; border-color: rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153); border-width: 1px 1px 1px 1px; padding: 3px; margin: 5px 10px;" class="smallfont">
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        <p class="reppost"><span>» Ch? d?: <span style="color:#FF0145;font-size:18px;">{catrow.forumrow.TOPICS}</span></span> | <span>» Bài g?i: <span style="color:#0790FF;font-size:18px">{catrow.forumrow.POSTS}</span></span></p>
                 
                        </div>
                     
                        </td>
                  </tr>
      <!-- END forumrow -->
   
      <!-- BEGIN tablefoot -->
                </tbody>
            </table>
          </div>
    </div>
      <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
    </div>
    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->
    <script type="text/javascript">$(".smallrum:not(':empty')").show()</script>Viewtopic_body
Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Vi?t ch? d? m?i</a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Tr? l?i ch? d?</a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>{POLL_DISPLAY}<br />
      <div class="main-head clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
          <p class="h2">
                      <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
                                        <a title="VietShare" target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietshare.5forum.net/forum" name="bottom" class="skinVsVer1">© <font color="white">VietShare</font>.<font color="red">5Forum.Net</font></a>
           
                <div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false"><font color=yellow>BBCode</font></a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion"><font color=yellow>Chia s?</font></a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div>
         
         

      </div><br/>
   
      <div class="main-content-topic2">
          <!-- BEGIN postrow -->
                <div class="main-content-topic">
          <!-- BEGIN displayed -->
                <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
         
          <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>
    <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>?{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
                </div>
                            <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                      <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                        <div class="posthead">
    <span style="font-size: 10pt; ">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
                        </div>
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                              <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                            <div class="user-info">
                              <div class="manuUserF">
                                                                              <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong>
                                  <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                             
                              </div>
                              <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                                  <dt>
                                    <span>C?p b?c:</span>
                                  </dt>
                                  <dd><span style="font-size: 7pt; ">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span></dd>
                                  <dt>
                                    <span>H?i nhóm:</span>
                                  </dt>
                                  <dd class="group">[V-S]</dd>
                                  <!-- BEGIN profile_field -->
                                  <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                                  <!-- END profile_field -->
                              </dl>
                              <div>
                                  <span style="color:blue">Phuong châm:</span>
                                  <marquee class="status"></marquee>
                              </div>
                              <div class="morelink">
                                  <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tu?ng nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tu?ng nhà</a>
                                  <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài vi?t" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài vi?t</a>
                                  <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="K?t b?n" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />K?t b?n</a>
                                  <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Ðang phát tri?n')" class="Umoney"><img alt="Tài s?n" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài s?n</a>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="user-basic-info">
                            <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                    <table width="155px">
                    <tr>
                    <td>
                    <div class="">
                      <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend><b><font color=red>Ch?c V?</font></b></legend>
                    <FONT face="Times New Roman">
                    <B>
                    <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
                    <marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
                    </B>
                    </FONT>
                      </fieldset>
                    </div></td>
                    </tr>
                                  </table><br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                      <div class="entry-content">
                                                      <div>
                                                        <div class="quotene">
        {postrow.displayed.MESSAGE}
        </div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                    <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                        />
                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>
                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                        <em>
                                          <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                        </em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                                                      </div>
                      </div>
                                            </div>
                                      </div>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot">
                                      <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</center>
                      <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                      <!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options">
                <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote vote-button" title="Click Ð? Thích B?n Này!">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
    <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <div class="vote vote-button" title="Ghét B?n Này!">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
    <!-- END switch_vote -->
                                      </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"></img> Cám On B?n Ðã Ðánh Giá Bài Vi?t! </div>
                                                    <!-- END switch_vote_active -->
                                                    </div>
                                      <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Tr? l?i nhanh</a>
                      {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                      {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
                  <div style="clear:both;"></div>
                </div>
            </div>
         
                           
                              <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                            <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->     
      <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>
    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_no_bar -->
    <!-- BEGIN switch_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_bar -->
      <!-- END switch_vote_active -->
    <div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">Chia s?</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div>
               
                              </font></div>  </span>
                           
                      </div>
                   
      </div>
                     

         
                    <!-- END displayed -->
               
          <!-- END postrow -->
                </div>

      <script type="text/javascript" src=""></script>
      <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
          <p class="h2">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
          <p class="options options-button">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <!-- <input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;sid&quot; value=&quot;{S_SID}&quot; />-->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
          </p>
      </div>
      <a name="bottomtitle"></a><br />
      <div class=" clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Vi?t ch? d? m?i</a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Tr? l?i ch? d?</a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
    </div>
    <p style="padding: 10px 0; text-align: center">«
      <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài tru?c </a>|
      <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài k? ti?p </a>»</p>
   
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules entry-content">
                {RULE_MSG}
            </td>
          </tr>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div class="ruled"></div>
    <a name="quickreply"></a>
    <div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->

    <div class="fmviToggle" style="width: 300px">
        <div class="main">
            <div class="main-head clearfix">
                <p class="h2" style="width: 220px !important">Quy?n h?n c?a b?n:</p>
            </div>
            <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
            </div>
        </div>
    </div>
               
                  <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>

     
   
    <script type="text/javascript">function chvote(a, b) {"Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";return votetrans(b)}$(".c3zvau").each(function () {var a = $(this).text();$(this).html(votetrans(a))});function votetrans(a) {if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là ngu?i d?u tiên dánh giá bài vi?t này</span>";var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + " Thích </span>" : "",c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + " Không Thích </span>" : "",b = Math.round(100 * b);return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Ðánh Giá: " + b + "%</span>"}$(".lvote").click(function () {"c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");var a = $(this).attr("target"),b = $(this).attr("alt"),d = $("." + a).attr("title");$("#" + a).show();$("." + a).html(chvote(b, d));$("#" + a).fadeIn("slow").animate({opacity: 1}, 1500).fadeOut("slow", function () {$("." + a).fadeOut("slow").animate({opacity: 1}, 1E3).fadeIn()});$("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")});</script>

    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $('.postbody img').click(function(){$(this).toggleClass('imgmax');});
        //]]>
        </script>
      <script type="text/javascript">
          $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
          $(".options-button a[href*='?thank=']").text("C?m on");
          $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích d?n");
          $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("S?a");
          $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
          $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Ip");
          $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
          $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("M? báo cáo");
          $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Ch?n báo cáo");
        </script>

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Wed Apr 10, 2013 8:38 pm

avatar

HTKulbi» Thàñh Vïêñ Mới

default
skin k có css sao được chài ....

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết