Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Sun Mar 17, 2013 11:23 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default

Giúp mình thêm phần mặt cười ấy vô khung bái phục bạn lun
Thanks Neutral

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Mar 17, 2013 11:27 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
đưa cái code đầu tiên kia đây thêm vào cho


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Mar 17, 2013 11:29 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
hờ:
Code:
 <!-- khung đang nhập -->
    <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
      <td class="tcat" colspan="2"><b><center>Chào mừng các bạn đến với diễn đàn</center></b></td>
    </tr>

    <tr>

    <td class="row1" width="65%">
    <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
    <strong>
    <div class="nav">
    <a class="nav" href="{U_INDEX}">
    <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" />CEF ♠</a>{NAV_CAT_DESC}
    </div>
    <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit11.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
    </strong>
    </div>
    </td>    <td class="row2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<TBODY>
<tr>

<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/user1011.gif" border="0" alt="user" title="user"></td>
  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên truy cập" onfocus="if (this.value == 'Tên truy cập') this.value = '';" />
</td>

 
        <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
 
</tr>
 
<tr>
<td class="smallfont"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="user" title="user">
</td>   

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="******" onfocus="if (this.value == '******') this.value = '';" />
</td>
   
<td><input style="width:72px; height:20px;color: transparent;-webkit-user-select: none;-webkit-rtl-ordering: none;border: none;background-color: #fff;background-image: url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif)" type="submit" name="login">
</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<table>
<tr>

</tr>
    </table>
      </form>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<b><font size="1"><b><font color='red'>Welcome </b></font>
<font size="1"{LOGGED_AS} <font color='red'>đến với ☼—CEF ™</font></font><br/>
<span class="gensmall"><font size="1" color='green'>{LAST_VISIT_DATE}</font>
<br><span class="gensmall"><font size="1" color='blue'>
{CURRENT_TIME}<br/></font>
    </font></b>
<!-- END switch_user_logged_in -->    </form>
     
    <!-- / login form -->
   
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- khung đang nhập --> 
   


   
Nhân tiện Pya thêm cho mình cái phần CHÚC BẠN BUỔI TRƯA MÁT MẺ nhé

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sun Mar 17, 2013 11:33 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Code:
 <!-- khung đang nhập -->
                           
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" height="60px;" width="100%">
  <tr>
<td style="padding: 1px"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/17/58/52/86/soldie10.gif"></td>
 
  <td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.png" class="inlineimg" alt="" border="0" />CEF</a>{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
   
  </td>
 
<td class="alt1" width="100%">
<table  border="0" class="table_login" height="100%" width="100%" align="middle">
<tr>

  <td class="login_alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">


  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<TBODY>
<tr>

<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/user1011.gif" border="0" alt="user" title="user"></td>
  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên truy cập" onfocus="if (this.value == 'Tên truy cập') this.value = '';" />
</td>

 
        <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
 
</tr>
 
<tr>
<td class="smallfont"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="user" title="user">
</td> 

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="******" onfocus="if (this.value == '******') this.value = '';" />
</td>
 
<td><input style="width:72px; height:20px;color: transparent;-webkit-user-select: none;-webkit-rtl-ordering: none;border: none;background-color: #fff;background-image: url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif)" type="submit" name="login">
</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<table>
<tr>

</tr>
    </table>
      </form>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<b><font size="1"><b><font color='red'>Welcome </b></font>
<font size="1"{LOGGED_AS} <font color='red'>đến với ☼—CEF ™</font></font><br/>
<span class="gensmall"><font size="1" color='green'>{LAST_VISIT_DATE}</font>
<br><span class="gensmall"><font size="1" color='blue'>
{CURRENT_TIME}<br/></font>
    </font></b>
<!-- END switch_user_logged_in -->    </form>
   
    <!-- / login form -->
 
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- khung đang nhập -->
 
Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Sun Mar 17, 2013 11:34 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
thanks

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Sun Mar 17, 2013 11:36 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
BỊ LỖI RỒI
!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Sun Mar 17, 2013 11:39 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
chờ lát, dag xem lại

thử bỏ cái phần code của nó trong css thử xem, nhớ lưu code, k thì hư lun ráng chịu


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sun Mar 17, 2013 11:40 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
là sao?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Sun Mar 17, 2013 11:42 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
hồi lúc làm cái khung đó

có bỏ cái css vào đó, thử xóa cái phần đó trong css đi


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Sun Mar 17, 2013 11:46 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
hớ
rồi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Sun Mar 17, 2013 11:50 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Code:
<!-- Khung Login -->
                       
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" height="60px;" width="100%">
  <tr>
<td style="padding: 1px"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/17/58/52/86/soldie10.gif"></td>
 
  <td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.png" class="inlineimg" alt="" border="0" />CEF</a>{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
   
  </td>
 
<td class="alt1" width="100%">
<table  border="0" class="table_login" height="100%" width="100%" align="middle">
<tr>

  <td class="login_alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<TBODY>
<tr>

<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/user1011.gif" border="0" alt="user" title="user"></td>
  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên truy cập" onfocus="if (this.value == 'Tên truy cập') this.value = '';" />
</td>

 
        <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
 
</tr>
 
<tr>
<td class="smallfont"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="user" title="user">
</td>   

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="******" onfocus="if (this.value == '******') this.value = '';" />
</td>
   
<td><input style="width:72px; height:20px;color: transparent;-webkit-user-select: none;-webkit-rtl-ordering: none;border: none;background-color: #fff;background-image: url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif)" type="submit" name="login">
</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<table>
<tr>

</tr>
    </table>
      </form>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<b><font size="1"><b><font color='red'>Welcome </b></font>
<font size="1"{LOGGED_AS} <font color='red'>đến với CEF</font></font><br/>
<span class="gensmall"><font size="1" color='green'>{LAST_VISIT_DATE}</font>
<br><span class="gensmall"><font size="1" color='blue'>
{CURRENT_TIME}<br/></font>
    </font></b>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</form>
 
<!-- / login form -->
    </td>

</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
  </td>

      </tr>


</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- / Khung Login -->


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Sun Mar 17, 2013 11:51 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
chèn vô overall header?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Sun Mar 17, 2013 11:52 am

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
ukm,

Chứ cho dô chuồn bò hả =]]


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Sun Mar 17, 2013 11:53 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
chèn vào nhà Pya đấy!!
thêm phần CHÚC BẠN BUỔI TỐI VUI VẺ THẾ NÀO?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Mon Mar 17, 2014 10:57 am

avatar

aduadu» Thàñh Vïêñ Mới

default
dsasdasdasddsadsadsa

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết