Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Thu Aug 09, 2012 9:08 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
1:
Demo:
Spoiler:

code:

Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>|| Diễn Đàn tuoitresonha-Quảng Ngãi||</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<SCRIPT src="" type=text/javascript></SCRIPT>
<!-- CSS Stylesheet -->
<STYLE id=vbulletin_css type=text/css>.thead {
  PADDING-RIGHT: 4px; MARGIN-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 4px; BACKGROUND: url(xbox/img/index_13.gif) #fff no-repeat center top; PADDING-BOTTOM: 4px; FONT: 10px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #000; PADDING-TOP: 4px
}
</STYLE>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0"><BR>
<TABLE height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 align=center border=0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD colSpan=3><IMG height=26 alt=""
      src="http://cA3.upanh.com/11.203.15364324.KUX0/index_01.gif" width=301></TD>
    <TD width=159 colSpan=3 height=283 rowSpan=4><A
      href="/forum"><IMG
      onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"
      onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=283
      alt="Diễn Đàn tuoitresonha !"
      src="http://cA3.upanh.com/11.203.15364320.KUX0/diendan.gif" width=159
      border=0></A></TD>
    <TD width=161 height=283 rowSpan=4><A
      href="http://mp3.zing.vn"><IMG
      onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"
      onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=283 alt="Thế giới Âm nhạc !"
      src="http://cA3.upanh.com/11.203.15364336.PSD0/music1.gif" width=161
      border=0></A></TD>
    <TD width=159 colSpan=2 height=283 rowSpan=4><A
      href="/forum"><IMG
      onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"
      onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=283 alt="Thư viện ảnh số !"
      src="http://cA4.upanh.com/11.203.15364337.XOZ0/photo.jpg" width=159
    border=0></A></TD>
    <TD><IMG height=26 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD rowSpan=7><IMG height=474 alt=""
      src="http://cA4.upanh.com/11.203.15364325.CPH0/index_05.gif" width=19></TD>
    <TD><IMG height=104 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364326.ROS0/index_06.gif" width=258></TD>
    <TD rowSpan=7><IMG height=474 alt=""
      src="http://cA6.upanh.com/11.203.15364327.HUK0/index_07.gif" width=24></TD>
    <TD><IMG height=104 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD><IMG height=15 alt=""
      src="http://cA4.upanh.com/11.203.15364329.KUX0/index_08.gif" width=258></TD>
    <TD><IMG height=15 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD width=258 height=325 rowSpan=3><EMBED height=325 type=application/x-shockwave-flash width=258 src=http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7WC79D||1&songID=0&_mp3=&autoplay=true&wmode=transparent wmode="transparent" quality="high"></EMBED></TD>
    <TD><IMG height=138 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD colSpan=6><IMG height=41 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364330.KUX0/index_10.gif" width=479></TD>
    <TD><IMG height=41 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD rowSpan=3><IMG height=176 alt=""
      src="http://cA6.upanh.com/11.203.15364331.CPH0/index_11.gif" width=12></TD>
    <TD width=110 height=164 rowSpan=2><IMG
      src="http://cA6.upanh.com/11.203.15364339.UKU0/summer.gif"></TD>
    <TD class=thead width=346 colSpan=3 height=164 rowSpan=2><font color ="blue">+ Chào mừng các
      bạn ghé thăm <FONT color=red><B><a href="http://tuoitresonha.forumvi.com/forum"style="text-decoration:none">Diễn Đàn tuoitresonha!!!</a></B></FONT>
      , chúc các bạn có những giây phú thư giãn vui vẻ tại đây !<BR><BR>+ Cộng đồng
      tuoitresonha mới được thành lập, mong được sử ủng hộ nhiệt tình của
      các bạn.<BR><BR>+ Hãy <A
      href="http://tuoitresonha.forumvi.com/register"style="text-decoration:none"><B>Đăng Ký</B></A> làm thành
      viên và cùng nhau chia sẻ những ước mơ nhé.</font><BR><BR>
      <CENTER><font color="#9900FF" ©2011 <B>†♥ღ♥<a href="http://tuoitresonha.forumvi.com/forum"style="text-decoration:none">wWw.tuoitresonha.forumvi.com♥ღ♥..</a></B>|
      <DIV color="red">Admin_VanThuc</color></DIV></CENTER></TD>
    <TD rowSpan=3><IMG height=176 alt=""
      src="http://cA3.upanh.com/11.203.15364332.HUK0/index_14.gif" width=11></TD>
    <TD><IMG height=147 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD rowSpan=2><IMG height=29 alt=""
      src="http://cA4.upanh.com/11.203.15364333.XOZ0/index_15.gif" width=258></TD>
    <TD><IMG height=17 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD colSpan=4><IMG height=12 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364334.OYX0/index_16.gif" width=456></TD>
    <TD><IMG height=12 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=1></TD></TR>
  <TR>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=19></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=258></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=24></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=12></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=110></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=37></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=161></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=148></TD>
    <TD><IMG height=1 alt=""
      src="http://cA5.upanh.com/11.203.15364338.KUX0/spacer.gif" width=11></TD>
    <TD></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- © 25/6/2007 --></BODY></HTML>
<a href="http://www.forum-viet.com" target="_blank"><font color ="FFFFFF"forum-viet.com></font></a>

Hướng dẫn:
ACP-->Modules-->HTML & JAVASCRIPT-->HTML pages management-->tạo 1 trang HTML theo mẫu:


Spoiler:
  • Title * : tùy ý

    Do you wish to use your forum header and footer ? ko

    Use this page as homepage ?Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Thu Aug 09, 2012 9:21 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
2:
Demo:
Spoiler:

Code:Code:
<script>
var txt=" FC Mỹ Phương ";
var espera=300;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

<link rel="icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" type="ktc" />
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
<script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 
 
 
<meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
 
<title></title>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
body {
 
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
 
  background-repeat: repeat-x;
 
  margin-left: 0px;
 
  margin-top: 0px;
 
  margin-right: 0px;
 
  margin-bottom: 0px;
 
  background-color: #000000;
 
}
 
.font {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 14px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
.font13 {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 13px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
-->
 
</style>
 
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
.style8 {font-: bold; color: #000099;}
 
.style9 {color: #333399}
 
-->
 
.header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 391px;
  width: 1000px;
}
.main {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #999999;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
}
.font2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
 
.footer {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.footer2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat;
}
.footer3 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.font_header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font1 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #CC00FF;
  text-decoration: none;
  font-: bold;
  margin-left: 15px;
  padding-left: 15px;
}
 
.font_header a{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font4 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
 
.font_header a:hover{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FF00FF;
  text-decoration: none;
}.boder_duoi {
  border-bottom-width: thin;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}
.gioithieu {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  margin-left: 25px;
  padding-left: 25px;
  margin-top: 4px;
  padding-top: 4px;
  margin-right: 2px;
  padding-right: 2px;
}
 </style>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
</head>
 
 
<body><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
 
 
    <tbody><tr>
 
      <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
        <!--DWLayoutTable-->
 
        <tbody><tr>
 
          <td width="62" height=""></td>
 
          <td width="290"></td>
 
          <td width="21"></td>
 
          <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"> <b><font size="4"><a href="
/forum"><font size="4">"•´`•.(`•.¸ Diễn đàn ¸.•´).•´`•"
</font></font></b></a></div></td>
 
         
 
 
 
 
          <td width="67"> </td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="40"></td>
 
          <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="http://cluba3.net/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Thành Viên FC Mỹ Phương .:.</b></a></td>

 
 
          <td></td>
 
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="7"></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
      </tbody></table></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td width="56" height="17"></td>
 
      <td width="515"></td>
 
 
 
      <td width="374"></td>
 
      <td width="55"></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="3"></td>
 
      <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
 
        <table width="477" height="280" border="0">
 
          <caption>
 
            <span class="style8"><font size="5"><font color="blue">.:. Tiện ích.:. </font></span>
 
          </caption>
 
          <tbody>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Facebook:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://facebook.com/vomy.phuong" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 <tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Photoshop online :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/h23-page" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif"</a></font></span></td>
 
          </tr>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Nghe nhạc ráp:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/h26-page" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 
<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• ITV online:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://codeforumotion.forumvi.com/h28-page" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif"</font></span></td>
 
          </tr>
 
<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Phòng Chatonline:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://codeforumotion.forumvi.com/h25-page" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 

            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Karaoke:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://codeforumotion.forumvi.com/h27-page" target="_blank"><img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr> 
          </tr>
 
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Ngày hoạt động :</font></span></td>
 <td><font size="2"><font color="blue"><b>20/06/2012</b></font></td>
 
          </tr>
 
   
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Phát triển bởi :</font></span></td>
 
            <td><font size="2"><font color="red"><b>"
™¤©Admin©¤™</b></font></td>
 
          </tr>
 
 <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Liên Hệ Hỗ Trợ :</font></span></td>

 <td>
<p>

    <a href="ymsgr:sendIM?tutimlaichinhminh"><img border="1"
src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=bunrausaudenco&m=g&t=14&l=us"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">
 
 
 </td>
 
       
 
          </tr>
 
     
 
          <tr>
 
           
 
          </tr>
 
          <tr>
 
 
        </tr></tbody></table>
 
      <!-- InstanceEndEditable --></td>
 
      <td></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="308"></td>
 
      <td align="center" valign="top">
 
 <center><font color="green"><b>—»™Lời Ngỏ™«—</b></font></center>
<p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
Chào mừng các bạn đến với <a href="http://codeforumotion.forumvi.com/forum"><font color="blue">  FC Mỹ Phương</a></font><br>

<br>FC Mỹ Phương là nơi Fan của diễn viên Teen Mỹ Phương hội tụ, để cùng nhau học hỏi, thư giãn
, giải trí.<br>

<center>Cùng nhau học hỏi, làm quen, kết bạn.</center>

<br>Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ...</b>
<br><br>
  <font color="green">.:. Music .:.</font><br>

<object width="300" height="50"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/xos4eNw7OX" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/xos4eNw7OX" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="300" height="50"></embed></object><br />

 
</p></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 

</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="14"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="blue" size="4"><b><a href="http://codeforumotion.forumvi.com/forum"><font color="green">»——(¯`*FC Mỹ Phương - Mỹ Phương family*´¯)——«</a></b></font></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 

</div><div align="center">

 
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="40"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
</div>

 <h1><center><font face="Times New Roman"><SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];
 
setTimeout("farbschrift()",30);
}
//
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "»——(¯`*FC Mỹ Phương •-• Mỹ Phương Family.*´¯)——« "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
http://document.write(text);
</SCRIPT></font></center></h1>

<font color="black"><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a></font>

Hướng dẫn:
Spoiler:
Giống trênChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Fri Aug 10, 2012 9:09 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
3:

Demo:
Spoiler:

Code:
Code:
<!DOCTYPE html>
<!--

-->
<html><head><meta charset="UTF-8" /><meta name="robots" content="/robots.txt" /><title>Diễn đàn MIZ.VN| CỘNG ĐỒNG TEENS VIỆT</title><meta name='description' content='Diễn đàn MIZ.VN| CỘNG ĐỒNG TEENS VIỆT' /><meta name='keywords' content='Diễn đàn MIZ.VN| CỘNG ĐỒNG TEENS VIỆT' /><meta name='author' content='MIZ' /><link rel='stylesheet' media='screen' href='http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/style%40.css'/><script src='http://goo.gl/dvSdt' type='text/javascript'></script><script type="text/javascript">if (top.location != self.location){top.location = self.location}var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(['_setAccount', 'UA-18506635-11']);_gaq.push(['_setDomainName', 'miz.vn']);_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();var message="";function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}function clickNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;document.onselectstart=clickIE}document.oncontextmenu=new Function("return false")</script></head><body><div id='tab_wrapper' style="z-index:10"><div id='header'><ul class='tab_nav'><li><a class='' href='#kenh_vov_1'>Kênh<span style="font-size:12px;color:#A9014B">1</span></a></li><li><a class='' href='#kenh_vov_2'>Kênh<span style="font-size:12px;color:#A9014B">2</span></a></li><li><a class='' href='#kenh_vov_3'>Kênh<span style="font-size:12px;color:#A9014B">3</span></a></li><li><a class='' href='#kenh_vov_gt_hn'>Kênh<span style="font-size:12px;color:#A9014B;">GiaoThông HN</span></a></li><li><a class='' href='#kenh_vov_gt_hcm'>Kênh<span style="font-size:12px;color:#A9014B;">GiaoThông HCM</span></a></li></ul></div><div class='content'><div id='kenh_vov_1' class='main'><a href="http://vn-zom.forumotion.com"><img class="hv" src="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/clickgohome1.png" alt="Nhấn vào đây để vào BLOG !" style="width: 350px;"></a><object  data="http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf" width='520' height='200' type='application/x-shockwave-flash'><param name='flashvars' value='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov1.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live'><param name='allowfullscreen' value='false'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='src' value='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf'><embed  width='520' height='150' flashvars='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov1.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live' allowfullscreen='false' allowscriptaccess='false' src='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf' type='application/x-shockwave-flash'></object><p class='tagline'>RADIO TUYÊN TRUYỀN</p></div><div id='kenh_vov_2' class='main'><a href="http://www.nguoikechuyen.name.vn/index.php"><img class="hv" src="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/clickgohome1.png" alt="Nhấn vào đây để vào BLOG !" style="width: 350px;"></a><object  data="http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf" width='520' height='150' type='application/x-shockwave-flash'><param name='flashvars' value='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov2.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live'><param name='allowfullscreen' value='false'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='src' value='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf'><embed  width='520' height='150' flashvars='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov2.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live' allowfullscreen='false' allowscriptaccess='false' src='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf' type='application/x-shockwave-flash'></object><p class='tagline'>Hệ văn hóa đời sống khoa giáo</p></div><div id='kenh_vov_3' class='main'><a href="http://vn-zom.forumotion.com/"><img class="hv" src="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/clickgohome1.png" alt="Nhấn vào đây để vào BLOG !" style="width: 350px;"></a><object  data="http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf" width='520' height='150' type='application/x-shockwave-flash'><param name='flashvars' value='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov3.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live'><param name='allowfullscreen' value='false'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='src' value='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf'><embed  width='520' height='150' flashvars='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vov3.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live' allowfullscreen='false' allowscriptaccess='false' src='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf' type='application/x-shockwave-flash'></object><p class='tagline'>Hệ âm nhạc thông tin giải trí</p></div><div id='kenh_vov_gt_hn' class='main'><a href="http://miz.vn/blog"><img class="hv" src="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/clickgohome1.png" alt="Nhấn vào đây để vào Diễn đàn !" style="width: 350px;"></a><object  data="http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf" width='520' height='150' type='application/x-shockwave-flash'><param name='flashvars' value='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vovgt.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live'><param name='allowfullscreen' value='false'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='src' value='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf'><embed  width='520' height='150' flashvars='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vovgt.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live' allowfullscreen='false' allowscriptaccess='false' src='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf' type='application/x-shockwave-flash'></object><p class='tagline'>Hệ phát thanh giao thông HN</p></div><div id='kenh_vov_gt_hcm' class='main'><a href="http://miz.vn/blog"><img class="hv" src="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/clickgohome1.png" alt="Nhấn vào đây để vào Diễn đàn !" style="width: 350px;"></a><object  data="http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf" width='520' height='150' type='application/x-shockwave-flash'><param name='flashvars' value='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vovgtsg.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live'><param name='allowfullscreen' value='false'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='src' value='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf'><embed  width='520' height='150' flashvars='id=mediaspace&autostart=true&skin=http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/chrome/chrome.xml&plugins=spectrumvisualizer-1h&repeat=always&spectrumvisualizer.pluginmode=flash&controlbar.position=bottom&stretching=exactfit&file=vovgtsg.flv&streamer=rtmp://123.30.50.59/live' allowfullscreen='false' allowscriptaccess='false' src='http://imedia.nguoikechuyen.name.vn/static/player.swf' type='application/x-shockwave-flash'></object><p class='tagline'>Hệ phát thanh giao thông TP.HCM</p></div></div><div class='clear'></div></div><div id='footer'><p>Cộng Đồng MIZ.VN | TEENS VIỆT</p></div><div  style="right: 10%;top: 10%;width:232px;height:143px;position: fixed;z-index:-1;background: url(http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/top-right.png);"><div  style="right:0px;bottom: 0px;width:100%;height:30%;position: fixed;z-index:-1;"><object width="1170" height="300" style="width:100%;height:100%" type="application/x-shockwave-flash" name="animated-mountains-birds" codebase="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" data="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/fla.swf"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://dl.dropbox.com/u/74442528/nguoikechuyen.name.vn/index-radio/fla.swf"><param name="quality" value="high"><param name="loop" value="true"><param name="play" value="true"></object></div></body></html>

Hướng dẫn:
Spoiler:
Như trênChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Fri Aug 10, 2012 9:10 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
4:

Demo:
Spoiler:

Code:
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html class=" gecko ff3 win js cufon-active cufon-ready" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://tanuyen.biz/file/css1.css">
 
  <title>FC Mỹ Phương</title>
   <link rel="Shorcut Icon" href="favicon.gif">
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="generator" content="TẠP CHÍ SỰ KIỆN">
  <meta name="keywords" content="TẠP CHÍ SỰ KIỆN" />
 
<meta name="description" content="TẠP CHÍ SỰ KIỆN" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="http://tanuyen.biz/file/jquery-latest.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://tanuyen.biz/file/introboxes.js"></script>
 
 
</head>
 
<body style="-moz-user-select: none; cursor: default;">
<div id="bgimg">
      <div id="wrapper">
 
      
         <div id="header">
            <div class="logo">
               <a href="cily"></a>
            </div>
         </div>
         
         <div id="content">
    <div class="introbox_holder">
        <div style="top: 25px;" class="introbox_about">
        <a href="http://www.codeforumotion.forumvi.com" target="_blank">  <div style="opacity: 0;" class="introbox_about_active"></div></a>
 
        </div><!-- END "introbox_about" -->
      
        <div style="top: 25px;" class="introbox_works">
          <a href="http://www.codeforumotion.forumvi.com/forum">  <div style="opacity: 0;" class="introbox_works_active"></div> </a>
        </div><!-- END "introbox_works" -->
      
      <div style="top: 25px;" class="introbox_contact">
          <a href="http://mp3.zing.vn" target="_blank">  <div style="opacity: 0;" class="introbox_contact_active"></div></a>
        </div><!-- END "introbox_contact" -->
 
      
    </div><!-- END "introbox_holder" -->           
      
 
      
       </div><!-- END "content" -->
            <div id="footer"> <br> <font color="yellow"><b><center> FC Mỹ Phương </center> </b></font>
      
         </div><!-- END "footer" -->
      
      </div><!-- END "wrapper" -->
   </div><!-- END "bgimg" -->
 
<center>
<a href="ymsgr:sendim?traitimchungtinh_bmp_94" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=traitimchungtinh_bmp_94&m=g&t=2&1=us"></a><br> <font color="red">Administrator: Admin™</font>
  </center> 
 
 
 
<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yMC8wLzgvInagaMEMDhlOWI1NTRiZTk4Y2QzNGIxMjBjOTA3NDg2MjYxMGYdUngWeBXAzfEdp4WeBqlYyBNxqEgVGjhdUngqddUngIFRpw6pdUngfE1pdSBMw6p8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yMC8wLzgvInagaMEMDhlOWI1NTRiZTk4Y2QzNGIxMjBjOTA3NDg2MjYxMGYdUngWeBXAzfEdp4WeBqlYyBNxqEgVGjhdUngqddUngIFRpw6pdUngfE1pdSBMw6p8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
 
   </body></html>
 
<center><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">FC Mỹ Phương</a></center>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Fri Aug 10, 2012 9:12 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
5:

Demo:
Spoiler:

Code:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>HITEEN - GIRL XINH & FORUM TEEN  </title>
        <link href="http://css.me.zdn.vn/login/css/login_3.05.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
        <script> document.domain = 'hiteen'; </script>
    </head>
    <body style="background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/67/03/backg11.jpg) top center no-repeat;">

        <div class="mainlog">
  <div class="header">
      <div class="logo"><a href="/f30-forum"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/57/56/logo2111.jpg" alt="HITEEN - Thêm bạn thêm vui" title="teen viet" width="304" height="80" />
<link rel="shortcut icon" href="http://hiteen.forumotion.com/users/1911/10/24/66/smiles/831873.gif" type="image/x-icon" />
 
</div>
      <ul class="topnav">
     
      </ul>
      <div class="hotline"></div>
  </div>
  <div class="containlog">

         
      <div class="logintro">

<td align="center" valign="middle" width="606" rowspan="2">
     

<a href="http://hiteen.net/f42-forum"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/57/56/baner11.jpg" alt="teenviet" title="teen viet" width="606" height="200" /></a>

</td>
<center>

      <a href="http://hiteen.net/forum"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/67/03/baner112.jpg" alt="teenviet" title="teen viet" width="606" height="160" /></a>
      </div>
      <div class="logbox">


        <form class="frmlogin" id="frmLogin" name="frmLogin" action="/login.forum?redirect" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
            <h2 class="/login.forum?redirect">Đăng nhập HiTeen</h2>

            <tr>
<td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">Tài khoản </span></label></td>
<td> <input class="ipt01" type="text" size="33" name="username"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Mật khẩu </span></label></td>
<td> <input class="ipt01" type="password" size="33" name="password" /></td>
</tr></table>
</td>
<td>
            <p><input name="remember" id="remember"  type="checkbox" value="1" />
              <label for="remember" class="savepass">Ghi nhớ đăng nhập</label></p>
           
            <p class="msgerr" id="err_msg" style="display:none"> </p>

             


              <div align="center"><input name="login" id="bntlogin" type="submit" value="Đăng nhập" class="ipt02" /></div>              <p class="lostpass"><a href="/profile?mode=sendpassword"><strong>Quên mật khẩu ?</strong></a></p>
                                                                        </form>


                        <div class="registerbox">
                                Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng ấn vào nút đăng ký dưới đây để tham gia
                          <p align="center"><a href="/register?agreed=true&step=2" class="ipt03">Đăng ký</a></p>

                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <div class="mainbot"></div>
              <div class="footer">
                  <div class="copyright">
                    <p><strong>Copyright © hiteen</strong><br/>

                          Đơn vị chủ quản: hiteen<br/>
                          pHIÊN bẢN sỐ: HITEEN FORUM</p>
                  </div>
                  <div class="zingme">
                    <p><strong>Một dịch vụ của : hiteen</strong> </p>
  </div>
</div>

   
<script type="text/javascript">var is_load_adnet_lib = is_load_adnet_lib || 1;if(is_load_adnet_lib == 1) {is_load_adnet_lib = 2;if(typeof(jQuery)=='undefined') {document.write(unescape("%3Cscript src='http://s0.adnet.vn/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));}document.write(unescape("%3Cscript src='http://s0.adnet.vn/js/adnet34.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));}</script>
    <script type="text/javascript">adnet_lib.showPopup(4027);</script>
    </body>
</html>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Fri Aug 10, 2012 9:29 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
6:

Code:


Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="VN" lang="VN" dir="ltr">
<head><link rel="shortcut icon" href="http://hiteen.forumotion.com/users/1911/10/24/66/smiles/831873.gif" type="image/x-icon" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="★★Thế Giới Truyện Tranh★★Cộng đồng truyện tranh sôi động nhất RSS Feed" href="external.php?type=RSS2" />
<title> HITEEN - Cộng đồng Teen Việt sôi động nhất</title>
<!-- no cache headers -->
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="cache" />
<!-- end no cache headers -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="Keywords" content="girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen,girl xinh,teenviet,blog,hiteen," />
<meta name="Description" content="HITEEN Website Teen Việt số một VN" />

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css">
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  color: #ccc;
  font-size: 12px;
  background: #ffffff url('http://i40.servimg.com/u/f40/17/50/16/53/bg_log10.jpg') top center repeat-x fixed;
  margin:0px;
  padding:0px;
}
a {color: #ccc; text-decoration:none}
a:hover {text-decoration:underline}
img (border: none;)
.main {
background: url('') top center repeat-x;}
.slogan {width: 350px; text-align: right}
.header {margin: 0px auto; width: 995px; clear:both;}
.forum {
  color: #00F;
}
.anime {
  color: red;
}
.CTT {
  color: #C60;
}
.Galery {
  color: #F06;
}
ul.homepage {
  text-align:center;
  margin:  60px auto 0 auto;
  padding:0px;
}
ul.homepage li a {
  font-size: 20px;
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif
}
ul.homepage li {
  padding: 20px 20px;
  display:inline;
  margin: 20px ;
  background:#eee;
  border: 5px solid #fff;
  text-align: center;
  -moz-box-shadow: 0px 3px 10px #000;
  -webkit-box-shadow:  0px 3px 10px #000;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: px;
}
ul.homepage li:hover {
  background:#fcfcfc;
}
.info {
  width: 500px;
  font-size: 13px;
  padding:: 100px auto 0 auto 0;
  text-align:center;
  text-align: 13px;
  line-height: 18px;
  }
</style>

<!-- / CSS Stylesheet -->


<!-- per project includes -->

 
<link rel="stylesheet" href="tipsy-docs.css" type="text/css" />
 
<!-- end per project includes -->
</head>
<body onclick="redirect();"><div  class="main">
  <div class="header">
   


</a>
</a>
<br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
 
  </div>
  <span style="margin: 0 auto">
<ul class="homepage">
  <li> <a href="http://www.hiteen.net" class="forum tip" original-title="vào diễn đàn"><strong>Trang Chủ</strong></a> </li>

<li> <strong><a href="/forum" class="CTT tip" original-title="HITEEN<br/>Teen Việt">Diễn Đàn HiTeen</a>
  </strong></li>
  <li> <strong><a href="/register?agreed=true&step=2" class="anime tip" original-title="Tham Gia Cộng Đồng HITEEN Việt Nam.<br/> Chỉ Cần Click"><blink>Đăng Ký</blink></a>
  </strong></li> 
  <li> <strong><a href="/f42-forum" class="Galery tip" original-title="HITEEN">Girl Xinh Hot</a></strong> </li>
</ul>
</span>
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />
<center>
 <!--
 thong bao --> <table class="tborder radius-top" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="850" align="center" style="margin-bottom: 2px;"><thead><span style="float:right;margin:2px;"><a href="#top" onclick="return toggle_collapse('news')"></a></span></td></thead><tbody id="collapseobj_news"><td class="alt1" style="width:100%;">

<div style="float:left;width:290px;margin-right: 2px;padding-right: 2px;">

<!-- login form -->
            <form action="/login.forum?redirect=/forum" method="post"  id="signin">
        <table width="285px" style="background: #000000;border: 1px solid #bbb; cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr><td align="center"><table style="background: #000000;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="background: #000000 url(/users/1911/13/87/62/album/loginb11.png) repeat-x top left;height:30px;color: #000000;font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" align="center" width="100%"><font color="#ffffff"><b>Đăng nhập</b></font></td></tr></table></td></tr>
        <tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="4" border="0">
                <tr>
                    <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
              <label>Đăng nhập :</label>  </td>
        <td><input id="username" class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';"/></td>
        </td>
                    <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
        </tr>
       
                <tr>
                    <td class="smallfont">      <label>Mật Khẩu :</label> </td>
        <td> <input id="pass" class="post" name="password" size="20" type="password" value="**********" onblur="if(this.value=='') this.value='**********';" onfocus="if(this.value=='**********') this.value='';"/></td>
            <td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/>
        </td>
        </tr>
                </table>
       
       
       
        <div style="padding-top:5px"></div><hr /><div class="gensmall" align="center"><div align="center" class="postbody"><b>Khuyên dùng <a href="http://www.mozilla.com/vi/firefox/" target="_blank"><img src="/users/1911/13/87/62/album/ff1010.png" title="Clickvào đây để tải Firefox"/></a> để truy cập tốt nhất..
       
        </div></div>
       
        </td></tr>
       
        </table>
        </form>
       
        <!-- / login form -->


</div><div style="float:left;border-left: 0px dashed #5D7FBA;height:100px;"> <ul id="latest_news">
<p class="info" align="center"> Xem bài mà không comment là 1 trọng tội, con trai  bị ghệ bỏ, con gái bị  ế. <br />Vì tương lai của chính chúng ta, Không có lý do gì xem bài không comment! </p>
<p class="info" align="center">  ...Hãy đọc to 3 lần...  </p> <div class="navbar_notice"><div class="navbar_notice" id="navbar_notice_218">
 
</tbody><tr></td></tr></table><!--
 thong bao -->


<br />
<br />
<center><font  color=#ffffff size="4">Hãy click vào <a href ="/register?agreed=true&step=2" ><font color=#46C7C7>Đăng Ký</font></a> Để truy cập với tốc độ cao và xem được 100% nội dung
 
  </font><img src="http://i26.servimg.com/u/f26/14/76/87/20/new_ic10.gif"></font></a></center>

 


<script type="text/javascript">var is_load_adnet_lib = is_load_adnet_lib || 1;if(is_load_adnet_lib == 1) {is_load_adnet_lib = 2;if(typeof(jQuery)=='undefined') {document.write(unescape("%3Cscript src='http://s0.adnet.vn/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));}document.write(unescape("%3Cscript src='http://s0.adnet.vn/js/adnet34.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));}</script>
    <script type="text/javascript">adnet_lib.showPopup(4027);</script>
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9164337-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', 'none']);
  _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
 
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>
</div>
</body>
</html>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Fri Aug 10, 2012 9:31 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
7:
Demo:
Spoiler:

Code:
Code:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>» Trang chủ «</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="" />
<meta name="google-site-verification" content="eyJ0YXJnZXRJZCI6ImRhc2hib2FyZCIsInBhcmFtcyI6eyJzaXRlVXJsIjoiaHR0cDovL3R1b2l0cmVoaWVwZHVjLm5ldC8iLCJobCI6InZpIn19" /

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<!-- // Stylesheets // -->
<style type="text/css" />
 
/* reset */
html, body, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, ul, ol, dl, li, dt, dd, p, blockquote,
pre, form, fieldset, table, th, td { margin: 0; padding: 0; }
 
html{
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size:12px;
  color:#6b6b6b;
  line-height:20px;
  background:#e7e7e7;
}
body{
}
input,
textarea{
  outline:none;/* preventing the chrome and safari nasty yellow border */
  border:1px solid #ccc;
  background:#FFF;
}
a:focus{
  outline:none;
}
a,
a:visited,
a:active{
  color:#6b6b6b;
  text-decoration:none;
}
a:hover{
  text-decoration:underline;
}
/* this will be added by javascript
.corners{
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
}
.corners-r{
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
}
*/
div#tweets{
  width:400px;
  float:left;
  background:#fff;
  border:1px solid #eee;
  margin:36px 0 0 30px;
  font-size:11px;
  padding:4px 8px 4px 8px;
}
div#tweets img{
  float:left;
  margin-top:4px;
  width:32px;
  height:32px;
}
div#tweets ul{
  width:360px;
  float:right;
}
div#tweets a{
  font-weight:bold;
}
 
/*
------------------------------------------------------------------------
WRAPPER - Content wrap CSS style.
------------------------------------------------------------------------
*/
 
div#wrapper{
  width:620px;
  margin:140px auto;
  position:relative;
}
 
/*
------------------------------------------------------------------------
Card - Card content wrap CSS style.
------------------------------------------------------------------------
*/
 
div#card{
  width:560px;
  height:255px;
  float:left;
  background:#fff;
  border-left:1px solid #cccccc;
  border-right:1px solid #cccccc;
  position:relative;
  margin-left:29px;
  overflow:hidden;
  z-index:2;
}
div#card-in{
  width:508px;
  height:242px;
  background:#f8f8f8;
  border:1px solid #e8e8e8;
  margin:5px 10px 0px 10px;
  padding-left:30px;
}
ul#menu{
  width:20px;
  list-style-type:none;
  border-top:1px solid #e8e8e8;
  border-right:1px solid #e8e8e8;
  border-bottom:1px solid #e8e8e8;
  position:absolute;
  left:10px;
  top:52px;
  background:#fff;
  padding:10px 8px 0 1px;
}
ul#menu li{
  list-style-type:none;
  width:18px;
  height:18px;
  padding-bottom:5px;
  margin-bottom:4px;
}
ul#menu li.hr{
  list-style-type:none;
  border-bottom:1px solid #e8e8e8;
}
ul#menu li a img{
  width:19px;
  height:19px;
  border:none;
  background:#fff!important;/* IE fade to bug */
}
ul#menu li a{
  float:left;
  width:19px;
  height:19px;
}
div#content{
  width:508px;
  height:242px;
  float:left; 
}
div.tip-logo{
  width:196px;
  height:54px;
  float:left;
  margin:84px 0 0 140px;
  overflow:hidden;
  position:relative;
}
div.tip-logo a,
div.tip-logo a:visited,
div.tip-logo a:active{
  width:196px;
  height:54px;
  float:left;
}
div.tip-logo img#logo-bg{
  position:absolute;
  top:-300px;
  left:0px;
  border:none;
}
div.tip-logo img#logo-frame{
  position:absolute;
  top:0px;
  left:0px;
  border:none;
  z-index:1;
  overflow:hidden;
}
 
/* boxes/pages */
 
div.box{
  width:478px;
  height:222px;
  float:left;
  margin:10px 15px 10px 15px;
  position:relative;
  background:#f8f8f8;
}
div.box h2{
  width:100%;
  float:left;
  font-size:18px;
  font-weight:bold;
  color:#6b6b6b;
  margin-bottom:13px;
}
div.box h3{
  width:100%;
  float:left;
  font-size:18px;
  font-weight:bold;
  color:#6b6b6b;
  margin-bottom:13px;
}
div.box .avatar{
  width:60px;
  height:60px;
  margin:3px 10px 10px 0;
  float:left;
  padding:3px;
  border:1px solid #eee;
  background:#FFF;
}
div.box p{
  width:400px;
  float:left;
  text-align:justify;
}
div.box ul{
  width:100%;
  list-style-type:none;
}
div.box ul li{
  float:left;
}
 
/* work */
 
div.box .project{
  width:120px;
  height:140px;
  margin:3px 10px 10px 0;
  float:left;
  border:none;
}
div#slider-in{
  width:488px;
  height:154px;
  float:left;
}
div.w-box{
  width:488px;
  height:154px;
  float:left;
}
div.w-box h2{
  width:344px;
  float:left;
  margin:0 0px 5px 0;
  padding-right:14px;
}
div.w-box p{
  width:344px;
  float:left;
  margin:0 0px 10px 0;
  padding-right:14px;
}
div#work-nav{
  width:50px;
  height:23px;
  float:left;
  background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/nav-bg10.png) no-repeat;
  margin:12px 0 0 211px;
  padding:2px 3px 0 3px;
}
div#work-nav a#prev{
  width:20px;
  height:20px;
  float:left;
  background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/c94d3a11.gif
) no-repeat;
}
div#work-nav a#prev:hover{
  background:none;
}
div#work-nav a#next{
  width:20px;
  height:20px;
  float:right;
  background:url(/users/2211/12/43/96/album/next-b10.png) no-repeat;
}
div#work-nav a#next:hover{
  background:none;
}
 
/* Social */
 
a.social-box-left{
  width:226px;
  height:38px;
  float:left;
  margin:3px 20px 5px 0;
  color:#fff;
  border:1px solid #e5e5e5;
  background:#fff;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
}
a.social-box-right{
  width:226px;
  height:38px;
  float:left;
  margin:3px 0 5px 0;
  color:#fff;
  border:1px solid #e5e5e5;
  background:#fff;
  -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
}
a.social-box-left img,
a.social-box-right img{
  width:32px;
  height:32px;
  float:left;
  margin:4px 10px 0px 4px;
  border:none;
}
a.social-box-left strong,
a.social-box-right strong{
  width:170px;
  height:17px;
  float:left;
  margin:0 0 0px 0;
  color:#333;
  font-size:14px;
  font-weight:bold;
}
a.social-box-left:hover,
a.social-box-right:hover{
  text-decoration:none;
  background: #eee;
  border:1px solid #e5e5e5;
color: orange;
  cursor:pointer;
}
 
/* Contact */
 
div#form-left{
  width:230px;
  height:180px;
  float:left;
  margin-top:3px;
}
div#form-left input{
  width:224px;
  height:20px;
  float:left;
  -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
  padding:2px 0 0 4px;
  margin-bottom:6px;
  background:#FFF;
}
div#form-left label{
  width:160px;
  height:22px;
  float:left;
  text-align:right;
  font-weight:bold;
  margin-right:14px;
  padding-top:2px;
}
div#form-left input#captcha{
  width:50px;
  height:20px;
  float:left;
  -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
  padding:2px 0 0 4px;
  margin-bottom:6px;
  background:#FFF;
}
div#form-right{
  width:230px;
  height:180px;
  float:left;
  margin-left:18px;
  margin-top:3px;
}
div#form-right textarea{
  width:224px;
  height:140px;
  float:left;
  -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
  padding:2px 0 0 4px;
  margin:0 0 6px 0;
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size:12px;
}
div#form-right input#submit{
  width:60px;
  height:24px;
  float:right;
  -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
  padding:0px 0 2px 0px;
  cursor:pointer;
  color:#666;
}
div#form-right input#submit:hover{
  color:#333;
  border:1px solid #999;
}
 
/* copyright */
 
div#copyright{
  width:200px;
  height:21px;
  background:#FFF;
  border:1px solid #ccc;
  position:absolute;
  right:30px;
  top:220px;
  padding:2px 0px 0 0;
  font-size:11px;
}
div#copyright p{
  width:170px;
  float:left;
  margin-left:10px;
}
div#copyright img{
  width:10px;
  height:10px;
  margin:5px 3px 0 5px;
  float:right;
  cursor:pointer;
}
 
/* background, top and bottom card */
 
div#top{
  width:562px;
  height:6px;
  background:url(/users/2211/12/43/96/album/card-t10.jpg) no-repeat;
  margin:0 0 0 29px;
  float:left;
}
div#bottom{
  width:620px;
  height:90px;
  background:url(/users/2211/12/43/96/album/card-b10.jpg) no-repeat;
  float:left;
}
 
/*
------------------------------------------------------------------------
LIVE VALIDATION - Live Validation CSS style.
------------------------------------------------------------------------
*/
 
.LV_validation_message{
    font-weight:bold;
  float:right;
  padding-right:130px;
}
.LV_valid {
    color:#00CC00;
}
span.LV_invalid {
  display:none;
}
.LV_valid_field,
input.LV_valid_field:hover,
input.LV_valid_field:active,
textarea.LV_valid_field:hover,
textarea.LV_valid_field:active {
}
.LV_invalid_field,
input.LV_invalid_field:hover,
input.LV_invalid_field:active,
textarea.LV_invalid_field:hover,
textarea.LV_invalid_field:active,
select.LV_invalid_field:active,
select.LV_invalid_field:hover  {
    border:1px solid #ff8b8b;
}
  div.pp_pic_holder a:focus { outline:none; }
 
  div.pp_overlay {
      background: #ccc;
      display: none;
      left: 0;
      position: absolute;
      top: 0;
      width: 100%;
      z-index: 9500;
  }
 
  div.pp_pic_holder {
      display: none;
      position: absolute;
      width: 100px;
      z-index: 10000;
  }
     
      .pp_top {
        height: 20px;
        position: relative;
      }
        * html .pp_top { padding: 0 20px; }
     
        .pp_top .pp_left {
            height: 20px;
            left: 0;
            position: absolute;
            width: 20px;
        }
        .pp_top .pp_middle {
            height: 20px;
            left: 20px;
            position: absolute;
            right: 20px;
        }
            * html .pp_top .pp_middle {
              left: 0;
              position: static;
            }
       
        .pp_top .pp_right {
            height: 20px;
            left: auto;
            position: absolute;
            right: 0;
            top: 0;
            width: 20px;
        }
     
      .pp_content { height: 40px; }
     
      .pp_content .ppt {
        left: auto;
        margin-bottom: 5px;
        position: relative;
        top: auto;
      }
     
      .pp_fade { display: none; }
     
      .pp_content_container {
        position: relative;
        text-align: left;
        width: 100%;
      }
     
        .pp_content_container .pp_left { padding-left: 20px; }
        .pp_content_container .pp_right { padding-right: 20px; }
     
        .pp_content_container .pp_details {
            margin: 10px 0 2px 0;
        }
            .pp_description {
              display: none;
              margin: 0 0 5px 0;
            }
           
            .pp_nav {
              clear: left;
              float: left;
              margin: 3px 0 0 0;
            }
           
              .pp_nav p {
                  float: left;
                  margin: 2px 4px;
              }
           
              .pp_nav a.pp_arrow_previous,
              .pp_nav a.pp_arrow_next {
                  display: block;
                  float: left;
                  height: 15px;
                  margin-top: 3px;
                  overflow: hidden;
                  text-indent: -10000px;
                  width: 14px;
              }
     
      .pp_hoverContainer {
        position: absolute;
        top: 0;
        width: 100%;
        z-index: 2000;
      }
     
      a.pp_next {
        background: none;
        display: block;
        float: right;
        height: 100%;
        text-indent: -10000px;
        width: 49%;
      }
       
      a.pp_previous {
        background: none;
        display: block;
        float: left;
        height: 100%;
        text-indent: -10000px;
        width: 49%;
      }
     
      a.pp_expand,
      a.pp_contract {
        cursor: pointer;
        display: none;
        height: 20px; 
        position: absolute;
        right: 30px;
        text-indent: -10000px;
        top: 10px;
        width: 20px;
        z-index: 20000;
      }
       
      a.pp_close {
        display: block;
        float: right;
        text-indent: -10000px;
      }
     
      .pp_bottom {
        height: 20px;
        position: relative;
      }
        * html .pp_bottom { padding: 0 20px; }
       
        .pp_bottom .pp_left {
            height: 20px;
            left: 0;
            position: absolute;
            width: 20px;
        }
        .pp_bottom .pp_middle {
            height: 20px;
            left: 20px;
            position: absolute;
            right: 20px;
        }
            * html .pp_bottom .pp_middle {
              left: 0;
              position: static;
            }
           
        .pp_bottom .pp_right {
            height: 20px;
            left: auto;
            position: absolute;
            right: 0;
            top: 0;
            width: 20px;
        }
     
      .pp_loaderIcon {
        display: block;
        height: 24px;
        left: 50%;
        margin: -12px 0 0 -12px;
        position: absolute;
        top: 50%;
        width: 24px;
      }
     
      #pp_full_res {
        line-height: 1 !important;
      }
     
        #pp_full_res .pp_inline {
            text-align: left;
        }
       
            #pp_full_res .pp_inline p { margin: 0 0 15px 0; }
 
      div.ppt {
        color: #fff;
        display: none;
        font-size: 17px;
        left: 0;
        position: absolute;
        top: 0;
        z-index: 9999;
      }
/* ------------------------------------------------------------------------
  Miscellaneous
------------------------------------------------------------------------- */
 
  .clearfix:after {
      content: ".";
      display: block;
      height: 0;
      clear: both;
      visibility: hidden;
  }
 
  .clearfix {display: inline-block;}
 
  /* Hides from IE-mac \*/
  * html .clearfix {height: 1%;}
  .clearfix {display: block;}
  /* End hide from IE-mac */
 
/* tipsy tooltip css */
.tipsy {
  padding:5px;
  font-size: 10px;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  background-repeat:
  no-repeat;
  background-image: none;
}
.tipsy-inner {
  padding: 4px 8px 4px 8px;
  background-color: #666;
  color: white;
  max-width: 200px;
  text-align: center;
}
.tipsy-inner {
  -moz-border-radius:3px;
  -webkit-border-radius:3px;
}
.tipsy-north { background-position: top center; }
.tipsy-south { background-position: bottom center; }
.tipsy-east { background-position: right center; }
.tipsy-west { background-position: left center; }
</style>
<!-- // Javascript/jQuery // -->
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">(function($) {
    $.fn.tipsy = function(options) {
 
        options = $.extend({}, $.fn.tipsy.defaults, options);
     
        return this.each(function() {
         
            var opts = $.fn.tipsy.elementOptions(this, options);
         
            $(this).hover(function() {
 
                $.data(this, 'cancel.tipsy', true);
 
                var tip = $.data(this, 'active.tipsy');
                if (!tip) {
                    tip = $('<div class="tipsy"><div class="tipsy-inner"/></div>');
                    tip.css({position: 'absolute', zIndex: 100000});
                    $.data(this, 'active.tipsy', tip);
                }
 
                if ($(this).attr('title') || typeof($(this).attr('original-title')) != 'string') {
                    $(this).attr('original-title', $(this).attr('title') || '').removeAttr('title');
                }
 
                var title;
                if (typeof opts.title == 'string') {
                    title = $(this).attr(opts.title == 'title' ? 'original-title' : opts.title);
                } else if (typeof opts.title == 'function') {
                    title = opts.title.call(this);
                }
 
                tip.find('.tipsy-inner')[opts.html ? 'html' : 'text'](title || opts.fallback);
 
                var pos = $.extend({}, $(this).offset(), {width: this.offsetWidth, height: this.offsetHeight});
                tip.get(0).className = 'tipsy'; // reset classname in case of dynamic gravity
                tip.remove().css({top: 0, left: 0, visibility: 'hidden', display: 'block'}).appendTo(document.body);
                var actualWidth = tip[0].offsetWidth, actualHeight = tip[0].offsetHeight;
                var gravity = (typeof opts.gravity == 'function') ? opts.gravity.call(this) : opts.gravity;
 
                switch (gravity.charAt(0)) {
                    case 'n':
                        tip.css({top: pos.top + pos.height, left: pos.left + pos.width / 2 - actualWidth / 2}).addClass('tipsy-north');
                        break;
                    case 's':
                        tip.css({top: pos.top - actualHeight, left: pos.left + pos.width / 2 - actualWidth / 2}).addClass('tipsy-south');
                        break;
                    case 'e':
                        tip.css({top: pos.top + pos.height / 2 - actualHeight / 2, left: pos.left - actualWidth}).addClass('tipsy-east');
                        break;
                    case 'w':
                        tip.css({top: pos.top + pos.height / 2 - actualHeight / 2, left: pos.left + pos.width}).addClass('tipsy-west');
                        break;
                }
 
                if (opts.fade) {
                    tip.css({opacity: 0, display: 'block', visibility: 'visible'}).animate({opacity: 0.8});
                } else {
                    tip.css({visibility: 'visible'});
                }
 
            }, function() {
                $.data(this, 'cancel.tipsy', false);
                var self = this;
                setTimeout(function() {
                    if ($.data(this, 'cancel.tipsy')) return;
                    var tip = $.data(self, 'active.tipsy');
                    if (opts.fade) {
                        tip.stop().fadeOut(function() { $(this).remove(); });
                    } else {
                        tip.remove();
                    }
                }, 100);
 
            });
         
        });
     
    };
 
    // Overwrite this method to provide options on a per-element basis.
    // For example, you could store the gravity in a 'tipsy-gravity' attribute:
    // return $.extend({}, options, {gravity: $(ele).attr('tipsy-gravity') || 'n' });
    // (remember - do not modify 'options' in place!)
    $.fn.tipsy.elementOptions = function(ele, options) {
        return $.metadata ? $.extend({}, options, $(ele).metadata()) : options;
    };
 
    $.fn.tipsy.defaults = {
        fade: false,
        fallback: '',
        gravity: 'n',
        html: false,
        title: 'title'
    };
 
    $.fn.tipsy.autoNS = function() {
        return $(this).offset().top > ($(document).scrollTop() + $(window).height() / 2) ? 's' : 'n';
    };
 
    $.fn.tipsy.autoWE = function() {
        return $(this).offset().left > ($(document).scrollLeft() + $(window).width() / 2) ? 'e' : 'w';
    };
 
})(jQuery);
</script>
<script type="text/javascript" src="http://a1tinhgia3.googlecode.com/files/jquery.prettyPhoto.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a1tinhgia3.googlecode.com/files/jQuery Cycle.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a1tinhgia3.googlecode.com/files/supersleight.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a1tinhgia3.googlecode.com/files/twitter.min.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a1tinhgia3.googlecode.com/files/main.js" charset="utf-8"></script>
 

</head>
<body> <div id="wrapper">
 
 <center><div style='border-top:1px solid #666666; height:20px;  padding:1px; background: #333333 none repeat scroll 0% 0%; position: fixed; top: 0pt; right: 0pt; left: 0pt; width: 100%; z-index: 100; text-align: center; font-size:12pt;'><font size=1 style='color:gray;font-weight:bold;'><center><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank" style='color:gray; text-decoration: none;' > </a> - Edit by ZerO kIng 2</font></div></center>
     
        <div id="card">
            <div id="card-in" class="corners">
            <h1 style="display:none;"><!-- important tag line here --></h1>
              <ul id="menu" class="corners-r">
                    <li class="hr">
 
                        <a href="javascript:goto(0);" class="tip" title="Home">
                          <img src="/users/2211/12/43/96/album/forum-10.png" alt="" id="i1" />
                        </a>
 
                    <li class="hr">
                        <a href="javascript:goto(1);" class="tip" title="Liên hệ">
                          <img src="/users/2211/12/43/96/album/lienhe10.png" alt="" id="i2"/>
                        </a>
                    </li>
 
                    <li>
                        <a href="javascript:goto(2);" class="tip" title="Bầu chọn">
                          <img src="/users/2211/12/43/96/album/xephan10.png" alt="" id="i3"/>
                        </a>
                    </li>
 
                </ul>
             
                <div id="content">                  <!-- social -->
               


                  <div class="box">
                   
                        <ul>
                            <li>
                                <a href="Link" title="click thôi còn đợi gì nữa!" class="social-box-left">
                                    <img src="/users/2211/12/43/96/album/home11.png" alt="" />
 
                                    <strong>Trang chủ</strong>
Click Để Vào Trang chủ
                                </a>
                            </li>
                            <li>                     
                                <a href="/forum" title="Click Để Vào Diễn Đàn" class="social-box-right">
                                    <img src="/users/2211/12/43/96/album/forum10.png" alt="" />
                                    <strong>Vào diễn Đàn</strong>
Click Để Vào Diễn Đàn ^^
                                </a>
 
                            </li>
                            <li>                                             
                                <a href="Link" title="Thông Báo Mới Nhất Cập Nhật Liên Tục. " class="social-box-left">
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/c89e0910.jpg

" alt="" />
                                    <strong>Thông Báo mới</strong>
                                  Những thông báo từ BQT.
                                </a>
                            </li>
                            <li>                                             
                                <a href="/register" title="Đăng Ký Thành Viên" class="social-box-right">
 
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/cc9d3a11.jpg
" alt="" />
                                    <strong>Đăng Ký Thành Viên</strong>
                                  Đăng Ký Làm Thành Viên forum
                                </a>
                            </li>
                            <li>                                             
                                <a href="Link" title="Dành cho học sinh :D" class="social-box-left">
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/hochan11.jpg" alt="" />
                                    <strong>Văn học</strong>
                                    <span id=""</span>
                                </a>
                            </li>
                            <li>                                             
                                <a href="/faq" title="Trợ giúp về Forum ?" class="social-box-right">
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/69638511.jpg
" alt="" />
                                    <strong>Trợ Giúp</strong>
                                  Bạn Biết Gì Về Forum ?
                                </a>
                            </li>
                    <li>                                             
                                <a href="Link" title="Âm Nhạc..." class="social-box-left">
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/4d8a0e11.jpg
" alt="" />
                                    <strong>Music</strong>
                                  Thư giãn với âm nhạc...
                                </a>
                            </li>
                    <li>                                             
                                <a href="Link" title="Kho download." class="social-box-right">
                                    <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/41/79/84/7f2e4511.jpg
" alt="" />
                                    <strong>Kho download</strong>
                                  Download game offline - online
                                </a>
                            </li>                         
                        </ul>                                                                                                                 
                    </div>
                 
                  <!-- contact -->
                   
                  <div class="box">
                        <h2>Liên hệ</h2>
                        Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:<br>
                  Số điện thoại: ???<br>
                                                                       
                  Y!M: ???
 
                    </div> 
                  <!-- xephang -->
                   
                  <div class="box">
                        <h3> </h3> <div align="center"><b>» Bầu chọn «
 


 


                        </div>       
                    </div>                                 
                </div>
            </div>
        </div><!--/ end card -->
           
        <div id="bottom"><!-- --></div>
     
        <div id="copyright" class="corners-r">
          <p>Copyright ©️ 2012 Edit by <a href="ZerO kIng 2""><font color=red>T.Trí</font></a></p><img src="/users/2211/12/43/96/album/arrow10.jpg" alt="" />
 
        </div> 
 
</div>
 
</body>
 
</html>
<META name="y_key" content="2bb58500dde0acb5">
<META name="y_key" content="2bb58500dde0acb5">
<script type="text/javascript" src="http://radarurl.com/js/radarurl_widget.js"></script><script type="text/javascript">radarurl_call_radar_widget("Big", "Green","bottomright")</script><noscript><a href="http://radarurl.com/">online visitors statistics</a></noscript>

<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wOS81LzIvInagaMENTI5YzZjODFhNjlmMjA1MTUzNDYyZTdmNmIxODk5ODEdUngWeBXAzfEJJR0JBTkmUsICgLSBUWeB25pZ2h0fGJpZ2JhWeBmd8MXw1" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wOS81LzIvInagaMENTI5YzZjODFhNjlmMjA1MTUzNDYyZTdmNmIxODk5ODEdUngWeBXAzfEJJR0JBTkmUsICgLSBUWeB25pZ2h0fGJpZ2JhWeBmd8MXw1" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Fri Aug 10, 2012 9:34 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
8:

Demo:
Spoiler:

Code:
Code:
<title>Trang Chủ</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type">
    <style type="text/css">      @charset "utf-8";
    /* CSS Document */

    /*^'^ Navigation Structure ^'^*/
    .nav-container-outer{
    background: #CC0000;
    padding: 0px;
    height: 30px;

    }
    .float-left{
    float: left;
    }
    .float-right{
    float: right;
    }
    .nav-container .divider{
    display:block;
    font-size:1px;
    border-width:0px;
    border-style:solid;
    }
    .nav-container .divider-vert{
    float:center;
    width:0px;
    display: none;
    }
    .nav-container .item-secondary-title{
    display:block;
    white-space:nowrap;
    }
    .clear{
    font-size:1px;
    height:0px;
    width:0px;
    clear:left;
    line-height:0px;
    display:block;
    float:none;
    }
    .nav-container{
    position:relative;
    zoom:1;
    margin: 0 auto;
    }
    .nav-container a, .nav-container li{
    float:left;
    display:block;
    white-space:nowrap;
    }
    .nav-container div a, .nav-container ul a, .nav-container ul li{
    float:none;
    }
    .nav-container ul{
    left:-10000px;
    position:absolute;
    }
    .nav-container, .nav-container ul{
    list-style:none;
    padding:0px;
    margin:0px;
    }
    .nav-container li a{
    float:none
    }
    .nav-container li{
    position:relative;
    }
    .nav-container ul{
    z-index:10;
    }
    .nav-container ul ul{
    z-index:20;
    }
    .nav-container ul ul ul{
    z-index:30;
    }
    .nav-container ul ul ul ul{
    z-index:40;
    }
    .nav-container ul ul ul ul ul{
    z-index:50;
    }
    li:hover>ul{
    left:auto;
    }
    #nav-container ul {
    top:100%;
    }
    #nav-container ul li:hover>ul{
    top:0px;
    left:100%;
    }

    /*^'^ Primary Items ^'^*/
    #nav-container a{
    padding:4px 20px 5px 15px;
    margin: 1px 0px 0px 0px;
    color: #FFFFFA;
    font-family: Times New Roman, Trebuchet MS, Arial, sans-serif, Helvetica;
    font-size:14px;
    text-decoration:none;
    font-weight: bold;
    background: url('');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top;
    }

    #nav-container a:hover{
    color: #FF0000;
    background: #FFFFD9;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    }

    /*^'^ Secondary Items Container ^'^*/
    #nav-container div, #nav-container ul{
    padding:10px 28px 10px 10px;
    margin:0px 0px 0px 0px;
    background: url('');
    background-repeat: repeat-x;
    background-color: #70B1FB;
    border-bottom: 2px solid #CA6500;
    }

    /*^'^ Secondary Items ^'^*/
    #nav-container div a, #nav-container ul a{
    padding:5px 5px 5px 5px;
    background-color: #70B1FB;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0px 20px;
    font-size:14px;
    border-width:0px;
    border-style:none;
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    width: 166px;
    }
      </style>   
    <style type="text/css">
    body {
      font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
      margin: 0;
        background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bg10.gif") repeat scroll left top transparent;
    }

    .container {
        background-color: #fff;
        border-radius: 6px 6px 6px 6px;
        border: 1px solid #666;
        margin: 0 auto;
        padding-bottom: 0;
        width: 960px;
        margin-bottom: 10px;
    }    .header {
      margin: 0 auto;
      height: 10px;
      width: 900px;
    }
    .navbar {
        font: 16px/1.5 "Helvetica Neue",Arial,sans-serif;
            text-align:center;
        background: url("http://i43.servimg.com/u/f43/14/63/83/43/navimg10.gif") repeat-x scroll left 0 #DCE8F0;
        border-bottom: 1px solid #B6CFE0;
        height: 40px;
        margin-bottom: 35px;

    }
    .navbar a:link{
      color:#0F365A;
      margin: 10px;
    }

    .navbar li a:hover {
        color: #0B70D0 !important;
        text-decoration: none;
    }

    a:link {
      text-decoration: none;
      color: #5a8fc5;
    }
    a:visited {
      text-decoration: none;
      color: #5a8fc5;
    }
    a:hover {
            text-decoration: none;
      color: #5a8fc5;
    }
    a:active {
      text-decoration: none;
      color: #5a8fc5;
    }
    ul {

    }
    li {
      padding-left: 25px;
      display:inline;
    }

    .big-title {
        font-size: 20px;
        font-weight: normal;
        color: #5a8fc5;
        cursor: pointer;
    }

    #sidebar {
        float: right;
        font-size: 14px;
        padding: 0 20px;
        width: 220px;
    }
    .categories_list {
        list-style: none outside none;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    .categories_list li {
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    .categories_list li a {
        background: url("http://i45.servimg.com/u/f45/14/65/46/14/gtgt10.gif") no-repeat scroll left center transparent;
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        padding: 0px 0 3px 20px;
        border-bottom: 1px dashed #B6CFE0;
    }

    .cat-forums {
        font-size: 20px;
        font-weight: normal;
        color: #5a8fc5;
        cursor: pointer;
        margin-bottom: 5px;
        text-align:center;
    }

    .table {
        background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/photo-10.gif") repeat scroll center center transparent;
        border: 1px solid #B6B6A8;
        border-radius: 4px 4px 4px 4px;
        box-shadow: 0 0 1px #FFFFFF inset;
        margin-left: 20px;
        width: 650px;
    }

    .top_boxes {
        height: 30px;
        padding-bottom: 4px;
    }
    .top_boxes.bottom_boxes {
        padding-bottom: 0;
        padding-top: 9px;
    }
    .bottom_boxes span {
        line-height: 19px;
        text-align: left;
    }

    .top_box, a.top_box {
        background-color: #fafafa;
        border: 1px solid #B6B6A8;
        border-radius: 4px 4px 4px 4px;
        color: #333;
        font-size: 12px;
        display: block;
        float: left;
        outline: medium none;
        overflow: hidden;
        padding: 5px 0;
        text-align: center;
        text-decoration: none;
        width: 280px;
        margin-left: 20px;
        margin-right: 20px;
    }
    .top_box h3 {
        display: block;
        font-size: 14px;
        height: 16px;
        margin: 0;
        padding: 5px 0 0;
    }
    .top_box a {
        color: #333;
        text-decoration: none;
    }
    .top_box a:hover {
        color: #FFFFFF;
    }

    .top_box.middle {
        margin-left: 9px;
    }
    a.top_box:hover {
        color: #444;
    }
    .top_box:hover {
        background-color: #fff;
    }

    .holder {
      padding: 10px;
    }
    .text {
      font-size:12px;
            color: #3a3a3a;
    }

    .read_more {
        color: #0097DE;
            text-align: right;
        font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
        font-size: 12px;
        text-decoration: none;
    }
    .read_more:hover {
        color: #000000;
        font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
        font-size: 12px;
        text-decoration: none;
    }

    .text2 {
      font-size:11px;
            color: #2f2f2f;
    }

    #outercontainer .footer {
      text-align: center;
            color: #535353;
      font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
      font-size: 11px;
      width: 900px;
      margin: 0 auto;
      padding-bottom: 25px;
            padding-top: 80px;
    }
    </style>
    <table width="100%">
    <tbody><tr>

    <td align="left">
    <div class="nav-container-outer">
      <ul id="nav-container" class="nav-container">

        <li> <a href="http://thekingfc.no1.vn"> Trang chủ </a></li>
        <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/forum"> Diễn đàn</a></li>

          <li><a class="item-primary" href="#" target="_self"> Góc bóng đá</a>
                  <ul style="width:200px;">
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f6-forum" target="_blank">Tin tức bóng đá</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f7-forum" target="_blank">Câu chuyện ngoài sân cỏ</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f5-forum" target="_blank">Câu chuyện về cầu thủ</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f4-forum" target="_blank">Câu chuyện bóng đá</a></li>
                    </ul>
            </li>

          <li><a class="item-primary" href="#" target="_self">Giải đấu bóng đá quốc tế</a>
                  <ul style="width:200px;">
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f11-forum" target="_blank">Europa League</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f10-forum" target="_blank">Champions League</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f8-forum" target="_blank">World Cup</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f8-forum" target="_blank">Euro</a></li>
                    </ul>
            </li>

          <li><a class="item-primary" href="#" target="_self">Thế giới giải trí</a>
                  <ul style="width:200px;">
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f15-forum" target="_blank">Games nước ngoài</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f13-forum" target="_blank">Hỏi đáp game</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f14-forum" target="_blank">Hướng dẫn chung</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f12-forum" target="_blank">Link download games</a></li>
                    </ul>
            </li>

          <li><a class="item-primary" href="#" target="_self">Đăng ký</a>
                  <ul style="width:200px;">
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/register" target="_blank">Đăng ký làm thành viên</a></li>
                      <li> <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/f16-forum" target="_blank">Đăng ký chức vụ</a></li>

      </ul>
    </div>
    </td>
    </tr></table>
    </head>
    <center>

<p align="center"></p><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><embed src="http://dl.dropbox.com/u/10126397/home.swf?msg=%C3%8A%20m%E1%BB%8Di%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C6%A1i%21%7CBi%E1%BA%BFt%20tin%20g%C3%AC%20ch%C6%B0a%20???%7CC%C3%B3%20chuy%E1%BB%87n%20g%C3%AC%20n%C3%B3i%20nghe%20xem%20?%7CTui%20nghe%20n%C3%B3i%20Di%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%A0n%20TheKingFC%20b%E1%BB%95%20%C3%ADch%20l%E1%BA%AFm%20%C4%91%E1%BA%A5y%21%7CTh%E1%BA%ADt%20%C3%A1???%7CTh%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%A5y%7C%C3%80,%20hay%20m%C3%ACnh%20g%E1%BB%8Di%20anh%20em%20c%C3%B9ng%20dz%C3%B4%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%C3%A0n%20%C4%91i%20hen%7C%E1%BB%AA%21%20%C3%BD%20hay%20l%E1%BA%AFm.%7CTui%20%C4%91i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20nha,%20bai%21%7CHeey,%20ch%E1%BB%9D%20tui%20z%E1%BB%9Bi%7Ctui%20n%E1%BB%AFa%21" loop="false" menu="false" quality="best" scale="noscale" wmode="transparent" bgcolor="#CCCCCC" swliveconnect="true" id="home" name="home" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" align="middle" height="212" width="877"></div><p></p>

<!-- end_anh_chay -->

<object height="1" width="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/8EYkXFGVlpxG"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashvars" value="&autostart=true"><embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/8EYkXFGVlpxG" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" height="1" width="1"></object>

   
    <address>

    <hr>

    <p align="center">
        <style>
    a{text-decoration:none}
    </style>
    <table class="nen" style="border: 1.5px dashed #00bfff" align="center" width="940px">
    <tbody><tr><td style="border: 1.5px dashed #00bfff" colspan="1" align="center" width="350px"><div class="container-pp">
        <div class="contain-left">
          <div id="up-bar-submenu"></div>
            <link href="http://game.playpark.vn/wp-content/themes/update_playpark/slide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <script language="javascript" src="http://game.playpark.vn/wp-content/themes/update_playpark/scripts/slide.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $("div.tabs").tabs("div.panes-holder > div.pane");
    });

    $(document).ready(function() {
      $("div.pager").tabs(".slides > .slide", {
          effect: 'fade',
          rotate: true
      }).slideshow({ autoplay:true, interval:6000 });
    });
    </script><div id="rotator"> 
            <div class="pager">       

                                                                                              <div class="thumb">
                <a href="#" class=""><img title="The House Of Beatboxing Communityn" alt="1. Beatboxing Community" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/den10.jpg" height="60" width="60"></a>
                </div>
                                                        <div class="thumb">
                <a href="#" class=""><img title="The House Of Beatboxing Community" alt="2. Beatboxing Community" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/xanh11.jpg" height="60" width="60"></a>
                </div>
                                                        <div class="thumb">
                <a href="#" class=""><img title="The House Of Beatboxing Community" alt="3. Beatboxing Community" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/xalaca10.jpg" height="60" width="60"></a>
                </div>
                                                        <div class="thumb">
                <a href="#" class=""><img title="The House Of Beatboxing Community­" alt="4. Beatboxing Community" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/do11.jpg" height="60" width="60"></a>
                </div>
                           
            </div>

          <div class="slides"> 
                                                                                                <div class="slide" style="display: block;">           
                                   
                      <a href="http://thekingfc.lovelyforum.net/t2-topic" target="_blank"><img title="1. Đọc nội quy của diễn đàn" alt="1. Đọc nội quy của diễn" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/den10.jpg" height="280" width="500"></a>
                      <div class="caption"><h2>1. Đọc nội quy của diễn đàn</h2> <a class="play-now" href="http://thekingfc.lovelyforum.net/t2-topic" target="_blank">play now!</a></div>
                  </div>
                                                              <div class="slide" style="display: none;">
                                   
                      <a href="/" target="_blank"><img title="2. Đang cập nhật nội dung thông tin" alt="2. Đang cập nhật nội dung thông tin" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/xanh11.jpg" height="280" width="500"></a>
                      <div class="caption"><h2>2. Đang cập nhật nội dung thông tin</h2> <a class="play-now" href="" target="_blank">play now!</a></div>
                  </div>
                                                              <div class="slide" style="display: none;">
                                   
                      <a href="http://gemcrew.forumvi.com/" target="_blank"><img title="3. Đang cập nhật nội dung thông tin" alt="3. Đang cập nhật nội dung thông tin" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/xalaca10.jpg" height="280" width="500"></a>
                      <div class="caption"><h2>3. Đang cập nhật nội dung thông tin</h2> <a class="play-now" href="" target="_blank">play now!</a></div>
                  </div>
                                                              <div class="slide" style="display: none;">
                                   
                      <a href="" target="_blank"><img title="4. Đang cập nhật nội dung thông tin­" alt="4. Đang cập nhật nội dung thông tin­" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/do11.jpg" height="280" width="500"></a>
                      <div class="caption"><h2>4. Đang cập nhật nội dung thông tin­</h2> <a class="play-now" href="" target="_blank">play now!</a></div>
                  </div>
            </div>
          </div>    </div>    <table style="border:1px solid #d9d9d9;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280px"><tbody><tr><td><div><!--
    ------- Bảng thĂ´ng bĂ¡o -------------><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/ign_ti10.jpg" width="270"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="96%"><tbody>
   
    <tr><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/new11110.png) no-repeat;" height="30px" width="20px"></td><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;"><a href="" target="_blank"><font color="red">


    <b>A. Cập nhật</b></font></a></td></tr>
    <tr><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/new11110.png) no-repeat;" height="30px" width="20px"></td><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;"><a href="" target="_blank"><font color="green">

    <b> B. Cập nhật<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/icon_n11.gif"></b></font> </a></td></tr>
    <tr><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/new11110.png) no-repeat;" height="30px" width="20px"></td><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;"><a href=" target="_blank"><font color="blue">

    <b> C. Cập nhật <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/icon_v10.gif"></b></font> </a></td></tr>
    <tr><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/17/33/84/95/new11110.png) no-repeat;" height="30px" width="20px"></td><td style="border-top:1px solid #d9d9d9;"><a href="" target="_blank"><font color="blue">


    <b>D. Cập nhật</b></font></a></td></tr>
    </tbody></table>
    <p></p>

    </div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></p></address></center>

<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Fri Aug 10, 2012 9:37 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
9:

Code:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
  <head>
      <title>TEEN 10A1 ENTERTAINMENT</title><meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" /><meta name="google-site-verification" content="9MNottNGtqC7yBBVgI0FZYaa2NfgKvScvYcL7IkyGOA" /><meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" /><meta name="msvalidate.01" content="48D81BFFF167BD7F6F81D68699A2D27E" /><META name="y_key" content="9b851d1363b9ec5d" /><meta name="google-site-verification" content="HXy9gyH9M3CqfHP7ULODOu6tiALLC6WjTTDOpVLcTIQ" /><meta name="alexaVerifyID" content="hAL6KjJOm2W4B1AMWoiHPwz7DNI" /><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.fileden.com/files/2012/3/28/3284292/9xfavi.ico" /><meta name="language" content="vi" /><meta name="description" content="Your Entertainment World . . .  Nơi Tình Yêu Bắt Đầu!" /><meta name="keywords" content="a1, Diễn Đàn Tình Yêu, superstar10a1.tk, Sân chơi tuổi Teen, Come and Feel, tạo nick chat, 10a1, chuyen, trà sữa tâm hồn, blog radio, thư viện truyện, Hài Vân Sơn, Bảo c" lang="vi" /><meta name="robots" content="index, follow, noodp" /><meta name="Meta1" content="tạo nick chat, supersrtar, sieu sao,nick chat, lập nick chat, blog radio,katy pery,hài hước, media center,  moderator, vọng cổ teen, avatar yahoo, Ê nhóc tao yêu Từ Sai Quy Tắc, tình yêu, mc radio, avatar, nen" /><meta name="meta2" content="tao nick chat, lap nick chat, chữ ghạch ngang, 10a1 forum, shock25, ky an anh trang ful, blog radio,  chôm avatar yahoo, hồn nhiên thiện thành, tinh ye dieu ky gunny, tình yêu diệu kỳ gunny" /><meta name="Meta3" content="e nhoc tao yeu may full,cuoi cung minh cung thuoc ve nhau,truyen tranh nguoi lon,chom avatar,cuoi cung ta cung thuoc ve nhau,doc truyen e nhoc tao yeu may,lam dau nha ma chuong 19,e nhoc tao yeu may" /><meta name="meta4" content="sock tinh full,lam dau nha ma full,truyen ma tai nan bat ngo,,anh hot,truyen tai nan bat ngo,cuoi cung minh cung thuoc ve nhau full,tieu thu osin,truyen e nhok! tao yeu may full,,ban gai cua thieu gia" />

      <style type="text/css" media="screen">
      html, body { height:100%;}
      body { margin:0; padding:0; overflow:hidden; }
      #wrapper { width: 100%; }
      .container { margin-bottom: 0px; width: 100%; }
a:hover{
text-decoration: none!important;color : yellow;text-shadow:0 0 .2em yellow, 0 0 .2em yellow, 0 0 .2em yellow;
}
      </style>
           
     
     
  </head>
  <body>
      <div id="wrapper">
        <div class="container">
       
           
        <div id="canvas"></div>
        <script src="http://www.coo.vn/out/users/o0o_mr79/3.js"></script>
        <script src='http://www.coo.vn/out/users/o0o_mr79/2.js'></script>
        <script src='http://a1-forum.googlecode.com/files/homepage10a1.js'></script>
        </div>       
      </div>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>
     
  </body>
</html>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết