Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

#1on Thu Dec 20, 2012 10:29 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
m đang dùng skin tamsuaquan.

hiện tại m muốn sửa vài cái ở phía trên như thế này
m muốn xóa cái thanh trắng như hình

để m thay banner vào phần trên cùng ở chỗ này
nhờ ad hướng dẫn chi tiết với. m tìm mãi ko thấy link ảnh đó để thay. chân thành cảm ơn

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Thu Dec 20, 2012 11:08 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Bạn cho mình xin link forumChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Thu Dec 20, 2012 11:13 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:Bạn cho mình xin link forum
đây b nè. lamchanhai.123.st
nhưng hiện tại m đang thử nghiệm trên cái này đã http://tudiepthao640.forumvi.com/forum

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Thu Dec 20, 2012 11:23 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

defaultChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Thu Dec 20, 2012 11:24 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Nó nằm trong đoạn code này:
Code:
<div style="width:950px;height:40px;background:url(http://tamsuquan.com/4r/fullvn/arkalarimilon.png);">Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Thu Dec 20, 2012 11:33 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
sao trắng thế nhỉ, thay toàn bộ cái đó bằng banner hay là xóa đi vậy b

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Thu Dec 20, 2012 11:34 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
xóa điChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Thu Dec 20, 2012 11:39 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
còn thay cái banner vào thì xóa đi đoạn nào b?

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Thu Dec 20, 2012 11:52 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
cho mã hình vào dưới
Code:
<a name="top"></a>
JAVASCRIPT
Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Fri Dec 21, 2012 9:33 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
thanks đã làm đc bước đầu nhưng m vẫn chưa tìm đc

Code:
<a name="top"></a>
JAVASCRIPT

nó nằm ở đâu, sao m ko thấy b à ?
giúp m nốt với. Thank nhé

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Fri Dec 21, 2012 9:39 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Code:
<a name="top"></a>

Nằm trong headerChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Fri Dec 21, 2012 10:06 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:
Code:
<a name="top"></a>

Nằm trong header
ko thấy đoạn này mà b. header của m đây
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
            var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
            } );

            /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
             

                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
<!-- logo -->
  <a href="index.php"><center><img src="http://tamsuquan.com/4r/fullvn/banner.png" alt="TamSuQuan.Com" border="0" title="TamSuQuan.Com"/></center></a>
  <!-- /logo -->
  <!-- content table -->
  <div align="center">
<div style="width:950px;height:40px;background:url(http://tamsuquan.com/4r/fullvn/arkalarimilon.png);"> </div></div>
  <!-- open content container -->
<div align="center">
   <div class="page" style="width:950px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">
                  <br/>
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
<tbody><tr>
   <td class="alt1" width="100%">
       
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://tamsuquan.com/4r/fullvn/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>Diễn Đàn Tâm Sự - Giao Lưu - Chia Sẻ</strong></div>
       
    </td>
   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px;">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
     
      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tbody><tr>
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Ký danh</label></td>
                  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
                          <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu</label></td>
                  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                          <td><input class="button" value="Ðăng nhập" tabindex="104"
title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
              type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
      </tr>
      </tbody></table>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">
  <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
<font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
 {CURRENT_TIME}</font>
          </span><br/>
          <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&key=664f36">Thoát</a></span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</form>
      <!-- / login form -->
 
        </td>
    </tr></tbody>
  </table>
                  </div>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                  <!-- nav buttons bar -->
                  <div class="tborder" style="padding:2px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tbody><tr align="center">
      
      
         <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
          </tr></tbody></table></div>
                  <!-- / nav buttons bar -->
  <br/>
                  <!-- Thông báo -->
          <style type="text/css" id="vbulletin_css">
.kvnotice {
   margin: 20px 0 0 0;
   padding: 0px;
   width: 970px;
   height: 326px;
   position: relative;
}
.kvntleft {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dntleft.png) top left no-repeat;
   float: left;
   width: 472px;
   height: 326px;
   padding: 0px;
   margin: 0px;
   position: relative;
}
.kvntleftct {
   margin: 13px 10px 13px 10px;
}
#kvstick {
   position: absolute;
   margin-top: -23px;
   margin-left: -23px;
        z-index: 999;
   width: 45px;
   height: 45px;
}
.kvntright {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dntright.png) top left no-repeat;
   float: left;
   width: 458px;
   height: 326px;
   padding: 0px;
   margin: 0px;
   position: relative;
}
.kvntrightct {
   margin: 35px 16px 65px 16px;
   position: relative;
   text-align: left;
}
.kvntrightct ul{
   margin: 0;
   padding: 0;
}
.kvntrightct li{
   line-height: 34px;
   height: 34px;
   margin-left: 5px;
   margin-right: 10px;
   border-bottom: 1px #ccc dashed;
   list-style-type: none;
   font-weight: bold;
   font-size: 15px;
}
#kvflfb {
   width: 32px;
   height: 32px;
   position: absolute;
   bottom: 15px;
   right: 62px;
}
#kvflzing {
   width: 32px;
   height: 32px;
   position: absolute;
   bottom: 15px;
   right: 21px;
}
#kvevent {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1devent.png) top left no-repeat;
   position: absolute;
   margin-top: -13px;
   margin-left: 10px;
   width: 181px;
   height: 32px;
        z-index: 999;
}
</style>
                  <div class="kvnotice">
   <div class="kvntleft">
          <div id="kvstick"><a href="http://tamsuquan.com/" target="_blank"><img onmouseout="this.src='dncity/thongbao/1dstick.png'" onmouseover="this.src='dncity/thongbao/1dstickhv.png'" src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dstick.png" border="0"/></a></div>
        <div class="kvntleftct">
        <!-- chu y chi dc paste noi dung voi chieu cao 300px va chieu rong 452px, neu size to hon se lam vo~ khung, nen chu' y ki nhe -->

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2FTamSuQuan&width=440&height=315&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:440px; height:310px;background:#fff;" allowtransparency="true"></iframe>

   
        </div>
    </div>
    <div class="kvntright">
       <div id="kvevent"> </div>
      <div id="kvflfb"><a href="https://www.facebook.com/TamSuQuan" target="_blank"><img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dfb.png" border="0"/></a></div>
          <div id="kvflzing"><a href="http://me.zing.vn" target="_blank"><img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dzing.png" border="0"/></a></div>
       <div class="kvntrightct">
           <ul>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?p=7825"> <font color="blue">Hình Ảnh Offline HCM 9/9/2012 <img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=706"><font color="#eb0000"> Event Làm Bánh Trung Thu
                  <img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=57"> <font color="green">Nội Qui TSQ<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?p=8710"> <font color="red">Event Tiệm Bánh Trung Thu_ Ring Ngay Ngàn Xu<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=205"> <font color="#eb0000">Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên TSQ<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=1273"> <font color="#eb0000">Nội Quy Chat Box<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div style="clear: both;"></div>
</div>
                  <img border="0" src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/think.png"/>
  <!-- /Thông báo -->
                        <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
    <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
  </div>
                                </div>
                            </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Fri Dec 21, 2012 10:16 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Thay bằng banner khác
Code:
<!-- logo -->
  <a href="index.php"><center><img src="http://tamsuquan.com/4r/fullvn/banner.png" alt="TamSuQuan.Com" border="0" title="TamSuQuan.Com"/></center></a>
  <!-- /logo -->Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Fri Dec 21, 2012 10:25 am

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
đã thành công, cảm ơn ad

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Fri Dec 21, 2012 12:35 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
cho m hỏi thêm, m muốn làm đường diềm 2 bên này cho nó đỡ đẹp như kiểu của bạn thì phải làm sao ạ
trong như của bạn chẳng hạn

Trả lời trích dẫnTrả lời

#16on Fri Dec 21, 2012 12:39 pm

avatar

lasperpen» Mõd™

default
chinnamdoicho đã viết:cho m hỏi thêm, m muốn làm đường diềm 2 bên này cho nó đỡ đẹp như kiểu của bạn thì phải làm sao ạ
trong như của bạn chẳng hạn

của bạn đây

http://codeforumotion.forumvi.com/t194-topicTrả lời trích dẫnTrả lời

#17on Fri Dec 21, 2012 4:02 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
cảm ơn b nhưng trong overall_header của m không có
Code:
<a name="top"></a>
m phải chèn vào đâu ?
overall_header của m đây
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
            var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
            } );

            /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
             

                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
<!-- logo -->
  <a href="/forum"><center> <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://img692.imageshack.us/img692/7662/beautifuldreamblog.swf?http://illiweb.com/fa/pbucket.gif/beautiful-dream" flashvars="pics=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg
|http://cc8.upanh.com/23.419.30473887.j6H0/untitled1.jpg|&pic_width=950&pic_height=380&stop_time=4000" wmode="transparent" height="380" width="950"></center></a>
  <!-- /logo -->
  <!-- content table -->
  <div align="center">
</div></div>
  <!-- open content container -->
<div align="center">
   <div class="page" style="width:950px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">
                  <br/>
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
<tbody><tr>
   <td class="alt1" width="100%">
       
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://tamsuquan.com/4r/fullvn/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>Diễn Đàn Tâm Sự - Giao Lưu - Chia Sẻ</strong></div>
       
    </td>
   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px;">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
     
      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tbody><tr>
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Ký danh</label></td>
                  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
                          <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu</label></td>
                  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                          <td><input class="button" value="Ðăng nhập" tabindex="104"
title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
              type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
      </tr>
      </tbody></table>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">
  <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
<font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
 {CURRENT_TIME}</font>
          </span><br/>
          <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&key=664f36">Thoát</a></span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</form>
      <!-- / login form -->
 
        </td>
    </tr></tbody>
  </table>
                  </div>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                  <!-- nav buttons bar -->
                  <div class="tborder" style="padding:2px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tbody><tr align="center">
      
      
         <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
          </tr></tbody></table></div>
                  <!-- / nav buttons bar -->
  <br/>
                  <!-- Thông báo -->
          <style type="text/css" id="vbulletin_css">
.kvnotice {
   margin: 20px 0 0 0;
   padding: 0px;
   width: 970px;
   height: 326px;
   position: relative;
}
.kvntleft {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dntleft.png) top left no-repeat;
   float: left;
   width: 472px;
   height: 326px;
   padding: 0px;
   margin: 0px;
   position: relative;
}
.kvntleftct {
   margin: 13px 10px 13px 10px;
}
#kvstick {
   position: absolute;
   margin-top: -23px;
   margin-left: -23px;
        z-index: 999;
   width: 45px;
   height: 45px;
}
.kvntright {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dntright.png) top left no-repeat;
   float: left;
   width: 458px;
   height: 326px;
   padding: 0px;
   margin: 0px;
   position: relative;
}
.kvntrightct {
   margin: 35px 16px 65px 16px;
   position: relative;
   text-align: left;
}
.kvntrightct ul{
   margin: 0;
   padding: 0;
}
.kvntrightct li{
   line-height: 34px;
   height: 34px;
   margin-left: 5px;
   margin-right: 10px;
   border-bottom: 1px #ccc dashed;
   list-style-type: none;
   font-weight: bold;
   font-size: 15px;
}
#kvflfb {
   width: 32px;
   height: 32px;
   position: absolute;
   bottom: 15px;
   right: 62px;
}
#kvflzing {
   width: 32px;
   height: 32px;
   position: absolute;
   bottom: 15px;
   right: 21px;
}
#kvevent {
   background: url(http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1devent.png) top left no-repeat;
   position: absolute;
   margin-top: -13px;
   margin-left: 10px;
   width: 181px;
   height: 32px;
        z-index: 999;
}
</style>
                  <div class="kvnotice">
   <div class="kvntleft">
          <div id="kvstick"><a href="http://tamsuquan.com/" target="_blank"><img onmouseout="this.src='dncity/thongbao/1dstick.png'" onmouseover="this.src='dncity/thongbao/1dstickhv.png'" src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dstick.png" border="0"/></a></div>
        <div class="kvntleftct">
        <!-- chu y chi dc paste noi dung voi chieu cao 300px va chieu rong 452px, neu size to hon se lam vo~ khung, nen chu' y ki nhe -->

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2FTamSuQuan&width=440&height=315&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:440px; height:310px;background:#fff;" allowtransparency="true"></iframe>

   
        </div>
    </div>
    <div class="kvntright">
       <div id="kvevent"> </div>
      <div id="kvflfb"><a href="https://www.facebook.com/TamSuQuan" target="_blank"><img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dfb.png" border="0"/></a></div>
          <div id="kvflzing"><a href="http://me.zing.vn" target="_blank"><img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/1dzing.png" border="0"/></a></div>
       <div class="kvntrightct">
           <ul>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?p=7825"> <font color="blue">Hình Ảnh Offline HCM 9/9/2012 <img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=706"><font color="#eb0000"> Event Làm Bánh Trung Thu
                  <img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=57"> <font color="green">Nội Qui TSQ<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?p=8710"> <font color="red">Event Tiệm Bánh Trung Thu_ Ring Ngay Ngàn Xu<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=205"> <font color="#eb0000">Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên TSQ<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
                  <li><a href="http://tamsuquan.com/4r/showthread.php?t=1273"> <font color="#eb0000">Nội Quy Chat Box<img src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/thongbao/kvnew.gif" border="0"/> </font></a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div style="clear: both;"></div>
</div>
                  <img border="0" src="http://tamsuquan.com/4r/dncity/think.png"/>
  <!-- /Thông báo -->
                        <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
    <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
  </div>
                                </div>
                            </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Trả lời trích dẫnTrả lời

#18on Fri Dec 21, 2012 4:30 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Bỏ từ trên banner trở xuốngChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#19on Fri Dec 21, 2012 4:45 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:Bỏ từ trên banner trở xuống
đã hiểu và làm đc. Thank nhé ad

Trả lời trích dẫnTrả lời

#20on Sat Dec 22, 2012 4:49 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
à, cho m hỏi. m muốn đưa phần logo cũ
Code:
<a href="index.php"><center><img src="http://tamsuquan.com/4r/fullvn/banner.png" alt="TamSuQuan.Com" border="0" title="TamSuQuan.Com"/></center></a>
 
xuống phía cuối mà nằm ở trên ảnh nền vàng. giống như phía trên thì chèn vào đâu ad ơi. nôm na nó như thế này
m chèn mà nó cứ hiện bên trong. nhờ ad giúp

Trả lời trích dẫnTrả lời

#21on Sat Dec 22, 2012 7:09 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
mình có thấy nền màu vàng nào đâu.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#22on Sat Dec 22, 2012 8:01 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
Tuấn Anh đã viết:mình có thấy nền màu vàng nào đâu.
à màu xanh đó. quên

Trả lời trích dẫnTrả lời

#23on Sat Dec 22, 2012 8:22 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Mong bạn giải thích kĩ hơn được ko, mình đọc hoài ko hiểu Bó tay lunChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#24on Sat Dec 22, 2012 8:23 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Mong bạn giải thích kĩ hơn được ko, mình đọc hoài ko hiểu Bó tay lunChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#25on Sat Dec 22, 2012 8:26 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
ví dụ chữ đan trương trong ảnh này. muốn làm 1 cái nằm ở vị trí đó thì phải sửa phần nào hay chèn chỗ nào hả b ?

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết