Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Sun Jan 20, 2013 5:33 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Tuấn a làm cho m cái tiêu đề box trôi nỗi đi

M làm rồi mà do còn dín 1 chút di tích của cái cũ nên nó hơi bị lỗi

Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>

<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><strong><center>*¨°º©º°¨*<font color="white" size="3">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font>*¨°º©º°¨*</center></strong></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
      <td class="thead"> </td>
      <td class="thead" width="50%" align="left">Chuyên mục</td>
      <td class="thead" width="50%">Bài mới gởi</td>
</tr>

    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
            <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                    <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
            </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">
<tr align="center">

        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f3" bgcolor="#FFFFFF" onMouseOver="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'; " onMouseOut="this.style.backgroundColor='#FFFFFF';">

            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="forumlink">
                  <a class="forumlink"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FC8DF5">
<b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FFFFFF"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif"></img>♥{catrow.forumrow.FORUM_NAME}♥<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif"></img></font></b>
</font></b></a></a></h{catrow.forumrow.LEVEL}><br />

              </span>
            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
  <br>
            <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
            <span class="gensmall">
                <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              <div id="pun-visit">{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}</div>
                <!-- END switch_moderators_links -->
    <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
 
            </span>
        </td>
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" width="40%">
<div class="smallfont" align="center">
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/forum_10.gif"/>
{catrow.forumrow.LAST_POST}
          </div><br >
<script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px"  onmouseover="showtip('chia sẻ trang này lên yahoo cho bạn bè')" onmouseout="hidetip()" href="ymsgr:im?+&msg=Xem trang này hay lắm nè: Dream World - ' + location.href + '"><img border="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYrzzy1gjJdmT6kprmDg80_0Zjo8DtOf9-QyTh3YBRdCt9NJnLNMn59A" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?url=' + location.href + '&t=Dream World&desc=&images=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&media=&width=0&height=0" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zing10.png" /></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://my.go.vn/GoShare.aspx?url=' + location.href + '&title=Dream World&picture=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&message=" title="Go.vn"><img src="http://static.gox.vn/media/notify/css/images/logo_mvn.png" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=' + location.href + '" title="Chia sẽ lên Facebook"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.png" /></a>')</script><br />
<div align="center"><div style="background-color: #fff;width: 270px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
<span class="genmed"><b>»</b> Chủ đề : <font size="2" color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> | <b>»</b> Số bài : <font size="2" color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>


</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr></tbody>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --><br>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
            <a href="/forum" rel="nofollow">Code forumotion</a>
        </strong></div></td>
    </tr>
</tbody>
</table>

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Jan 20, 2013 6:18 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
cho cái demo mới biết đc chứ. ? m làm đc mà bạn vô đây coi http://codeforumotion.forumvi.com/t75-topic

Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Jan 20, 2013 7:44 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
à

Do m dag sài cái trượt tiêu đề mỗi box của Lion đó

Bây giờ chèn lại nó loạn lăms

dc thì có dc nhưng mà nó bị méo mó ^^


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sun Jan 20, 2013 7:54 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Thì bạn xóa cái cũ đi là được chứ gìChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Sun Jan 20, 2013 7:56 pm

avatar

TuDiepThao» Mõd™

default
chắc là quên rồi. Very Happy vậy đưa các phần sửa đó lên ad sửa cho

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Sun Jan 20, 2013 8:00 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Để tự suy nghĩ mày mò óc nát xem

khó quá thì nhờ Tuấn sửa =))


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Sun Jan 20, 2013 8:02 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Của bạn đây
Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>

<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><strong><center>*¨°º©º°¨*<font color="white" size="3">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font>*¨°º©º°¨*</center></strong></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
      <td class="thead"> </td>
      <td class="thead" width="50%" align="left">Chuyên mục</td>
      <td class="thead" width="50%">Bài mới gởi</td>
</tr>

    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
            <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                    <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
            </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">
<tr align="center">

        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f3" bgcolor="#FFFFFF" onMouseOver="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'; " onMouseOut="this.style.backgroundColor='#FFFFFF';">

            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="forumlink">
                  <a class="forumlink"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FC8DF5">
<b><font face="Times New Roman" size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#FFFFFF"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif"></img>♥{catrow.forumrow.FORUM_NAME}♥<img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif"></img></font></b>
</font></b></a></a></h{catrow.forumrow.LEVEL}><br />

              </span>
            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
  <br>
            <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
            <span class="gensmall">
                <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              <div id="pun-visit">{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}</div>
                <!-- END switch_moderators_links -->
    <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
 
            </span>
        </td>
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" width="40%">
<div class="smallfont" align="center">
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/forum_10.gif"/>
{catrow.forumrow.LAST_POST}
          </div><br >
<script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px"  onmouseover="showtip('chia sẻ trang này lên yahoo cho bạn bè')" onmouseout="hidetip()" href="ymsgr:im?+&msg=Xem trang này hay lắm nè: Dream World - ' + location.href + '"><img border="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYrzzy1gjJdmT6kprmDg80_0Zjo8DtOf9-QyTh3YBRdCt9NJnLNMn59A" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?url=' + location.href + '&t=Dream World&desc=&images=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&media=&width=0&height=0" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zing10.png" /></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://my.go.vn/GoShare.aspx?url=' + location.href + '&title=Dream World&picture=http://illiweb.com/fa/logo/logo.png&message=" title="Go.vn"><img src="http://static.gox.vn/media/notify/css/images/logo_mvn.png" width="20" height="20"/></a>')</script><script type="text/javascript">document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=' + location.href + '" title="Chia sẽ lên Facebook"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.png" /></a>')</script><br />
<div align="center"><div style="background-color: #fff;width: 270px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
<span class="genmed"><b>»</b> Chủ đề : <font size="2" color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> | <b>»</b> Số bài : <font size="2" color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>


</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr></tbody>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --><br>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
            <a href="/forum" rel="nofollow">Code forumotion</a>
        </strong></div></td>
    </tr>
</tbody>
</table>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sun Jan 20, 2013 8:10 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
k dc k dc . =))

Để m tự chỉnh , k dc thì nói lại Tuấn ha\

Giờ đi Share cái này cái ha


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết