Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Tue Jan 22, 2013 8:59 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Trang chủ k đẹp k làm người

dc Edit bởi Pya - Kun

khi share phải ghi rõ nguồn

và đừng có xem chùa nhá ^^

đẹp thì cho cái tks ^^

tạo 1 trang HTMl rùi bỏ vào là ok
Code:
[color=blue]
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head></head><body>chờ một chút nha bạn...

<center>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>..:Welcome to Bakugan Family:..</title>
    <meta name="description" content="Website Description"/>
    <meta name="google-site-verification" content="BeqOsbRfJywBeEi-8VU3EZgSfo_2MZlL3XYmopzZD_c"/>
    <meta name="keywords" content="SD,sweetdream,SDforum,dream,sweet"/>
    <style type="text/css" media="all">@import url('https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/style/style.css');

    </style>
 
    <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/ui_core.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/ui_tabs.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/lightbox.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {$("#placeslideshow").tabs({ fx: { opacity: 'toggle' }}).tabs('rotate',5000);
        });
 
    </script>

<meta charset="UTF-8"/>

<p><a class="skiplink" href="#maincontent">Skip over navigation</a></p>


        <div>
 
          <img
src="http://4.bp.blogspot.com/-h6dZkpvHsmA/UOKH7evJhvI/AAAAAAAAE1M/pJcZ4N1ZeoA/s1600/HappyNewYear.png"
 title="SweetDream Version 1.0" border="0" height="280px"
width="980px"/>
        </div>
        <!-- <div id="header">
     
            <h1>WELCOME TO ....<br /></h1>

 </div> -->
        <div id="placeintro">
            <div id="placemainmenu">

                <ul id="mainmenu">
 
                  <li class="active"><a
href="http://bakuganfamily.forumvi.com"><span>TRANG
CHỦ</span></a></li>
                    <li><a href="http://bakuganfamily.forumvi.com/forum"><span>DIỄN ĐÀN</span></a>
                        <!--
                        <ul>
                            <li class="first"><a href="#">Web Design</a></li>
                            <li><a href="#">Photography</a></li>
                            <li class="last"><a href="#">Logo Design</a></li>
                        </ul>
                        -->
                    </li>
                    <li><a href="/forum#"><span>FICTION</span></a></li>
                    <li><a href="/forum#"><span>EVENT</span></a></li>
                    <li><a href="/register"><span>ĐĂNG KÝ</span></a></li>
                    <li><a href="/contact"><span>LIÊN HỆ</span></a></li>
             
             

                                    </ul>
                            </div>
            <div id="intro">
                <div id="introleft">
                    <center><h2><strong>Bakugan Family</strong> WELCOME TO BF</h2></center>

 
                  <p>SD . luôn mong muốn đem đến cho các bạn một
sân chơi bổ ích, lành mạnh, làm quen, trao đổi về thế giới
Bakugan</p>
                   
<center><p><b>"Hòa Nhịp Để Yêu
Thương"</b></p><b> <p>"Cùng Nhau Để Chia
Sẻ"</p></b></center>
                    <p>Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng bạn vui lòng gửi liên hệ Ad.  Chân thành cảm ơn!</p>
                </div>
                <div id="placeslideshow" class="ui-tabs-nav">
                    <div id="panelslideshow">
                        <center>
                        <embed type="application/x-shockwave-flash"
                        </center>
                    </div>
                   

                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="contenttop"></div>
        <div class="contentback">
            <div id="servicefront">
                <div class="service1">
 
                  <img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 height="170px" width="290px" alt="MuSic Box"/>
                    <h3>NHÀ SPAM</h3>
                    <p>Nơi dành cho các bạn chém gió, thoả thích làm gì thì làm^^</p>
 
                  <div class="placelink"><a
href="http://bakuganfamily.forumvi.com/f15-forum"><span>Xem
thêm >>></span></a></div>
                </div>
                <div class="service2">
 
                  <img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
height="170px" width="290px" alt="Forum SweetDream"/>
                    <h3>Thông báo-Sự kiện</h3>
                    <p>Là nơi thông báo-tổ chức sự kiện từ Ad</p>

 
                  <div class="placelink"><a
href="http://bakuganfamily.forumvi.com/f1-forum"><span>Xem thêm
 >>></span></a></div>
                </div>
                <div class="service3">
 
                  <img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
height="170px" width="290px" alt="Final Fantasy FC"/>
                    <h3>Liên kết forum</h3>
 
                  <p>Bạn cũng có 1 forum? Bạn muốn cho mọi người
biết?Hãy vào box này và quảng cáo về forum bạn nào.</p>
     
            <div class="placelink"><a
href="http://bakuganfamily.forumvi.com/f19-forum"><span>Xem
thêm >>></span></a></div>

                </div>
            </div>
        </div>
<body leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0">
<script language="Javascript">mmLoadMenus();</script>
<script language="Javascript1.2" src="js/tooltip.js" type=text/javascript></script>
<script type="text/javascript">
var x=window.confirm(" hé lu ")
if (x)
window.alert("Chào mừng bạn đến với diễn đàn chúng tôi")
else
window.alert("Chúc bạn lun vui vẻ ^^")
window.alert("mọi chi tiết xin liên hệ Ad ^^")
</script>
</center>
<br>Powered
 by <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font
size=1 color="black">.</font></a></p>

            </div>
<style type="text/css">
    #style1{position: fixed;right:-5px;top: -20px; z-index:-9999;}
    #style2{position: fixed;left:-10px;top: -20px; z-index: -9999;}
    #style3{position: fixed;right:-530px;top: 0px; z-index: -9999;}
    #style4{position: fixed;right:-400px;top: 40px; z-index: -9999;}
    #style5{position: fixed;left:-400px;top: 40px; z-index: -9999;}
    #style6{position: fixed;left:0px;top: 0px; z-index: -99;}
    </style>

    <div id='style1'><img src="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/l.png"/> </object></div>
    <div id='style2'><img src="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/r.png"/> </object></div>
<div
 id='style3'><object
data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/rong.swf" height="300"
type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param
name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
</object></div>
<div id='style4'><object
data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/phaohoa.swf" height="300"
type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param
name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
</object></div> 
    <div id='style5'><object
data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/phaohoa.swf" height="300"
type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param
name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
</object></div>
</center>
        <div class="contentbottom"></div>
        <div id="footer">
            <div id="footerleft">
            <h4>Sentai_rider_Fansub!</h4>
            <p>Nhóm vietsub
<br>Diên đàn được Edit bởi <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">Pya - Kun</a></p>
            </div>
<script>
var pictureSrc ="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/i_icon10.gif"; //the location of the snowflakes
var pictureWidth = 30; //the width of the snowflakes
var pictureHeight = 30; //the height of the snowflakes
var numFlakes = 10; //the number of snowflakes
var downSpeed = 0.01; //the falling speed of snowflakes (portion of screen per 100 ms)
var lrFlakes = 10; //the speed that the snowflakes should swing from side to side


if( typeof( numFlakes ) != 'number' || Math.round( numFlakes ) != numFlakes || numFlakes < 1 ) { numFlakes = 10; }

//draw the snowflakes
for( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {
if( document.layers ) { //releave NS4 bug
document.write('<layer
 id="snFlkDiv'+x+'"><imgsrc="'+pictureSrc+'"
height="'+pictureHeight+'"width="'+pictureWidth+'" alt="*"
border="0"></layer>');
} else {
document.write('<div
style="position:absolute;"id="snFlkDiv'+x+'"><img
src="'+pictureSrc+'"height="'+pictureHeight+'" width="'+pictureWidth+'"
alt="*"border="0"></div>');
}
}

//calculate initial positions (in portions of browser window size)
var xcoords = new Array(), ycoords = new Array(), snFlkTemp;
for( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {
xcoords[x] = ( x + 1 ) / ( numFlakes + 1 );
do { snFlkTemp = Math.round( ( numFlakes - 1 ) * Math.random() );
} while( typeof( ycoords[snFlkTemp] ) == 'number' );
ycoords[snFlkTemp] = x / numFlakes;
}

//now animate
function flakeFall() {
if( !getRefToDivNest('snFlkDiv0') ) { return; }
var scrWidth = 0, scrHeight = 0, scrollHeight = 0, scrollWidth = 0;
//find screen settings for all variations. doing this every time allows for resizing and scrolling
if( typeof( window.innerWidth ) == 'number' ) { scrWidth = window.innerWidth; scrHeight = window.innerHeight; } else {
if( document.documentElement && (document.documentElement.clientWidth ||document.documentElement.clientHeight ) ) {
scrWidth = document.documentElement.clientWidth; scrHeight = document.documentElement.clientHeight; } else {
if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
scrWidth = document.body.clientWidth; scrHeight = document.body.clientHeight; } } }
if( typeof( window.pageYOffset ) == 'number' ) { scrollHeight = pageYOffset; scrollWidth = pageXOffset; } else {
if(
 document.body && ( document.body.scrollLeft
||document.body.scrollTop ) ) { scrollHeight =
document.body.scrollTop;scrollWidth = document.body.scrollLeft; } else {
if(document.documentElement
 && (document.documentElement.scrollLeft
||document.documentElement.scrollTop ) ) { scrollHeight
=document.documentElement.scrollTop; scrollWidth
=document.documentElement.scrollLeft; } }
}
//move the snowflakes to their new position
for( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {
if( ycoords[x] * scrHeight > scrHeight - pictureHeight ) { ycoords[x] = 0; }
var divRef = getRefToDivNest('snFlkDiv'+x); if( !divRef ) { return; }
if( divRef.style ) { divRef = divRef.style; } var oPix = document.childNodes ? 'px' : 0;
divRef.top = ( Math.round( ycoords[x] * scrHeight ) + scrollHeight ) + oPix;
divRef.left
 = ( Math.round( ( ( xcoords[x] * scrWidth ) - (pictureWidth / 2 ) ) + (
 ( scrWidth / ( ( numFlakes + 1 ) * 4 ) ) * (Math.sin( lrFlakes *
ycoords[x] ) - Math.sin( 3 * lrFlakes * ycoords[x]) ) ) ) + scrollWidth )
 + oPix;
ycoords[x] += downSpeed;
}
}

//DHTML handlers
function getRefToDivNest(divName) {
if( document.layers ) { return document.layers[divName]; } //NS4
if( document[divName] ) { return document[divName]; } //NS4 also
if( document.getElementById ) { return document.getElementById(divName); } //DOM (IE5+, NS6+, Mozilla0.9+, Opera)
if( document.all ) { return document.all[divName]; } //Proprietary DOM - IE4
return false;
}

window.setInterval('flakeFall();',100);</script>

<object
 width="1" height="1"><param name="movie"
value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMi83LzQvInagaMENzRiZWJjYjmUsICyMDg2NjAxZDQwY2JmNTVkNTVlNTU2MTYdUngWeBXAzfEhhmUsICHB5IE5ldyBZZWFyfEFCQkF8MXwy"
 /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode"
value="transparent" /><embed width="1" height="1"
src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMi83LzQvInagaMENzRiZWJjYjmUsICyMDg2NjAxZDQwY2JmNTVkNTVlNTU2MTYdUngWeBXAzfEhhmUsICHB5IE5ldyBZZWFyfEFCQkF8MXwy"
 quality="high" wmode="transparent"
type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br
 />

</div></body></html>[/color]

Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Tue Jan 22, 2013 10:22 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
lol!Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Wed Jan 23, 2013 11:42 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
oẹ.....kiểu này bê qua CHINH PHỤC chắc bị chửi ko nhấc mặt nổi

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Wed Jan 23, 2013 11:50 am

avatar

conan@2k» Mõd™

default
xem ta đê:
Code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head></head><body>Chờ một chút nha bạn...<div id="Layer1" style="left: 0pt; position: absolute; top: 0pt; z-index: 1;"> <embed align="right" height="500px" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf" width="1000px" wmode="transparent"></embed></div>

    <center>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <title>..:Welcome To Conan Edogawa Family:..</title>
        <meta name="description" content="Website Description"/>
        <meta name="google-site-verification" content="BeqOsbRfJywBeEi-8VU3EZgSfo_2MZlL3XYmopzZD_c"/>
        <meta name="keywords" content="SD,sweetdream,SDforum,dream,sweet"/>
        <style type="text/css" media="all">@import url('https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/style/style.css');

        </style>
   
        <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/jquery.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/ui_core.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/ui_tabs.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="https://s0.bo.lt/ace83ux0xh/script/lightbox.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function() {$("#placeslideshow").tabs({ fx: { opacity: 'toggle' }}).tabs('rotate',5000);
            });
   
        </script>

    <meta charset="UTF-8"/>

    <p><a class="skiplink" href="#maincontent">Skip over navigation</a></p>


            <div>
                <img src="http://img145.imageshack.us/img145/6555/14096670.png" title="" border="0" height="380px" width="980px"/>
            </div>
            <!-- <div id="header">
       
                <h1>WELCOME TO CONAN EDOGAWA FAIMILY<br /></h1>
            </div> -->
            <div id="placeintro">
                <div id="placemainmenu">

                    <ul id="mainmenu">
                        <li class="active"><a href="http://conanfamily.forum7.net"><span>TRANG CHỦ</span></a></li>
                        <li><a href="/forum"><span>DIỄN ĐÀN</span></a>
                            <!--
                            <ul>
                                <li class="first"><a href="#">Web Design</a></li>
                                <li><a href="#">Photography</a></li>
                                <li class="last"><a href="#">Logo Design</a></li>
                            </ul>
                            -->
                        </li>
                        <li><a href="http://conanfamily.forum7.net/t248-topic"><span> Ý kiến về forum</span></a></li>
                        <li><a href="http://conanfamily.forum7.net/t680-topic#8702"><span>Báo lỗi forum</span></a></li>
                        <li><a href="/login"><span>ĐĂNG NHẬP</span></a></li>
                        <li><a href="/register"><span>ĐĂNG KÝ</span></a></li>
                        <li><a href="/contact"><span>LIÊN HỆ</span></a></li>
             
             

                                    </ul>
                            </div>

                <div id="intro">
                    <div id="introleft">
                        <center><h2><strong>Conan Edogawa Family</strong> Chào mừng bạn đến với thế giới mới của chúng tôi! </h2></center>

                        <p>Thỏa sức mình với đam mê của mình .</p>
                        <center><p><b>"Conan Edogawa Family!"</b></p><b> <p>"Cùng phát triển forum nào "</p></b></center>
                        <p>Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng bạn vui lòng Liên hệ với Edo-kun !Chân thành cảm ơn!</p>
                    </div>
                    <div id="placeslideshow" class="ui-tabs-nav">
                        <div id="panelslideshow">
                            <center>
                      <iframe width="250" height="190" src="http://www.youtube.com/embed/MPHn7Y8GsBI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                            </center>
                        </div>
                     

                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="contenttop"></div>
            <div class="contentback">
                <div id="servicefront">
                    <div class="service1">
                        <img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5EuIEq5fiZFacY7LjcVrykFfEPcRggQFK0n_uq5a4-5g2Lu4mUQ" height="170px" width="290px" alt="Góc âm nhạc "/>
                        <h3>Quà tặng âm nhạc </h3>
                        <p>Có những nốt nhạc hay không thể diễn tả bằng lời, bằng tranh... Chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận...</p>
                        <div class="placelink"><a href="http://conanfamily.forum7.net/t622-topic#8211"><span>Chi tiết  >>></span></a></div>
                    </div>
                    <div class="service2">
                        <img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpCPNPKZNkG6B0KzxL7vTd_oPKztvdDS4rLzE6hrSKv_LS-TO2" height="170px" width="290px" alt="FC Group"/>
                        <h3>Game Vấn Đáp</h3>
                        <p>Hãy tham gia game vấn đáp với giải thưởng trị giá 2000$.</p>

                        <div class="placelink"><a href="http://conanfamily.forum7.net/f42-forum"><span>Chi tiết  >>></span></a></div>
                    </div>
                    <div class="service3">
                        <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKU4SDdFc15eNNGL9mpyaxn_b6HMDD1ua3qnsmLDMBUO1OvR1fvQ" height="170px" width="290px" alt="Final Fantasy FC"/>
                        <h3>Game DiceRoll </h3>
                        <p>Chơi Xúc Xắc nào!^^</p>
                        <div class="placelink"><a href="http://conanfamily.forum7.net/t628-topic"><span>Chi tiết >>></span></a></div>

                    </div>
                </div>
            </div>
    </center>
<br>Powered by <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font size=1 color="black">.</font></a></p>
            </div>

</div>
      <div class="contentbottom"></div>
        <div id="footer">
            <div id="footerleft">
            <h4>Conan Edogawa Family !</h4>
            <p>Nhóm vietsub
<br>Diên đàn được làm bởi <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">Edo-kun</a></p>
            </div>

</div>
<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMi8zMC9mLzgvInagaMEZjg5MWNjNzM0YjhhYTBjM2U1MjEzZjFjMTBhODYxYmQdUngWeBXAzfEhhmUsICHB5IE5ldyBZZWFyfEFCQkF8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMi8zMC9mLzgvInagaMEZjg5MWNjNzM0YjhhYTBjM2U1MjEzZjFjMTBhODYxYmQdUngWeBXAzfEhhmUsICHB5IE5ldyBZZWFyfEFCQkF8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
<div class="bg_header_left"></div><div class="bg_header_right"></div>
<style>
.bg_header_right {
width: 180px;
height: 620px;
background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/16/58/45/96/banner12.png) no-repeat;
position: fixed;
right: 0;
top: 0;
z-index: 0;
}.bg_header_left {
width: 180px;
height: 620px;
background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/16/58/45/96/banner13.png) no-repeat;
position: fixed;
left: 0;
top: 0;
z-index: 0;
}</style>

</body></html>
 
<a href="http://Taochu.Uhm.vN" target='_blank'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/h.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/a.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/p.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/p.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/y.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/t.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/e.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/t.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/h.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/o.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/l.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/i.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/d.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/a.gif" border='0'><img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/9/y.gif" border='0'></a>
<script type="text/javascript">
    var speed=20; // Speed/From the less to the more speed
    var flakes=20; // Number of flakes
    var flake_image="http://i67.servimg.com/u/f67/15/17/71/53/nuevep10.png"; //URL of the image
    var swide, shigh;
    var dx=new Array();
    var xp=new Array();
    var yp=new Array();
    var am=new Array();
    var sty=new Array();
    window.onload=function() { if (document.getElementById) {
    var k, f, b;
    b=document.createElement("div");
    b.style.position="absolute";
    b.setAttribute("id", "bod");
    document.body.appendChild(b);
    set_scroll();
    set_width();
    for (var i=0; i<flakes; i++) {
    dx[i]=0;
    am[i]=Math.random()*20;
    xp[i]=am[i]+Math.random()*(swide-2*am[i]-25);
    yp[i]=Math.random()*shigh;
    sty[i]=0.75+1.25*Math.random();
    f=document.createElement("div");
    f.style.position="absolute";
    f.setAttribute("id", "flk"+i);
    f.style.zIndex=i;
    f.style.top=yp[i]+"px";
    f.style.left=xp[i]+"px";
    k=document.createElement("img");
    k.src=flake_image;
    f.appendChild(k);
    b.appendChild(f);
    }
    setInterval("winter_snow()", speed);
    }}
    window.onresize=set_width;
    function set_width() {
    if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
    swide=document.documentElement.clientWidth;
    shigh=document.documentElement.clientHeight;
    }
    else if (typeof(self.innerHeight)=="number") {
    swide=self.innerWidth;
    shigh=self.innerHeight;
    }
    else if (document.body.clientWidth) {
    swide=document.body.clientWidth;
    shigh=document.body.clientHeight;
    }
    else {
    swide=800;
    shigh=600
    }
    }
    window.onscroll=set_scroll;
    function set_scroll() {
    var sleft, sdown;
    if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
    sdown=self.pageYOffset;
    sleft=self.pageXOffset;
    }
    else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
    sdown=document.body.scrollTop;
    sleft=document.body.scrollLeft;
    }
    else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
    sleft=document.documentElement.scrollLeft;
    sdown=document.documentElement.scrollTop;
    }
    else {
    sdown=0;
    sleft=0;
    }
    document.getElementById("bod").style.top=sdown+"px";
    document.getElementById("bod").style.left=sleft+"px";
    }
    function winter_snow() {
    for (var i=0; i<flakes; i++) {
    yp[i]+=sty[i];
    if (yp[i]>shigh-30) {
    xp[i]=am[i]+Math.random()*(swide-2*am[i]-25);
    yp[i]=0;
    sty[i]=0.75+1.25*Math.random();
    }
    dx[i]+=0.02+Math.random()/10;
    document.getElementById("flk"+i).style.top=yp[i]+"px";
    document.getElementById("flk"+i).style.left=(xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i]))+"px";
    }
    }
    </script>
<style type="text/css">
        #style1{position: fixed;right:-5px;top: -20px; z-index:-9999;}
        #style2{position: fixed;left:-10px;top: -20px; z-index: -9999;}
        #style3{position: fixed;right:-530px;top: 0px; z-index: -9999;}
        #style4{position: fixed;right:-400px;top: 40px; z-index: -9999;}
        #style5{position: fixed;left:-400px;top: 40px; z-index: -9999;}
        #style6{position: fixed;left:0px;top: 0px; z-index: -99;}
        </style>

        <div id='style1'><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/16/58/45/96/banner12.png"/> </object></div>
        <div id='style2'><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/16/58/45/96/banner13.png"/> </object></div>
    <div id='style3'><object data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/rong.swf" height="300" type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/> <param name="wmode" value="transparent"/> </object></div>
    <div id='style4'><object data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/phaohoa.swf" height="300" type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/> <param name="wmode" value="transparent"/> </object></div>
        <div id='style5'><object data="http://thptxuanloc.edu.vn/uploads/phaohoa.swf" height="300" type="application/x-shockwave-flash" width="700"> <param name="movie" value=""/> <param name="quality" value="high"/> <param name="wmode" value="transparent"/> </object></div>

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết