Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Tue Mar 12, 2013 5:18 pm

avatar

Pya - Kun» Mõd™

default
Code:
</td></tr></table></td>
    <td valign="top" width="100%" style="background-color: #fff;">
    <style type="text/css">
    th,td,p {
        font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
    /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{overflow: hidden;}div.Tabs{color: #027EC6;
      font-size: 12px!important;
      font-weight : bold;
      background-color: #006699;
      background-image: url("http://i47.servimg.com/u/f47/17/97/79/62/bg10.jpg");height: 26px!important;padding: 0px 5px;}div.TabView div.Tabs: hover,{overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;padding: 4px 6px;vertical-align: middle; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}div.TabView div.Tabs a.Active{background: transparent url(/users/2211/12/43/96/album/tcat10.png); /* màu nền tab menu active */color: #000000;font-size: 11px;font-weight: bold;color: #fff;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden;background-color:#fff; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://thuan007.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 1px;"><!--
    tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Bình chọn</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 2px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
    nội dung tabs --><div style="height: 419px; width:100%" class="Pages">

    <div class="Page" style="height: 417px;"><!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border: 3px solid #ccc" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">

<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<!-- BEGIN switch_poster -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
<td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Tiêu đề:</font> <font color=#FF66FF>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br/> <b><font color=#131eed>Thời gian:</font>
<font color=#00FF99>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 12px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></a></td>

<td style="height: 20px" width="26%" align="right"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Click để xem profile của thành viên này !</font></b>');" onmouseout="hidetip();"  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 12px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></a></td>
</td></tr></table>
<!-- END switch_poster -->
<!-- END recent_topic_row -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
<script type="text/javascript">
jQuery(".lbb:contains('♥')").remove();
jQuery(".lbb:contains('»')").remove();
</script>

<!-- END classical_row -->

</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>

à sẵn đưa cho m cái thanh bài gửi người gửi cuối vào trên giống last cũ lun nhá


Pya-Kun - Đẹp trai nhất Code Forumotion
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Tue Mar 12, 2013 5:21 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Code:
</td></tr></table></td>
    <td valign="top" width="100%" style="background-color: #fff;">
    <style type="text/css">
    th,td,p {
        font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
    /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{overflow: hidden;}div.Tabs{color: #027EC6;
      font-size: 12px!important;
      font-weight : bold;
      background-color: #006699;
      background-image: url("http://i47.servimg.com/u/f47/17/97/79/62/bg10.jpg");height: 26px!important;padding: 0px 5px;}div.TabView div.Tabs: hover,{overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;padding: 4px 6px;vertical-align: middle; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}div.TabView div.Tabs a.Active{background: transparent url(/users/2211/12/43/96/album/tcat10.png); /* màu nền tab menu active */color: #000000;font-size: 11px;font-weight: bold;color: #fff;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 4px solid #808080;overflow: hidden;background-color:#fff; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://thuan007.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 1px;"><!--
    tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Bình chọn</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 2px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
    nội dung tabs --><div style="height: 429px; width:100%" class="Pages">

    <div class="Page" style="height: 417px;"><!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">

<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<!-- BEGIN switch_poster -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
<td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Tiêu đề:</font> <font color=#FF66FF>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br/> <b><font color=#131eed>Thời gian:</font>
<font color=#00FF99>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 12px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></a></td>

<td style="height: 20px" width="26%" align="right"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Click để xem profile của thành viên này !</font></b>');" onmouseout="hidetip();"  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 12px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></a></td>
</td></tr></table>
<!-- END switch_poster -->
<!-- END recent_topic_row -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
<script type="text/javascript">
jQuery(".lbb:contains('♥')").remove();
jQuery(".lbb:contains('»')").remove();
</script>

<!-- END classical_row -->

</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Wed Mar 13, 2013 9:58 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Vào ACP-->QLTT--> Forum-->Categories and forums-->Nút màu vàng-->Mô tả

Code:
<div class="eazy-avatar"><div class="smallfont" style="margin: 10px 10px 0px 10px"><div class="genmed" style="border-style: dashed solid; border-color: rgb(255, 105, 180) rgb(255, 105, 180) rgb(255, 105, 180) rgb(102, 153, 255); border-width: 0px ; padding: 3px; margin-top: 5px;"><DIV align=left>
<center>
<span class="avatar9x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1347805541"></span></center>
<TABLE
width="100%">
<TBODY>

<tr>

<td><span onmouseover="showtip('Nơi đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày một cải thiện hơn');" onmouseout="hidetip();">
<a href="http://www.otakuworld.biz/f6-forum">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<span class="genmed" style="text-decoration: none;"><font color="blue"><b>Đóng góp xây dựng</b></font></span></a></span>
</td>


<td><span onmouseover="showtip('Nơi giải quyết những thắc mắc của bạn về diễn đàn');" onmouseout="hidetip();"><a href="http://www.otakuworld.biz/f7-forum">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<span class="genmed" style="text-decoration: none;"><font color="blue"><b>Thắc mắc</b></font></span></a></span></td>
</tr>


<tr>
<td><span onmouseover="showtip('Nơi tố cáo những memb gây mất trật tự, vi phạm nội quy nghiêm trọng,... và khiếu nại về việc banick, trừ ¥ên,...');" onmouseout="hidetip();">
<a href="http://www.otakuworld.biz/f8-forum">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<span class="genmed" style="text-decoration: none;"><font color="blue"><b>Tố cáo - Khiếu nại</b></font></span></a>
<span></td>
<td><span onmouseover="showtip('Nơi hướng dẫn những cách trình bày bài viết');" onmouseout="hidetip();">
<a href="http://www.otakuworld.biz/f39-forum">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<span class="genmed" style="text-decoration: none;"><font color="blue"><b>Hướng dẫn sử dụng diễn đàn</b></font></span></a>
<span></td></tr></TBODY>
</TABLE>
</DIV></div></div></div>

Cho vào css
Code:
.eazy-avatar:after{border-color:transparent transparent #3DBBFF;
  border-style:solid;
  border-width:9px;
  content:"";display:block;
  height:0;left:35px;
  position:absolute;
  top:-20px;width:0}
.eazy-avatar{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;
  border:2px solid #3DBBFF;
  box-shadow:0 0 1em #B6B6B6;float:left;
  margin:10px;min-height:100%;
  padding:0px;position:relative;
  transition:all .3s ease 0;
  width:90%;}Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết