Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Thu Mar 21, 2013 2:49 pm

avatar

helyken



» Thàñh Vïêñ Mới

default
cho em xin cái index_body cuỉa codeforumtion share vô tin nhắn hoặc ở đây cũng đc





Cho Em Xin Vô Hội Giống Pya-Kun Very Happy
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Thu Mar 21, 2013 3:12 pm

avatar

TuanAnh



»†ổñg Quån «

default
Code:
{JAVASCRIPT}

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_titre -->
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->

  <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_txt -->
</table>
  <a name="qtan"></a>
<!-- END message_admin_index -->

<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>
<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><font color=white><strong>¯`'•.¸-:¦:-°« Quà Tặng Âm Nhạc »°-:¦:-¸.•'´¯
  </strong></font></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>
<div id="thuviennhac" style="display:none;"></div>
<div class="qtantdytvds">
<div id="khungqtanlck" class="anhienlck">
<div id="qtloadingvds" class="an"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadin10.gif" /></div>
<div id="vds_qtan" class="qtan1vds"><marquee id="vds_cuon" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="100" width="390" height="60" onmouseover="document.getElementById('vds_cuon').stop();" onmouseout="document.getElementById('vds_cuon').start();"></marquee></div>
<div id="vds_lck" class="lck1vds"></div>
</div>

<div id="danhsachnhac" class="ds1vds"></div>

  <div id="vds_tdyt" class="tdyt1vds" align="left"><b>Quà Tặng Âm Nhạc</b>
<span class="gen"><i><font color="red"></font></i></span></div>

<div id="thongtinnguoigui" align="center"><b><font color="blue">Thông tin người gửi</font></b></div>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div class="qtantdyt_new"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/add10.png" title="Tạo một món quà mới" onclick="qtantdytnew()"/></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="nutbam_vds">
<div class="nutlck"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_e10.png" title="Ẩn/Hiện Lời ca khúc" onclick="anhienlck()"/></div>
<div class="nutdsn"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_s10.png" title="Ẩn/Hiện Danh sách ca khúc" onclick="anhiendsn()"/></div>
</div>

</div>

<div id="vds_nhaplieu" class="an">

<form id="form_qtanvds" target="bvreload" action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Tên ca khúc: »</font></b></span>

  <textarea id="vds_tenck" style="width:98%; type="text" rows="1" tabindex="1" wrap="virtual" maxlength="100" onblur="if(this.value=='') this.value='Điền tên bài hát vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Điền tên bài hát vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Điền tên bài hát vào đây!</textarea>
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Mã flash: »</font></b> <i>(Hỗ trợ mp3.zing.vn - nhaccuatui.com - nhac.vui.vn)</i></span>

  <textarea id="vds_flash" style="width:98%; type="text" rows="3" tabindex="2" wrap="virtual" maxlength="500" onblur="if(this.value=='') this.value='Dán đoạn mã flash vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Dán đoạn mã flash vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Dán đoạn mã flash vào đây!</textarea>
 
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Lời ca khúc: »</font></b></span>

  <textarea id="vds_nlck" style="width:98%; height:150px; background-color:#ffffff" type="text" wrap="hard" rows="30" tabindex="3" maxlength="3000" onblur="if(this.value=='') this.value='Chưa cập nhật lời...';" onfocus="if(this.value=='Chưa cập nhật lời...') this.value='';">Chưa cập nhật lời...</textarea>
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến: »</font></b></span>
  <input class="post" type="text" id="vds_guiden" name="nguoinhan" maxlength="30" value="" size="30" tabindex="4" />
 -
  <input class="liteoption" type="button" id="find_friend" tabindex="5" value="Tìm thành viên">

  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Thông điệp: »</font></b> <i>(Ít nhất 30 ký tự)</i></span>

  <textarea id="vds_ntdyt" style="width:98%" type="text" rows="2" tabindex="6" wrap="soft" maxlength="255" onblur="if(this.value=='') this.value='Nội dung thông điệp...';" onfocus="if(this.value=='Nội dung thông điệp...') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Nội dung thông điệp...</textarea>
  <center>
  <input id="vds_qtgui" style="width:50px; height:25px;" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="8" onclick="guiquatang(), offqtantdytnew()" />
  <input id="vds_thoat" style="width:50px; height:25px;" type="button" value="Thoát" tabindex="9" onclick="offqtantdytnew()" />
  </center>

  <input type="hidden" class="post" name="subject" id="vds_qtan_tieude" />
  <input type="hidden" name="message" id="vds_qtan_noidung" />
  <input type="hidden" name="lt" value="0" />
  <input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
  <input type="hidden" id="linkvds" value="" />

  <input type="hidden" id="vds_kt_1" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_2" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_3" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_4" value="" />

<div class="an"><iframe name="bvreload" height="1px" width="1px"></iframe></div>
<div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow"></div>
<script type="text/javascript">
function guiquatang(){var t=setTimeout("trolaitrang()",1000);}
function trolaitrang(){window.location.replace("{TOPIC_URL}");}
</script>
<script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://codeforumotion.forumvi.com/13981.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {
$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){
$('#find_username').html(data).jqmShow();
$('.jqmOverlay').bgiframe();
$('#find_username').bgiframe();});return false;}
$('#find_friend').click(function(){return find_username('nguoinhan');});
$('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});
$('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script>
  <input type="hidden" id="cm_qtan" name="f" value="40" />
</form>
</div>
<a name="chatbox"></a>
<div class="cat_cen"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

<tr>
<td><div class="tcat_left"></div></td>
<td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
<table style="margin-top: 80px; margin-left: 100px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td nowrap="nowrap">
<span class="secondarytitle"><font color=white><strong>¯`'•.¸-:¦:-°« Chatbox »°-:¦:-¸.•'´¯
  </strong></font></span>
</td></tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div style="width:100%;height:100px;border:1px solid #ccc" class="alt4">
<div style="padding-top:50px">
<center>
<font size="2">
<a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a>
</font>,
<font size="2">
<a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a>
</font>
</center>
</div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
{CHATBOX_TOP}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[$('#frame_chatbox').load(function(){if($(this).contents().find('#chatbox_option_disco').css('display')=='none'){$(this).fadeOut(1000,function(){$(this)[0].contentWindow.CB_disconnect();$(this).fadeIn(1000);});};});//]]></script>
<!-- END switch_user_logged_in -->
{BOARD_INDEX}

<!-- BEGIN disable_viewonline -->

<!-- what's going on box -->
<br />
<br />
<div id="tabs_container">
<ul id="stabs">
<li class="active">
<a href="#tab1">Thống kê</a>
</li><li><a href="#tab2">Liên kết</a></li>
<li><a href="#tab3">Thông tin</a></li></ul>
</div>
 
 <div id="tabs_content_container">
<div id="tab1" class="tab_content" style="display: block;">
<div id="stats">
<font style="float:right;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px" >{TOTAL_POSTS}
</font>
<font style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px">{TOTAL_USERS}</font>
<br /><font style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px">{NEWEST_USER}</font>
<font style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px">
<br />
{TOTAL_USERS_ONLINE}
<br />
{RECORD_USERS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}
<br /><table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
Nhóm: {GROUP_LEGEND}
</font></div></div>
<!-- end logged-in users -->

<div id="tab2" class="tab_content">
<div class="alt4">
      <iframe src="http://codeforumotion.forumvi.com/h99-page" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" width="100%" frameborder="0" height="75" scrolling="no"></iframe>
</div></div>
<div id="tab3" class="tab_content">
<div class="alt4">
<div align="center"> <!-- Yêu cầu đừng xóa đoạn thông tin dưới khi sử dụng skin --> <font color="violet"><b>Flowers and Butterflies Skin</b><br /> Powered by vBulletin, Version 3.8.6<br /> Copyright ©2011-2022, Mái Nhà Tình Bạn<br /> Converted to Forumotion by vlt.<br />Edit By Tuấn Anh </font>
</div>
</div>
</div></div>
<!-- END disable_viewonline -->
    <script type='text/javascript' src='http://codeforumotion.forumvi.com/20923.js'></script>
<br clear="all" />

<!-- BEGIN switch_legend -->
<!-- icons and login code -->
<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
<tr align="center" valign="bottom">
    <td>
     
<div id="page-footer"> <div align="center"><font color="blue">Múi giờ GMT + 7. {CURRENT_TIME}</font></div>



<!-- / icons and login code -->
<!-- END switch_legend -->


{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
 <script type="text/javascript">
$(".qtantdyt_new").click(function(){
jQuery("<div />").load("/post?f=40&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#form_qtanvds");
});</script>
<style>
/*bảng thống kê*/
#tabs_container {
    border-bottom: 1px solid #ccc;
}
#stabs {
    list-style: none;
    padding: 5px 0 4px 0;
    margin: 0 0 0 10px;
    font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 13px;
}
#stabs li {
    display: inline;
}
#stabs li a {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 4px 6px;
    text-decoration: none;
    background-color: #eeeeee;
    border-bottom: none;
    outline: none;
    border-radius: 5px 5px 0 0;
    -moz-border-radius: 5px 5px 0 0;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
}
#stabs li a:hover {
    background-color: #dddddd;
    padding: 4px 6px;
}
#stabs li.active a {
    border-bottom: 1px solid #fff;
    background-color: #fff;
    padding: 4px 6px 5px 6px;
    border-bottom: none;
}
#stabs li.active a:hover {
    background-color: #eeeeee;
    padding: 4px 6px 5px 6px;
    border-bottom: none;
}
 
#tabs_content_container {
    border: 1px solid #ccc;
    border-top: none;
    padding: 10px;
}
.tab_content {
    display: none;
}
</style>







Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết